عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
4c168b7e01ab6a06ae42f43299fb81da

فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی ، اسپانیا - مهر 95

23 مهر 1395 جغرافیا
برگزار شده
7027a_t

فراخوان دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین - آبان 95

05 آبان 1395 جغرافیا
منتظر برگزاری
7017a_t

فراخوان همین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران - آبان 95

12 آبان 1395 جغرافیا
منتظر برگزاری
1

فراخوان مقاله همایش ملی توسعه پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی - تیر 95

30 تیر 1395 جغرافیا
برگزار شده
76

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین - آبان 95

12 آبان 1395 جغرافیا
منتظر برگزاری
999

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار - خرداد 95

31 خرداد 1395 جغرافیا
برگزار شده
6666

فراخوان مقاله اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا - خرداد 95

10 خرداد 1395 جغرافیا
برگزار شده
بل

فراخوان مقاله همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری - تیر 95

10 تیر 1395 جغرافیا
برگزار شده
6642a_t

فراخوان چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب و اولین کنفرانس ملی خشکسالی - مهر 95

12 مهر 1395 جغرافیا
برگزار شده
6708a_t

فراخوان مقاله همایش ملی زن وپایداری محیط زیست در مناطق روستایی - مهر 95

21 مهر 1395 جغرافیا
برگزار شده

 پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژیششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله