کدام مدرک زبان برای پذیرش دکتری معتبرتر است؟ MSRT،MHLE،EPT،UTEPTیا …؟

 

کدام مدرک زبان معتبرتر  است؟ MSRT،MHLE،EPT،UTEPTیا …؟

آزمون MSRT
این آزمون حداقل 10 بار در سال به صورت منظم توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار می گردد. تاریخ برگزاری هر آزمون، معمولا بعد از پایان مهلت ثبت نام آزمون پیش رو اعلام میگردد و تقویم سالانه از پیش تعیین شده ای از این آزمون اعلام نمی گردد.
کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی وابسته و غیر وابسته به وزارت علوم در داخل کشور، این مدرک را می پذیرند.
هر دانشگاه و مرکز آموزشی بسته به چارچوب و مقررات آموزشی خود، حداقل نمره کسب شده در این آزمون را برای ارائه این مدرک به صورت مجزا از دیگر مراکز تعریف می کند. به عنوان مثال نمره قبولی این آزمون برای رشته های مهندسی به طور معمول در دانشگاه های دولتی 50 می باشد در صورتی که دانشگاه آزاد اسلامی، حداقل نمره قبولی آزمون MSRT را برای ورود به مرکز خود، 65 در نظر گرفته است.
آزمون MHLE

این آزمون سالانه حداقل 6 بار توسط وزارت بهداشت برگزار می گردد. در ابتدای هرسال، تقویم آزمون های کل سال، در سایت مربوطه اعلام می شود. در صورتی که تقاضای شرکت در این آزمون بیش از تعداد آزمون ها باشد، در زمان های مشخصی، یک یا دو آزمون علاوه بر آزمون های اعلام شده برگزار می گردد.
سوالات و لغات به کار برده شده در این آزمون گاها مرتبط با فضای علوم پزشکی می باشد و همین امر سبب شده است علی رغم اینکه داوطلبین رشته های علوم پزشکی می توانند در آزمون MSRT نیز شرکت کنند، رغبت بیشتری برای کسب مدرک MHLE داشته باشند.
آزمون EPT
این آزمون حداقل 10 بار در سال توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد. تاریخ برگزاری هر آزمون، معمولا بعد از اعلام کارنامه های آزمون قبلی مشخص می گردد.
این مدرک زبان در کلیه دانشگاه های آزاد اسلامی مورد قبول است اما هیچ یک از دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم مدرک EPT را حین مصاحبه نمی پذیرند.
آزمون EPT ، فاقد سنجش listening می باشد.
آزمون UTEPT
این آزمون به طور متوسط 6 بار در سال توسط مرکز آزمون زبان دانشگاه تهران برگزار می گردد.
مدرک کسب شده از این آزمون در صورت کسب نمره مدنظر، صرفا مورد تایید برخی از دانشگاه های دولتی است. دانشگاه آزاد نیز این مدرک را نمی پذیرد.
آزمون UTEPT ، فاقد سنجش listening می باشد.