اعلام نتایج اولیه ۴ دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

اعلام نتایج اولیه ۴ دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی