مصاحبه های دکتری آزاد ۹۸ از ۲۲ تیر شروع میشود

مصاحبه های دکتری آزاد ۹۸ از ۲۲ تیر شروع میشود
مصاحبه های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۲ تیر در تهران برگزار خواهد شد.
مصاحبه کلیه رشته گرایش های دوره دکتری تخصصی سال 98 به صورت متمرکز از 22 تیر ماه در تهران برگزار می شود. زمان و نحوه شرکت داوطلبان در مصاحبه این دوره متعاقباً اعلام خواهد شد.
توضیحات: مصاحبه دکتری آزاد ۹۸