کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

قاره : اروپا

محل برگزاری : دانمارک - کپنهاگ

تلفن دبیرخانه : 02188551216

ایمیل دبیرخانه : info@icme2018.com

تاریخ برگزاری : 28 تیر 1397

آخرین مهلت ثبت نام : 26 تیر 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 24 تیر 1397

http://www.icme2018.com

درباره کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و مهندسی صنایع:

امروزه دستیابی به دانش و فناوری کلید رسیدن به موفقیت به حساب می‌آید. کشورهای توسعه یافته با به کارگیری دانش و فناوری مسیر پیشرفت و توسعه را برای خود هموار کرده‌اند. آنچه که در این بین همانند حلقه‌ای‌ گمشده است، وجود مدیریت در هماهنگ‌سازی امور و به نتیجه رساندن دستاوردهای علمی در قالب طرح‌های تجاری و در نهایت تولید ثروت است.

با نگاه به مسیر حرکت کشورهای پیشرفته در جهان، به اهمیت دانش مدیریت پی میبریم. کشورهایی که با استفاده از متدهای به روز مدیریتی، منابع مالی خود را افزایش دادهاند و به عنوان نتیجۀ طبیعی این امر، به اقتصاد و فناوری قدرتمند دست یافتهاند. در حقیقت مدیریت، اقتصاد و فناوری و تولید مانند حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل هستند و نقص و کمبود در یکی از این زمینه ها، به نقصان در دیگر جنبه ها منجر خواهد شد.

مهندسی صنایع رشتهای است که با تلفیق دانش ریاضی، مدیریت و اقتصاد، سعی در بهبود وضعیت سیستمهای تولیدی و سازمانها دارد. به همین دلیل تبادل دانش میان رشتهای بین متخصصان علم اقتصاد، مدیریت و مهندسی صنایع اهمیت ویژه ای دارد. یکی از روش‌های نیل به این هدف، شرکت در کنفرانس‌های تخصصی بین‌المللی است.

با برگزاری کنفرانس های بین المللی، کشورهای مختلف از دستاوردهای یکدیگر مطلع شده و تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند. به این ترتیب شرکت کنندگان از تجربیات و روش های علمی کشورهای دیگر آگاه میشوند و  امکان پیاده سازی آن متدها را در کشور خویش بررسی میکنند.

 محورهای کنفرانس:

مدیریت اقتصاد مهندسی صنایع
مدیریت عمومی اقتصاد خرد
مدیریت کیفیت بهره وری و تعالی سازمانی اقتصاد کلان  اقتصاد مهندسی و مهندسی مالی
مدیریت تولید، فرآیند و عملیات اقتصاد سنجی  تحلیل سیستم های اقتصادی و اجتماعی
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین رشد اقتصادی  تحلیل سیستم های دولتی و خدماتی
مدیریت استراتژیک نظام های اقتصادی  طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی اقتصاد توسعه  مدیریت و مهندسی انرژی- محیط زیست
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی اقتصاد کشاورزی  مدیریت و مهندسی کیفیت
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه برنامه ریزی اقتصادی  مدیریت و مهندسی صنایع
مدیریت بازار اقتصاد شهری  مهندسی سلامت
مدیریت آینده پژوهی اقتضاد انرژی  مدیریت و مهندسی نگهداری و تعمیرات
مدیریت پروژه توسعه اقتصادی تولید و مدیریت مالی  مهندسی ساخت و تولید
مدیریت مالی سرمایه گذاری
مدیریت بیمه و پوشش ریسک در اقتصاد اقتصاد بین الملل
علوم رفتاری در مدیریت بانکداری
مدیریت جهانگردی و گردشگری مالیات و امور مالیاتی

 

توضیحات: کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ,کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع