علوم اجتماعی

کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران
توضیح کامل

محورهای کنفرانس محورهای علمی حوزه سلامت اجتماعی : - شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت - مداخلات اجتماعی ارتقا دهنده سلامت - نقش عو...

تاریخ ارسال مقالات
22 آبان 1399
تاریخ برگزاری
12-09-1399
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
توضیح کامل

محورهای کنفرانس - روانشناسی روانشناسی بالینی روانشناسی عمومی روانشناسی تربیتی روانشناسی شخصیت خانواده درمانی روانشناسی صنعتی و ساز...

تاریخ ارسال مقالات
15 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری
29-08-1399
اولین همایش ملی یادگیری سیار
توضیح کامل

درباره کنفرانس هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد با همکاری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روان شناسی و علو...

تاریخ ارسال مقالات
20 مهر 1399
تاریخ برگزاری
10-10-1399
سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
توضیح کامل

محورهای همایش محورهای عمومی رویکردهای نوین یاددهی ، یادگیری روشها و ابزارهای نوین آموزشی شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­ها...

تاریخ ارسال مقالات
5 آبان 1399
تاریخ برگزاری
9 آذر 1399
چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
توضیح کامل

محورهای کنگره √ اثربخشی و سلامت روانشناختی √روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم √ چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی √ ا...

تاریخ ارسال مقالات
30 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری
19 و 20 آذر 1399
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و اجتماعی
توضیح کامل

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و اجتماعی توجه به علوم انسانی و علوم اجتماعی سال‌ها است که در جوامع پیشرفته جایگاه مهم وبرج...

تاریخ برگزاری
30 شهریور 1399
ششمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
توضیح کامل

محورهای کنفرانس 1) توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت : 1-1) مدیریت دانش 2-1) مدیریت MBA 3-1) مدیریت آموزشی 4-1) مدیریت تکنولوژی 5-...

تاریخ ارسال مقالات
20 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری
20 دی ماه 1399
نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
توضیح کامل

محورهای کنفرانس   الف: علوم تربیتی 1-تعليم و تربيت اسلامی 2-برنامه ریزی آموزشی 3-آموزش و پرورش ابتدایی 4-آموزش پیش دبستانی 5-...

تاریخ ارسال مقالات
27 آذر 1399
تاریخ برگزاری
20 اسفند 1399
اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
توضیح کامل

محور های همایش: -آسیب‌شناسی روانی کودکان و نوجوانان -ابزارهای ارزیابی در روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان -ارزیابی، تحلیل و تشخی...

تاریخ ارسال مقالات
1399/11/30
تاریخ برگزاری
1399/12/06
دومین همایش ملی مدرسه آینده
توضیح کامل

محور های همایش: 1-برنامه ریزی درسی و مدرسه آینده 2-مدریت و رهبری در مدرسه اینده 3-مشاوره و مدرسه آینده 4-فلسفه تربیتی و مدرسه آیند...

تاریخ ارسال مقالات
01 اسفند ماه 1399
تاریخ برگزاری
21 اسفند ماه 1399