هشتمین کنفرانس ملی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

هشتمین کنفرانس ملی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای همایش:

تولید انرژی الکتریکی بادی، پیش بینی سرعت باد و نقشه های باد
انرژی خورشیدی: فتوولتائیک و حرارتی
منابع تولید پراکنده در بازار برق
اثرات متقابل سیستم های قدرت و منابع تولید پراکنده
سیاست گذاری و مدیریت انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار
انرژی زمین گرمایی
انرژی اقیانوسی: جزر و مد و امواج
زیست توده و سوختهای بیولوژیکی
روش‌های ذخیره سازی انرژی
کنترل و حفاظت تولید پراکنده

شماره تماس
056-31026340
فکس
056-32202133
برچسب ها
آدرس
دانشگاه بیرجند - پردیس مهندسی - دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر - گروه مهندسی قدرت
تاریخ برگزاری
1399/12/24