عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
6um_nisconf_772kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم اسلامی

31 شهریور 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
sanayea 679kb

فراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

11 شهریور 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
xf1q_nbsconf_557kb

فراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری

20 شهریور 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
40ea_mngc_631kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم مدیریت و اقتصاد

27 شهریور 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
40ea_mngc_631kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم مدیریت و اقتصاد

27 شهریور 1395 اقتصاد
برگزار شده
lmmi_ssconf_812kb

فراخوان کنفرانس ملی پژوهشِ در علوم اجتماعی

19 شهریور 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
gf7r_nupc_850kb

فراخوان کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی عمران شهرسازی و معماری

15 دی 1395 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
Poster 544kb

فراخوان کنفرانس ملی فقه،حقوق و علوم انسانی

18 شهریور 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
qc97_nchm2017_655kb

فراخوان کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و روانشناسی

06 بهمن 1395 اقتصاد
منتظر برگزاری
Olomensanii 481KB

فراخوان کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

25 شهریور 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده

 پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژیششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله