روانشناسی

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
توضیح کامل

محورهای کنفرانس - روانشناسی روانشناسی بالینی روانشناسی عمومی روانشناسی تربیتی روانشناسی شخصیت خانواده درمانی روانشناسی صنعتی و ساز...

تاریخ ارسال مقالات
15 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری
29-08-1399
اولین همایش ملی یادگیری سیار
توضیح کامل

درباره کنفرانس هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد با همکاری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روان شناسی و علو...

تاریخ ارسال مقالات
20 مهر 1399
تاریخ برگزاری
10-10-1399
سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
توضیح کامل

محورهای همایش محورهای عمومی رویکردهای نوین یاددهی ، یادگیری روشها و ابزارهای نوین آموزشی شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­ها...

تاریخ ارسال مقالات
5 آبان 1399
تاریخ برگزاری
9 آذر 1399
چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
توضیح کامل

محورهای کنگره √ اثربخشی و سلامت روانشناختی √روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم √ چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی √ ا...

تاریخ ارسال مقالات
30 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری
19 و 20 آذر 1399
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و اجتماعی
توضیح کامل

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و اجتماعی توجه به علوم انسانی و علوم اجتماعی سال‌ها است که در جوامع پیشرفته جایگاه مهم وبرج...

تاریخ برگزاری
30 شهریور 1399
ششمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
توضیح کامل

محورهای کنفرانس 1) توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت : 1-1) مدیریت دانش 2-1) مدیریت MBA 3-1) مدیریت آموزشی 4-1) مدیریت تکنولوژی 5-...

تاریخ ارسال مقالات
20 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری
20 دی ماه 1399
نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
توضیح کامل

محورهای کنفرانس   الف: علوم تربیتی 1-تعليم و تربيت اسلامی 2-برنامه ریزی آموزشی 3-آموزش و پرورش ابتدایی 4-آموزش پیش دبستانی 5-...

تاریخ ارسال مقالات
27 آذر 1399
تاریخ برگزاری
20 اسفند 1399
اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
توضیح کامل

محور های همایش: -آسیب‌شناسی روانی کودکان و نوجوانان -ابزارهای ارزیابی در روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان -ارزیابی، تحلیل و تشخی...

تاریخ ارسال مقالات
1399/11/30
تاریخ برگزاری
1399/12/06
دومین همایش ملی مدرسه آینده
توضیح کامل

محور های همایش: 1-برنامه ریزی درسی و مدرسه آینده 2-مدریت و رهبری در مدرسه اینده 3-مشاوره و مدرسه آینده 4-فلسفه تربیتی و مدرسه آیند...

تاریخ ارسال مقالات
01 اسفند ماه 1399
تاریخ برگزاری
21 اسفند ماه 1399
3rd International Conference on Advanced Research in Education
توضیح کامل

topics Education Theory and Practice Counselor Education Educational Foundations Education Practice trends and Issues Theory and P...

تاریخ برگزاری
March 11-14, 2021