دسته بندی: کمیته های اجرایی

23 می 16

کمیته تشریفات

 استقبال از شرکت کنندگان در همایش در بدو ورود به شهر -استقرار و اسکان شرکت کنندگان در محل های تعیین شده- بازدید از برنامه های جنبی (مانند برگزاری نمای...

23 می 16

کمیته انتشارات

- انتشار برنامه اجرایی همایش (جدول زمانی روزهای برگزاری- تهیه سربرگ های همایش - چاپ پوستر همایش- انتشار خلاصه مقالات- انتشار مجموعه مقالات- آماده سازی...

23 می 16

کمیته نمایشگاه

پلان نمایشگاه، درجه بندی غرفه ها، تعرفه غرفه ها، شرایط در اختیار گرفتن غرفه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، زمان تحویل غرفه ها، امکانات موجود در غرفه ها، نح...

23 می 16

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

با توجه به برنامه زمان بندی و بودجه ریزی انجام شده باید ساز و کار مناسبی برای اطلاع رسانی و تبلیغات در نظر گرفته شود. هدف کمی مورد نظر برگزار کننده با...

23 می 16

کمیته حامیان

جذب حمایت مالی به منظور تأمین هزینه های کنفرانس فرآیندی است، که باید به صورت کامل و با در نظر گرفتن ملاحظات خاص برگزارکننده، مدوّن شود. به این منظور ب...

23 می 16

کمیته روابط عمومی و رسانه ها

1- انتشار فراخوان همایش: - از طریق مطبوعات و نشریات - از طریق صدا و سیما- از طریق سایت همایش-ارسال فراخوان همایش برای افراد، شخصیتها، سازمانها و مراکز...

23 می 16

کمیته علمی

کمیته علمی در کنفرانس، تیم ارتباط با مولفین می باشد. شرح وظایف: 1. گرفتن مقالات از طریق وب سایت 2. پاسخ به مولفین ، مبنی بر رسیدن مقالات 3. دادن مقالا...