ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در در بانک، بورس و بیمه

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در در بانک، بورس و بیمه

قاره : آسیا, ایران

محل برگزاری : تهران

تلفن دبیرخانه : 021-44293735

ایمیل دبیرخانه : info@amsconf.ir

تاریخ برگزاری : 1399/06/20

https://amsconf.ir/

محورهای کنفرانس:

  • مدیریت
  • حسابداری
  • اقتصاد
  • مهندسی صنایع
  • و تمامی موضوعات مرتبط