محل برگزاری : اروپا

25 می 20

۳rd International Conference on Management, Economics and Finance

محل برگزاری : Amsterdam, Netherlands

تاریخ برگزاری : 26 فوریه 21

TOPICS Management Public Administration Quality Management Operations Management Critical Management Information System Management Strategic Ma...

https://www.icmef.org/

  • اقتصاد
25 می 20

۳rd International Conference on Modern Approach in Humanities and Social Sciences

محل برگزاری : Amsterdam, Netherlands

تاریخ برگزاری : 26 فوریه 21

Topics Society and Sociology Aging Ambient awareness Anti-vaccination Black Lives Matter Caring or Research for the Elderly Child Research Cla...

https://www.icmhs.org/

  • حقوق، سیاست، سایر
25 می 20

۳rd International Conference on Teaching, Learning and Education

محل برگزاری : Amsterdam, Netherlands

تاریخ برگزاری : 26 فوریه 21

Topics Education Theory and Practice Counselor Education Educational Foundations Education Practice trends and Issues Theory and Practice of ...

https://www.ictle.com/

  • علوم اجتماعی، روانشناسی
25 می 20

۵th International Conference on Applied Research in Science, Technology and Knowledge

محل برگزاری : Amsterdam, Netherlands

تاریخ برگزاری : 26 فوریه 21

TOPICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY Architecture Artificial Intelligence Bioinformatics Biomedical Engineering Biotechnology Civil Engineering C...

https://www.stkconf.org/

  • کشاورزی و محیط زیست
25 می 20

۳rd International Conference on Advanced Research in Education

محل برگزاری : Oxford, UK

تاریخ برگزاری : 11 مارس 21

topics Education Theory and Practice Counselor Education Educational Foundations Education Practice trends and Issues Theory and Practice of Phys...

https://www.educationconf.org/

  • فرهنگی، ادبی، هنری
25 می 20

۳rd International Conference on Research in Science, Engineering and Technology

محل برگزاری : Oxford, UK

تاریخ برگزاری : 11 مارس 21

محورهای سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در علوم ، مهندسی و فناوری مهندسی و فناوری معماری هوش مصنوعی بیوانفورماتیک مهندسی پزشکی بیوتکنولوژی مهن...

https://www.icrset.org/

  • پزشکی، سلامت، ورزش
25 می 20

۳rd International Conference on Business, Management and Finance

محل برگزاری : Oxford, UK

تاریخ برگزاری : 11 مارس 21

محورهای کنفرانس: کسب و کار تحلیل کسب و کار هوش تجاری مدیریت کسب و کار سیاست و استراتژی تجارت روشهای تحقیق در تجارت تجارت الکترونیکی کارآفرینی ...

https://www.icbmf.org/

  • اقتصاد
24 می 20

کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2020)

محل برگزاری : گرجستان-تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان

تاریخ برگزاری : 17/04/1399

محورهای کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2020) - مامایی : سلامت مادر و کودک، بارداری و زایمان سالم، سلامت بارو...

http://www.icmwmi.ir

  • پزشکی، سلامت، ورزش
24 می 20

۳rd International Conference on Research in Humanities

محل برگزاری : Oxford – United Kingdom

تاریخ برگزاری : 11 مارس 21

topics Society and Sociology Aging Ambient awareness Anti-vaccination Black Lives Matter Caring or Research for the Elderly Child Research Cla...

https://www.icrhconf.org/

  • علوم اجتماعی، روانشناسی
24 می 20

۳rd International Conference on Advanced Research in Social Sciences

محل برگزاری : Oxford – United Kingdom

تاریخ برگزاری : 11 مارس 21

TOPICS Society and Sociology Aging Ambient awareness Anti-vaccination Black Lives Matter Caring or Research for the Elderly Child Research Cla...

https://www.icarss.org/

  • علوم اجتماعی، روانشناسی