پانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری

پانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری
توضیح کامل

محورهای کنفرانس:

خصوصی سازی و ارتقاء بهره وری و کیفیت
تفکر استراتژیک در ارتقاء بهره وری
بهره وری و مدیریت بهینه عملکرد و منابع سازمانی
روش ها و متدهای نوین ارتقاء بهره وری و توسعه کیفیت در سازمان
بهره وری و توسعه پایدار
بهره وری و نقش موثر نیروی انسانی
بهره وری در مدیریت شهری

آدرس وبسایت
شماره تماس
۸۱۰۳۲۳۲۷-۰۹۱۲۲۱۸۵۱۱۴
آدرس
خیابان کریم خان زند - نبش آبان شمالی - ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی
تاریخ برگزاری
1399/10/29 تا 1399/10/30