اعلام جزئیات رفع نقص کارت کنکور دکتری-آغاز توزیع کارت از دوشنبه