عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
Rgeo 892kb

فراخوان کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین

27 بهمن 1395 علوم پایه
منتظر برگزاری
pxtd_nmconf_517kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش در مکانیک

31 شهریور 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
IT 651kb

فراخوان کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر وفناوری اطلاعات

15 شهریور 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
b6fq_civconf_623kb

فراخوان کنفرانس ملی عمران معماری

20 شهریور 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
6um_nisconf_772kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم اسلامی

31 شهریور 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
sanayea 679kb

فراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

11 شهریور 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
xf1q_nbsconf_557kb

فراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری

20 شهریور 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
40ea_mngc_631kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم مدیریت و اقتصاد

27 شهریور 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
40ea_mngc_631kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم مدیریت و اقتصاد

27 شهریور 1395 اقتصاد
برگزار شده
lmmi_ssconf_812kb

فراخوان کنفرانس ملی پژوهشِ در علوم اجتماعی

19 شهریور 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده

 پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژیششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله