عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
Fa- Poster 5rest

فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی

11 اسفند 1395 کشاورزی و محیط زیست
منتظر برگزاری
Fa- Poster 5rest

فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی

11 اسفند 1395 جغرافیا
منتظر برگزاری
Fa- Poster 5rest

فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی

11 اسفند 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
منتظر برگزاری
Fa- Poster 5rest

فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی

11 اسفند 1395 علوم پایه
منتظر برگزاری
FA Poster-5icmeh

فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

11 اسفند 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
منتظر برگزاری
FA Poster-5icmeh

فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

11 اسفند 1395 مدیریت و حسابداری
منتظر برگزاری
FA Poster-5icmeh

فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

11 اسفند 1395 اقتصاد
منتظر برگزاری
FA-Poster-3mah

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی

02 دی 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
منتظر برگزاری
Fa- Poster 5rest

فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی

11 اسفند 1395 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
5hps- n

فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی

25 آذر 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
منتظر برگزاری

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله