انجمن صنایع خورشیدی ایران

 انجمن صنایع خورشیدی ایران با هدف ساماندهی و حمایت از فعالیتهای تولیدی/بازرگانی/خدمات فنی و مهندسی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در کشور و ارایه خدمات در این زمینه در راستای توسعه هر چه بیشتر کاربرد این انرژی ها در کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع اعضا در چارچوب اهداف و سیاست های توسعه اقتصادی کشور در خرداد ماه 1389 با اخذ مجوز از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران فعالیت خود را آغاز نموده است. 

بررسي قوانين و مصوبات مرتبط با توليد، تعرفه، مسائل پولي و صادرات، توسعه فرهنگ صنعتي، تقويت بخش‌هاي تحقيق و توسعه و ارتقاء سطح مديريت در اين بخش، توسعه و استفاده از تكنولوژي پيشرفته و جذب فن‌آوري، توليد محصولات رقابتي قابل رقابت با محصولات خارجي، توسعه صادرات، و… محور و مركز ثقل برنامه‌هاي انجمن صنايع خورشیدی بشمار مي‌آيند که انجمن در نظر دارد با فعاليت هدف‌گرا و مؤثر همراه با بهره‌گيري از خرد جمعي تحقق آنها را سر لوحه فعالیت های خود قرار دهد.

آدرس وب سایت انجمن: www.irseia.com