عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
40ea_mngc_631kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم مدیریت و اقتصاد

27 شهریور 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
40ea_mngc_631kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم مدیریت و اقتصاد

27 شهریور 1395 اقتصاد
برگزار شده
lmmi_ssconf_812kb

فراخوان کنفرانس ملی پژوهشِ در علوم اجتماعی

19 شهریور 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
gf7r_nupc_850kb

فراخوان کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی عمران شهرسازی و معماری

15 دی 1395 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
Poster 544kb

فراخوان کنفرانس ملی فقه،حقوق و علوم انسانی

18 شهریور 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
qc97_nchm2017_655kb

فراخوان کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و روانشناسی

06 بهمن 1395 اقتصاد
منتظر برگزاری
Olomensanii 481KB

فراخوان کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

25 شهریور 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
tawz_nccs_744kb

فراخوان کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات

29 دی 1395 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
zhcg_ncagri_722kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی و محیط زیست

19 شهریور 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
rea_lpsc_567kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا

27 شهریور 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده

 پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژیششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله