کنفرانس های با موضوع : فنی و مهندسی

25 می 20

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها

قاره : آسیا, ایران

محل برگزاری : مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری : 1399/06/19

محورهاي کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها: بهينه سازي مديريت و مهندسي کيفيت مهندسي ساخت و توليد برنامه ريزي توليد و مديريت عمليات مديريت ...

23 می 20

۶th International Conference on Modern Approaches in Science Technology & Engineering

قاره : اروپا

محل برگزاری : Milan, Italy

تاریخ برگزاری : 18 سپتامبر 20

TOPICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY Architecture Artificial Intelligence Bioinformatics Biomedical Engineering Biotechnology Civil Engineering C...

23 می 20

۷th international conference on knowledge and innovation in Engineering, Science and Technology

قاره : اروپا

محل برگزاری : Berlin, Germany

تاریخ برگزاری : 15 دسامبر 20

Topics Architecture Artificial Intelligence Bioinformatics Biomedical Engineering Biotechnology Civil Engineering Computer software and appli...

19 می 20

۳rd international confernce on innovative reserch in science engineering & technology

قاره : اروپا

محل برگزاری : Brussels, Belgium

تاریخ برگزاری : 11 سپتامبر 20

TOPICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY Architecture Artificial Intelligence Bioinformatics Biomedical Engineering Biotechnology Civil Engineering C...

19 می 20

۳rd International Conference on Innovation in Computer Science and Artificial Intelligence

قاره : اروپا

محل برگزاری : Amsterdam, Netherlands

تاریخ برگزاری : 23 اکتبر 20

Topics COMPUTER SCIENCE Advanced Database Artificial Intelligence Computational and Artificial Intelligence Computer Architecture Computer N...

19 می 20

سیزدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

قاره : آسیا, ایران

محل برگزاری : تهران

تاریخ برگزاری : آبان 1399

محورهای سیزدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات: مدیریت و استراتژی های نگهداری و تعمیرات بهینه سازی عملیات نگهداری و تعمیرات مدیریت ریسک و ق...

19 می 20

بیست‌ و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

قاره : آسیا, ایران

محل برگزاری : تبریز-دانشگاه تبریز

محورهای بیست‌ وهشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران الکترونیک الکترونیک نوری و سلول‌های خورشیدی فوتونیک مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنالهای مخلوط مدا...

19 می 20

پنجمین کنگره ملی زغالسنگ ایران

قاره : آسیا, ایران

محل برگزاری : سمنان-شاهرود

تاریخ برگزاری : 1399/04/01

محورهای پنجمین کنگره ملی زغالسنگ ایران: زمین شناسی اکتشاف استخراج مکانیک سنگ فراوری توسعه پایداری ایمنی، بهداشت و محیط زیست ...

18 می 20

۷th International Conference on Innovation in Science and Technology

قاره : اروپا

محل برگزاری : Amsterdam, Netherlands

تاریخ برگزاری : 23 اکتبر 20

Topics Architecture Artificial Intelligence Bioinformatics Biomedical Engineering Biotechnology Civil Engineering Computer software and appli...

18 می 20

۱۱th International Conference on Research in Engineering, Science & Technology

قاره : اروپا

محل برگزاری : Budapest, Hungary

تاریخ برگزاری : 19 مارس 21

Topics ENGINEERING AND TECHNOLOGY Architecture ...