کنفرانس مهندسی برق

پنجمین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات