عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
14

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی،مدیریت،اقتصاد و حسابداری

27 تیر 1396 مدیریت و حسابداری
منتظر برگزاری
123

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی

18 تیر 1396 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
13

فراخوان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی مکانیک

16 شهریور 1396 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
12

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

25 شهریور 1396 مدیریت و حسابداری
منتظر برگزاری
omea

دومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت,اقتصاد و حسابداری

11 مرداد 1396 مدیریت و حسابداری
منتظر برگزاری
Phnom Penh, Cambodia

5th International Conference on Law, Business, Marketing and Corporate Social Responsibilities

22 تیر 1396 مدیریت و حسابداری
منتظر برگزاری
Dubai, United Arab Emirates

8th International Research Conference on Engineering, Science and Management

11 تیر 1396 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
Seoul, Korea (south)

2nd International Conference on Research Optimization in field of Economics and Social Sciences

10 تیر 1396 مدیریت و حسابداری
منتظر برگزاری
ps4

فراخوان چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

02 آبان 1396 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
ps3

بیست ویکمین کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار و نوزدهمین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال

03 آبان 1396 فنی مهندسی
منتظر برگزاری

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته