فراخوان پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند

فراخوان پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند

قاره : آسیا

محل برگزاری : شاهرود-دانشگاه صنعتی شاهرود

تلفن دبیرخانه : 02332300338

ایمیل دبیرخانه : icspis@shahroodut.ac.ir

تاریخ برگزاری : 27 و 28 آذر1398

آخرین مهلت ارسال مقالات : 31 شهریور 1398

http://icspis.shahroodut.ac.ir

محور های پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند :

 • پردازش سیگنال
 • پردازش تصویر
 • پردازش صوت و گفتار
 • پنهان‎ سازی داده ‎ها
 • بینایی ماشین
 • تحلیل و بازشناسی الگو
 • داده‎ کاوی
 • محاسبات نرم
 • سیستم‎ های هوشمند
 • شبکه‎ های الکتریکی هوشمند
 • شبکه‎ های کامپیوتری