عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
2

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

19 تیر 1395 عملی و آموزشی
برگزار شده
2

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

19 تیر 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
2

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

19 تیر 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
2

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

19 تیر 1395 فرهنگی، ادبی، هنر
برگزار شده
2

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

19 تیر 1395 اقتصاد
برگزار شده
2

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

19 تیر 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
2

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

19 تیر 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
2

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

19 تیر 1395 پزشکی، سلامت، ورزش
برگزار شده
2

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

19 تیر 1395 علوم پایه
برگزار شده
2

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

19 تیر 1395 فنی مهندسی
برگزار شده

 پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژیششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله