نهمين کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

نهمين کنگره ملی آسیب شناسی خانواده
توضیح کامل

محورهای نهمين کنگره ملی آسیب شناسی خانواده
 

روابط همسران
روابط والدین و فرزندان
آموزش مجازی و تحصیل فرزندان
شغل و مسایل مربوط به دورکاری
ناپایداری اقتصادی خانواده و تحول در کسب و کار خانگی
حضانت، ملاقات و سکونت در منزل مشترک
تمکین، نشوز و نفقه
مسئولیت‌های مدنی و کیفری ناشی از انتقال بیماری
سوگ

☆شرایط اضطرار ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹ و تأثیر آن بر حقوق خانواده

☆خانواده و سلامت (روانی، اجتماعی، جسمی و معنوی)

☆خانواده و فضای مجازی: تهدیدها و فرصت‌ها

☆خانواده و الگوهای نو پدید

☆خانواده و اعتیاد

☆تحکیم خانواده

☆خانواده و اقتصاد:

اقتصاد و تغییرات ساختاری خانواده
خانواده، جامعه‌پذیری اقتصادی و توسعه

شماره تماس
۰۲۱-۲۹۹۰۲۳۹۹
فکس
۰۲۱۲۹۹۰۲۳۶۸
برچسب ها
آدرس
پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی-تهران، اوين، ميدان شهید شهریاری
کدپستی
۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱
تاریخ برگزاری
1400/07/28