کنفرانس ملی ظرفیت های گردشگری تبریز ۲۰۱۸ در توسعه فضای کسب و کار

کنفرانس ملی ظرفیت های گردشگری تبریز ۲۰۱۸ در توسعه فضای کسب و کار

قاره : آسیا

محل برگزاری : تبریز-مرکز همایش های بین المللی

تلفن دبیرخانه : 04134400445

ایمیل دبیرخانه : hamedbasser@gmail.com

تاریخ برگزاری : 28-29 آذرماه 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 1397/8/15

http://www.tabriz2018conf.ir

محورهای کنفرانس ملی ظرفیت های گردشگری تبریز 2018

نقاط قوت ، ضعف ،فرصتها و تهدیدها در توسعه صنعت گردشگری تبریز 2018
توسعه گردشگری و اقتصاد مقاومتی
مدیریت
اقتصاد
کسب و کار
گردشگری و فرهنگ
آموزش، پژوهش و گردشگری
انرژی و گردشگری
گردشگری شهری و توسعه شهرها
جغرافیا، محیط زیست و گردشگری
گردشگری و مفاهیم
گردشگری و ارتباطات
گردشگری و معماری
گردشگری و خدمات
گردشگری در دنیای مدرن
مدیریت کارآفرینی
توریسم درمانی

 

توضیحات: کنفرانس گردشگری تبریز 2018