اعلام شرط جدید پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه‌های علوم پزشکی