چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی

چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-کیش

تلفن دبیرخانه : 02128421801

ایمیل دبیرخانه : info@nhsc.ir

تاریخ برگزاری : 4 مرداد ماه 1398

آخرین مهلت ارسال مقالات : 25 تیر ماه 1398

http://4 مرداد ماه 1398

محورهای کنفرانس
مدیریت

حقوق

الهیات

روانشناسی

علوم رفتاری

علوم اجتماعی

حسابداری

اقتصاد

علوم اسلامی

و سایر موضوعات مرتبط با علوم انسانی