عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
5802a

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار - اسفند 94

12 اسفند 1394 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
5866a

اولین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در علوم زمین - فروردین 95

24 فروردين 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
5896a

فراخوان مقاله همايش ملی رهيافت­های علمی در صنعت طلای سبز، پسته - آذر 94

26 آذر 1394 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
1000c

دومین همایش صیانت از طبیعت با محوریت منابع طبیعی و محیط زیست - اسفند 94

12 اسفند 1394 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
1001c

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راه کارها و چالش ها با محوریت کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گردشگری- اسفند 94

04 اسفند 1394 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
1002c

دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران - اردیبهشت 95

22 ارديبهشت 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
1003c

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راه کارها و چالش ها با محوریت کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گردشگری- اسفند 94

04 اسفند 1394 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
1004a

پنجمین همایش توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک - اردیبهشت 95

15 ارديبهشت 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
1005c

کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن- بهمن 94

08 بهمن 1394 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
1007c

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - بهمن 94

27 بهمن 1394 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته