دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی

دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی

قاره : آسیا, ایران

محل برگزاری : ساری

تلفن دبیرخانه : 01133687746

ایمیل دبیرخانه : qans2@sanru.ac.ir

تاریخ برگزاری : 1399/12/06

آخرین مهلت ارسال مقالات : 1399/11/06

http://qans2.sanru.ac.ir/fa/

محورهای همایش:

الف) مبانی مطالعات میان رشته‎ای قرآن کریم

*چیستی، چرائی و ضرورت مطالعات میان‏ رشته ‏ای

* تفسیر پذیری تجربی آیات قرآن

* رابطه قرآن با دانش بشری

* روش شناسی مطالعات میان رشته‏ای قرآن و علوم

* رهیافت‎های تحول آفرین قرآن در کشاورزی

ب) قرآن و علوم زیستی

* قرآن، علوم و فرآورده‏های گیاهی

* قرآن، غذا و تغذیه

* قرآن، دام و طیور و آبزیان

* قرآن، آب و خاک

* قرآن، منابع طبیعی

* قرآن، محیط زیست

* قرآن، آب و هوا و تغییرات اقلیمی

* قرآن، علوم نوین زیستی، موجودات تراریخته

* قرآن، حقوق موجودات زنده

* قرآن، تکامل موجودات زنده