عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
Untitled

the fourth International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (EESD)

11 آبان 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
bs

فراخوان سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

15 شهریور 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
0-02-01-dbfd03b71196b449e6e98f006e8252802fa2cca1f8f6d1247f4a818f5d00b338_full

فراخوان کنفرانس بین المللی نو آوری در علوم و تکنولوژی

23 مهر 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
7051a

فراخوان کنگره بین المللی فناوری های کارآمد و سازگار در راستای پایداری کشاورزی و ژئو پارک - بهمن 95

28 بهمن 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
7028a_t

فراخوان مقاله همایش ملی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی - شهریور 95 مشاهده همه همايش های

18 شهریور 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
7023a_t

فراخوان ولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران - شهریور 95

26 شهریور 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
7022a_t

فراخوان اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی - شهریور 95

06 شهریور 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
7018a_t

سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش- مهر 95

07 مهر 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
565_7013a_t_thb

فراخوان مقاله دومین کنگره ملی شتر - بهمن 95

02 بهمن 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
02

اولین کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی، آبزیان و غذا - آذر 95

20 آذر 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته