چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی وتوسعه اقتصادی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی وتوسعه اقتصادی

قاره : آسیا

محل برگزاری : قزوین

تلفن دبیرخانه : 02835228941

ایمیل دبیرخانه : info@confme.com

تاریخ برگزاری : مرداد ماه 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 20 تیرماه 1397

http://www.confme.com

محورهای کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی وتوسعه اقتصادی :

مدیریت دولتی و سازمان های عمومی:

مدیریت منابع انسانی

تحول سازمانی

مدیریت استراتژیک

مدیریت منابع انسانی

خط مشی گذاری

مدیریت دولتی نوین

رفتار سازمانی

مدیریت تطبیقی و توسعه

دولت الکترونیک

مدیریت آموزشی

و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی و سیستم:

رویکردهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در مدیریت ومهندسی صنایع

مدیریت تکنولوژی،تحقیق و توسعه

داده کاوی وکشف دانش

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت تولیدو عملیات

تولید بدون کارخانه

شبیه سازی عامل بنیان

پویائی شناسی سیستم ( SystemDynemics)

طرح ریزی واحدهای صنعتی

مدیریت کارخانه

تئوری های تصمیم گیری

و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت صنعتی

کارآفرینی:

نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

کارآفرينی سازمانی

کارآفرينی اجتماعی

کسب و کار جديد

کارآفرينی فناورانه و کارآفرينی

هدايت و رهبری در کارآفرينی

راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها

موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني

چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين

کارآفرینی اسلامی

و سایر موضوعات مرتبط با کارآفرینی

مدیریت مالی و حسابداری:

چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي

رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي

مباحث جديدمديریت مالي و حسابداری در جهان

بازاريابي مالي

اخلاق حرفهاي در حسابداري و مديريت مالي

مهندسي مالي

حسابداري دولتي و صنعتی

بازارهای پولی و مالی

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری

اقتصاد و اقتصاد مقاومتی:

مدیریت اقتصاد

اقتصاد عمومی و دولتی

رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

راهكارهاي توسعه مناطق آزاد: سرمايه گذاري، فرصتهاو چالشها

اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه

راهكارهاي توسعه مناطق آزاد

شفاف سازی ومبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی

فرهنگ اقتصادمقاومتی ( فرهنگ کار ، سرمایه گذاری ، تولید ، مصرف و …)

اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

اقتصاد در شرایط تحریم