کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران کرج

تلفن دبیرخانه : 09108640077

ایمیل دبیرخانه : info@business2018.ir

تاریخ برگزاری : 24 شهریور 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 20 شهریور 1397

http://www.business2018.ir

محورهای کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد ، مدیریت و حسابداری در ایران مدیریت
حسابداری
اقتصاد
کارآفرینی
کسب و کار