ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها

قاره : آسیا, ایران

محل برگزاری : مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن دبیرخانه : 38806061-051

ایمیل دبیرخانه : icise@um.ac.ir

تاریخ برگزاری : 1399/06/19

http://icise.um.ac.ir/

محورهاي کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها:

بهينه سازي
مديريت و مهندسي کيفيت
مهندسي ساخت و توليد
برنامه ريزي توليد و مديريت عمليات
مديريت و کنترل پروژه
سيستمهاي اطلاعاتي، مديريت دانش و داده کاوي
سيستمهاي ايمني، نت و پايايي
اقتصاد مهندسي و مديريت مالي
مهندسي فاکتورهاي انساني
مديريت زنجيره تامين
هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره
مديريت و مهندسي سيستمهاي سلامت
ساير
صنايع عمومي (نفت، فولاد، خودرو، کشاورزي و…)

خدمات عمومي (حمل و نقل، آموزش، مالي و…)

انرژي

محيط زيست

صنايع دفاعي

مديريت شهري

گردشگري

فناوريهاي نو