سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان

سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تلفن دبیرخانه : ۶۶۴۲۸۹۹۸

ایمیل دبیرخانه : alimajnoon3@gmail.com

تاریخ برگزاری : 9 آبان 98

آخرین مهلت ارسال مقالات : 98/6/31

http://iranpedcong.tums.ac.ir

محورهای همایش بیماری های کودکان

بیماری های تخصصی و فوق تخصصی کودکان (پیشگیری، تشخیص، درمان و تازه ها)، بیماری های ژنتیک ارثی، فارماکولوژی بالینی، مسمومیت، ابزارهای غربالگری تکامل، رشد کودکان، رادیولوژی در کودکان، پرستاری در بیماری های کودکان، دندان پزشکی کودکان، جراحی های کودکان، مراقبت های ویژه در کودکان و CF ، علوم پایه در بیماری های کودکان ( ژنتیک و علوم آزمایشگاهی – سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و ژن درمانی) ، واکسیناسیون و روانپزشکی، پژوهشگران جوان

 

همایش بیماری های کودکان