مدیریت و حسابداری

مدیریت و حسابداری

اولین همایش ملی یافته های نوین در مطالعات مدیریت مالی
توضیح کامل:

اولین همایش ملی یافته‌های نوین در مطالعات مدیریت مالی در تاریخ‌های 30 و 31 خرداد ماه 1400 توسط دانشگاه ملی نهاوند برگزار می‌شود. ه…

تاریخ ارسال مقالات: 17/03/1400
تاریخ برگزاری: 30/03/1400
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی
توضیح کامل:

محور اول مدیریت منابع انسانی در سطح ملی بررسی عوامل جامعه شناختی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی موثر بر مدیریت منابع انسانی و رفتار سازم…

تاریخ برگزاری: 1400/11/19 – 1400/11/20
3rd International Conference on Advanced Research in Management, Business and Finance
توضیح کامل:

topics Management Advertising Management Arts Management Change Management Communications Management Environment Management Event/…

تاریخ برگزاری: 29 -31 July 2021
11th International Conference on Management, Economics and Humanities
توضیح کامل:

Topics E-Commerce Artificial Intelligence & Retail B2B Ecommerce Big Data Analysis Blockchain Security Cloud Service Innovatio…

تاریخ برگزاری: July 23-25, 2021
4th International Conference on Advanced Research in Business, Management and Economics
توضیح کامل:

topics Management Advertising Management Arts Management Change Management Communications Management Environment Management Event/…

تاریخ برگزاری: 16 -18 July 2021
2nd International Conference on Advanced Research in Management, Economics and Accounting
توضیح کامل:

TOPICS Management Advertising Management Arts Management Business Management Change Management Communications Management Critical…

تاریخ برگزاری: July 09 – 11, 2021
3rd International Conference on Research in Business, Management and Finance
توضیح کامل:

Topics Management Advertising Management Arts Management Change Management Communications Management Environment Management Event/…

تاریخ برگزاری: 02-04 July, 2021
International Conference on New Trends in Management, Business and economics
توضیح کامل:

TOPICS Management Advertising Management Arts Management Change Management Communications Management Environment Management Event/…

تاریخ برگزاری: 25 – 27 June 2021
7th International Conference on Opportunities and Challenges in Management, Economics and Accounting
توضیح کامل:

TOPICS Business Product Development Productivity Branding Business Administration Business Law Project Management Public-Private P…

تاریخ برگزاری: 18 – 20 June 2021
3rd International Academic Conference on Management and Economics
توضیح کامل:

TOPICS Management Advertising Management Arts Management Business Management Change Management Communications Management Critical…

تاریخ برگزاری: June 10-12, 2021