دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران - تهران

تلفن دبیرخانه : 021-44229261

ایمیل دبیرخانه : info@iscpsy.com

تاریخ برگزاری : 9 آبان 1398

آخرین مهلت ارسال مقالات : 15 مهر 1398

http://iscpsy.com

محورهای دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

1.روانشناسی
– روانشناسی بالینی
– روانشناسی عمومی
– روانشناسی تربیتی
– روانشناسی شخصیت
– خانواده درمانی
– روانشناسی صنعتی و سازمانی
– روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
– سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
– روانشناسی سلامت
– روانشناسی اسلامی
– روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
– روانشناسی ورزش
– روانشناسی محیطی
– روانشناسی اسلامی و فرهنگی
– مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی
– مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
– و سایر زمینه های مرتبط

2.علوم تربیتی
– تعلیم تربیت دینی
– آموزش و پرورش
– مدیریت آموزشی
– برنامه ریزی درسی
– فلسفه و اخلاق اسلامی
– مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
– مديريت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
– آموزش الكترونيك و رفتار شهروند سازمانی
– و سایر زمینه های مرتبط

3.مطالعات و آسیب های اجتماعی
– ازدواج و خانواده
– علوم اجتماعی
– علوم رفتاری
– مشکلات زناشویی
– حوزه اعتیاد و خانواده
– مطالعات زنان و خانواده
– بیکاری و فقر در جامعه
– نظم و امنیت در جامعه
– ارتباطات و تبلبغ اجتماعی
– جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
– مفاهیم و مبانی نظری در حوزه آسیب های
– نقش و کارکردهای روانشناسی در آسیب های اجتماعی
– توانبخشی و نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
– آسیب شناسی اعتیاد، آسیب های نوپدید(ماهواره و شبکه های مجازی…) طلاق، جرم، سرقت و سایر آسیب های اجتماعی
– و سایر زمینه های مرتبط

4.سبك زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي
– زنان سرپرست خانوار، آسيب‌ها، چالش‌ها و راه‌كارها
– سبك زندگي اسلامي و توانمندسازي ايتام
– سبك زندگي اسلامي و سالمندان
– سبك زندگي اسلامي و حمايت از بيماران ناتوان
– سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با طلاقS
– سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با اعتياد به مواد مخدر
– سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با ضعف در صله‌ي ‌رحم
– سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با كمك نكردن و عدم تكريم والدين
– سبک زندگی ایرانی ، معنوی ، مصرفی ، جمعتی ، اقتصادی ، سلامت محور و…
– پژوهشگری اجتماعی
– جامعه شناسی
– جامعه شناسی دینی
– جزا و جرم شناسی
– علوم ارتباطات اجتماعی
– مطالعات زنان و خانواده
– مردم شناسی
– جمعیت شناسی
– مددکاری اجتماعی
– برنامه ریزی رفاه اجتماعی
– مطالعات راهبردی فرهنگ
– مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
– و سایر زمینه های مرتبط

 

کنفرانس روانشناسی