فراخوان مقاله همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران - فروردین 96

30 فروردين
تاريخ برگزاري همايش: 30 فروردین1396

توضیحات

محورهاي همايش

1- حوزه های مختلف کارآفرینی در روستا
- فعالیت های کشاورزي
استراتژي های پایداری مزارع خانوادگی کوچک مقیاس(خرده مالکی)
کشاورزي چندکارکردی
گردشگري کشاورزی یا مزرعه
اقتصادهای غیر کشاورزی
غذاهاي جايگزين(ارگانیک)
 گردشگری روستایی
 صنايع روستايي
صنایع تبدیلی و فرآوری کوچک و زودبازده
صنايع دستي و هنری
توليد مواد غذايي خانگی و محلی
 زنان روستايي
کارآفريني زنان در مزرعه
کارآفريني زنان خارج از مزرعه و مشاغل خانگي
استراتژي بقاي خانوار و درآمدهاي مکمل
کارآفريني و استقلال و رهايي از قيد و بندهاي اجتماعي و فرهنگي
کارآفريني و تغییر ساخت هاي مرد سالار
کارآفريني زنان و حفظ محيط زيست
کارآفريني زنان و تبعیض های مالي و اعتباری
کارآفرینی و تبعیض های آموزشی
کارآفريني زنان و توسعه مشاغل کوچک
2- کارآفريني روستايي و خودکفايي دهياري‌ها
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و توسعه کارآفريني روستايي
4- رویکردها و نظريه هاي توسعه کارآفريني روستايي و تجارب جهاني
تنوع سازي اقتصاد روستایی
نئوليبراليسم و کارآفريني
پساتوليد گرايي و کارآفريني
سازمان هاي مردم نهاد (NGO)
گروه هاي اقدام محلي
تعاوني هاي روستايي
صندوق هاي محلي
ابتکارات کارآفريني
5- سياست ها و راهبردهاي توسعه کارآفريني روستايي
توسعه مناطق محروم و نگهداشت جمعیت
اعطای تسهیلات و تخفیف های مالیاتی به فعالیت های کارآفرینانه
حمایت از صنایع کوچک و متوسط
بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات
آموزش کارآفرینی
توسعه فرهنگ کارآفرینی در روستا
ایجاد بسترهای لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی
مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی
توانمندسازي زنان و رفع نابرابري های جنسيتي
تشکیل کارگاه های صنایع دستی
توليد مواد غذايي سالم
6- موانع و چالش هاي توسعه کارآفريني روستايي در ایران
7- آينده توسعه کارآفريني روستايي در ايران

موقعیت

ایران
سبزوار

نظرات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جزئیات خاص

تاریخ برگزاری 30 فروردين 1396
مهلت ارسال مقالات 15 اسفند 1395
برگزار کنندگان دانشگاه حکیم سبزواری.
مکان برگزاری سبزوار - دانشگاه حکیم سبزواری
سایت همایش cnf.hsu.ac.ir/rur_en
تلفن دبیرخانه 05144013317
آدرس دبیرخانه راسان رضوی - سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- ساختمان ادبيات و علوم انساني – دانشکده جغرافيا و علوم محيطي – اتاق
کد پستی دبیرخانه 9617976487

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته