اقتصاد

اقتصاد

اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری
دسته بندی:
توضیح کامل:

محورهای همایش ملی اقتصاد گردشگری محور ویژه همایش: تحریک تقاضا و رونق بازار گردشگری در دوران همزیستی با بیماری کرونا نقش زنان و توا…

تاریخ ارسال مقالات: 10 اردیبهشت ماه 1400
تاریخ برگزاری: 15-02-1400
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس محورهای ویژه اقتصاد و مالی دوره پنجم تبیین اهمیت و نقش دانش اقتصاد و مدیریت در توسعه کشور تحول دیجیتال در حوزه مال…

تاریخ ارسال مقالات: 30 دی 1399
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1399
سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
توضیح کامل:

محورهای همایش مدیریت دانش: مدیریت دانش؛ تجزیه و تحلیل، ابزارها و فنون، سیستم­های اطلاعاتی مدیریت، کاربرد فناوری­های نوین رایانه­ای…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/12/05
تاریخ برگزاری: 1399/12/14 و 1399/12/15