کنفرانس های با موضوع : علوم اجتماعی، روانشناسی

25 می 20

۳rd International Conference on Teaching, Learning and Education

قاره : اروپا

محل برگزاری : Amsterdam, Netherlands

تاریخ برگزاری : 26 فوریه 21

Topics Education Theory and Practice Counselor Education Educational Foundations Education Practice trends and Issues Theory and Practice of ...

24 می 20

ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه

قاره : آسیا, ایران

محل برگزاری : تهران - دانشگاه الزهرا

تاریخ برگزاری : 12 و 13 مهر 1399

محورهاي ششمین همایش بین‌المللی روا‌شناسی مدرسه 1. دانش افزایی و توانمندسازی معلمان (شیوه های آموزشی و ارزشیابی) 2. چالش های هوش ( غربالگری دانش آموز...

24 می 20

۳rd International Conference on Research in Humanities

قاره : اروپا

محل برگزاری : Oxford – United Kingdom

تاریخ برگزاری : 11 مارس 21

topics Society and Sociology Aging Ambient awareness Anti-vaccination Black Lives Matter Caring or Research for the Elderly Child Research Cla...

24 می 20

۳rd International Conference on Advanced Research in Social Sciences

قاره : اروپا

محل برگزاری : Oxford – United Kingdom

تاریخ برگزاری : 11 مارس 21

TOPICS Society and Sociology Aging Ambient awareness Anti-vaccination Black Lives Matter Caring or Research for the Elderly Child Research Cla...

23 می 20

۴th International Academic Conference on Humanities and Social Sciences

قاره : اروپا

محل برگزاری : Milan, Italy

تاریخ برگزاری : 18 سپتامبر 20

TOPICS Society and Sociology Aging Ambient awareness Anti-vaccination Black Lives Matter Caring or Research for the Elderly Child Research ...

23 می 20

۴th International Conference on Social Science, Humanities and Education

قاره : اروپا

محل برگزاری : Berlin, Germany

تاریخ برگزاری : 15 دسامبر 20

topics Society and Sociology Aging Ambient awareness Anti-vaccination Black Lives Matter Caring or Research for the Elderly Child Research Cla...

22 می 20

۳rd International Conference on Research in Humanities and Social Sciences

قاره : اروپا

محل برگزاری : Brussels, Belgium

تاریخ برگزاری : 11 سپتامبر 20

topics Society and Sociology Aging Ambient awareness Anti-vaccination Black Lives Matter Caring or Research for the Elderly Child Research Cla...

19 می 20

۷th International Conference on Research in Behavioral and Social Science

قاره : اروپا

محل برگزاری : Amsterdam, Netherlands

تاریخ برگزاری : 23 اکتبر 20

topics Society and Sociology Aging Ambient awareness Anti-vaccination Black Lives Matter Caring or Research for the Elderly Child Researc...

18 می 20

۴th International Conference on Research in Education, Teaching and Learning

قاره : اروپا

محل برگزاری : Budapest, Hungary

تاریخ برگزاری : 2020-06-18

 TOPICS Counselor Education Educational Foundations Education Practice trends and Issues Theory and Practice of Physical Education Development Te...

18 می 20

۹th International conference of Modern Approach in Humanities

قاره : اروپا

محل برگزاری : Budapest, Hungary

تاریخ برگزاری : 19 مارس 21

Topics Anthropology Counseling Psychology Educational Psychology Global Family & Sexual Politics History and Geography Human Geography Im...