ایجاد رشته انرژی تجدید پذیر در دانشگاه تربیت مدرس

ایجاد رشته انرژی تجدید پذیر در دانشگاه تربیت مدرس
رشته مهندسی انرژی تجدید پذیر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، سعید مینایی گفت: لزوم استفاده از منابع انرژی جایگزین به دلیل آلودگی های زیست محیطی سوخت های فسیلی و گرمایش جهانی و لزوم کاهش سطح آلاینده های زیست محیطی و به ویژه دی اکسید کربن در ایران طبق معاهده پاریس،‌ لزوم تغییر جدی رویکرد کشور به استفاده از انرژی های تجدید پذیر به عنوان منابع انرژی جایگزین و لزوم تربیت نیروی متخصص در حوزه انرژی های تجدید پذیر با هدف اتکا به توان داخلی برای پیشبرد این اهداف، از جمله دلایل توجیهی ایجاد رشته مهندسی انرژی تجدید پذیر در این دانشگاه است.

وی در خصوص اعضای هیات علمی رشته،‌ امکانات گروه و دانشکده، برنامه درسی پیشنهادی رشته،‌ وضعیت رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه ها و تصویب رشته در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه مطالبی را عنوان کرد.

در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا،‌ راه اندازی دوره کارشناسی ارشد «مهندسی انرژی های تجدید پذیر» در دانشکده کشاورزی با اکثریت آرا به تصویب رسید.