محل برگزاری : اقیانوسیه

20 نوامبر 18

کنفرانس بین المللی پژوهش د رعلوم انسانی و مطالعات رفتاری

محل برگزاری : سیدنی- استرالیا

تاریخ برگزاری : 29 آذرماه 1397

محورهای کنفرانس بین المللی پژوهش د رعلوم انسانی و مطالعات رفتاری علوم انسانی مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی ...

http://www.rhbconf.com

  • علوم اجتماعی، روانشناسی
20 نوامبر 18

کنفرانس بین المللی کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت و مهندسی صنایع

محل برگزاری : ملبورن- استرالیا

تاریخ برگزاری : 2018-12-20

محورهای علمی کنفرانس مدیریت: مدیریت استراتژیک مدیریت کیفیت بهره وری تعالی و سازمانی ارتباطات سازمانی رهبری و رفتار سازمانی مدیریت ت...

http://www.imi2018.com/fa

  • مدیریت و حسابداری
22 آگوست 17

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درعلوم کشاورزی و محیط زیست 

محل برگزاری : استرالیا-ملبورن

آدرس دبیرخانه : تهران-خیابان ولیعصر-جنب پارک ساعی-کوچه رفیعی-پلاک 35- طبقه 3

تاریخ برگزاری : 11 آذر 1396

در چند دهه گذشته، کشاورزی تنها در تولید محصولات غذایی متمرکز بود. اما در دهه های اخیر، کشاورزی با تعداد زیادی از فرصت های پژوهشی و اشتغال نظیر باغبانی...

http://www.4aseconf.com

  • کشاورزی و محیط زیست