عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
3

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران - خرداد 95

01 خرداد 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
34

فراخوان نخستین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی- شهریور 95

10 مرداد 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
6642a_t

فراخوان چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب و اولین کنفرانس ملی خشکسالی - مهر 95

12 مهر 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
6649a_t

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران - شهریور 95

09 شهریور 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
6659a_t

فراخوان چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران - تیر 95

30 تیر 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
6679a_t

فراخوان پنجمين کنگره عناصر کمياب ايران

30 آذر 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
6689a_t

فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران - شهریور 95

02 شهریور 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
6701a_t

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - مرداد 95

10 مرداد 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
6708a_t

فراخوان مقاله همایش ملی زن وپایداری محیط زیست در مناطق روستایی - مهر 95

21 مهر 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
6727a_t

فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران - مهر 95

27 مهر 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته