مقاله پژوهشی: راهكارهاي تقويت و توسعه مهارت‌هاي ارتباط نوشتاری در مديران

نام مقاله پژوهشی: راهكارهاي تقويت و توسعه مهارت‌هاي ارتباط نوشتاری در مديران 

نويسنده : عباسي، محمدرضا

چكيده
گفته‌اند كه قلم مي‌تواند از شمشير هم نيرومند‌تر باشد. اما اين امر زماني صحيح است كه قلم به وجود آورنده يك كلام مكتوب، تأثيرگذار باشد. برخي از مديران پي‌درپي نامه و يادداشت رسمي يا غير رسمي ضعيف و كم‌تأثير مي‌نويسند. آنان ترجيح مي‌دهند كه بيشتر مكاتبه كنند و از ارتباط چهره به چهره هراس دارند. در نتيجه به دليل ضعف در برقراري ارتباط نوشتاري كارها خوب پيش نمي‌رود. در اين مقاله پس از شناخت مهارت‌هاي ارتباط نوشتاري، بعضي از اصول و مباني تقويت اين مهارت‌ها در مديران ارائه مي شود.

1- مقدمه
نامه، گزارش، بخشنامه، صورت‌جلسه، دستورالعمل، ابلاغيه، حكم، اطلاعيه و … همگي در زمره مكاتبات اداري و نوعي ارتباط نوشتاري در سازمانها به حساب مي‌آيند. مكاتبات اداري مهم‌ترين و اصلي‌ترين شكل ارتباط نوشتاري در سازمانها به حساب مي‌آيند. مكاتبات يكي از روشهاي برقراري ارتباط است كه در سازمانهاي مختلف اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي، تجاري، آموزشي و پژوهشي و … از آن استفاده‌هاي زيادي مي‌شود. تحقيقات نشان مي‌دهد كه نزديك به 70 درصد از خطاها در محيط كار صرفاً از ارتباطات ضعيف ناشي مي‌شود. بيشتر مديران عوامل زير را مانع از برقراري ارتباط صحيح در محيط كار مي‌دانند:
فقدان يا كمبود دانش و اطلاعات
مشخص نكردن اهداف و اولويتها
گوش نكردن به پيامها
فقدان درك كامل سخن گوينده و نيز قصور در پرسش
تكرار پيش پنداشته‌ها
عدم توجه به نيازهاي ديگران
خوب فكر نكردن و زود نتيجه‌گيري كردن
از دست دادن تحمل و وارد بحث و جدل شدن
كمبود وقت
بي‌حوصلگي
عدم تلاش براي چاره‌جويي
شايد شما هم مشاهده كرده‌ايد كه بعضي از نامه‌ها و گزارشات اداري به شيوه‌اي بسيار جذاب تنظيم مي‌شوند به طوري كه خواننده را مجذوب ساخته و آماده برقراري ارتباط مي‌سازند. متأسفانه گاهي هم عكس آن رخ مي‌دهد. گفته‌اند كه قلم مي‌تواند از شمشير هم نيرومند‌تر باشد. اما اين امر زماني صحيح است كه قلم به وجود آورنده يك كلام مكتوب و تاثيرگذار باشد. برخي از مديران پي‌درپي نامه و يادداشت رسمي يا غير رسمي ضعيف و كم‌ تاثير مي‌نويسند. آنان ترجيح مي‌دهند كه بيشتر مكاتبه كنند و از ارتباط چهره به چهره هراس دارند. در نتيجه به دليل ضعف در برقراري ارتباط نوشتاري كارها خوب پيش نمي‌رود. در این مقاله پس از شناخت مهارتهاي ارتباط نوشتاري، بعضي از اصول و مباني تقويت این مهارتها در مدیران ارایه می‌شود.
2- نامه‌هاي اداري
مكاتبات اداري يكي از انواع ارتباط نوشتاري به حساب مي‌آيد. امروزه با وجود گسترش انواع رسانه‌هاي ارتباطي هنوز هم مكاتبات اداري به منزله يك محمل تسهيل ارتباط، جايگاه ويژه‌اي در ارتباطات سازماني دارند. مكاتبات اداري انواع مختلفي دارند كه نامه با سابقه‌اي ديرينه، مهم‌ترين آنها است. نامه‌نگاري اداري تابع آداب و شيوه‌هاي ارتباطي خاصي است. تمامي اشكال برقراري ارتباط نوشتاري (مانند نمابر، تلكس، ايميل و …) نيز بر اساس نامه‌نگاري مورد استفاده و بهره‌برداري قرار مي‌گيرند. در واقع تهيه و تنظيم آنها در قالب تهيه نامه صورت مي‌گيرد.
شما به عنوان مدير در يك سازمان، روزانه با انواع مختلف نامه‌هاي اداري با ساختار و محتواي گوناگون مواجه‌ايد. براي پيشبرد وظيفه‌اتان در امور مالي، اداري و … نيز ناچاريد از اين شيوه ارتباطي بهره ببريد. نامه‌ها، سوابق فعاليتهاي سازمان را نيز نشان مي‌دهند و مي‌توانند در جهت‌دهي وظايف، اشراف بر امور، تجزيه و تحليل اقدامات و … راهنماي حال و آينده شما باشند. بالاخره نامه‌هاي اداري محملي براي برقراري ارتباط شما با مخاطبانتان در داخل يا خارج سازمان به حساب مي‌آيند.
3- انواع نامه‌هاي اداري
نامه‌هاي اداري نوعي نامه رسمي محسوب مي‌شوند. در اين نامه‌ها لحن و زبان، صريح و خشك مي‌باشد و محتواي آنها مسایل سازماني است. در نامه‌هاي رسمي شما به منزله يك شخص حقوقي قصد برقراري ارتباط با اشخاص حقوقي (و گاهي حقيقي) را داريد. اين در حالي است كه در نامه‌هاي غير رسمي لحن و زبان، صميمي و عاطفي است و نويسنده نامه شخصي حقيقي است مانند نامه‌اي كه به دوست يا اقوام خود مي‌نويسيد. هنگامي كه مي‌خواهيد نامه‌اي اداري تهيه كنيد و يا نامه‌اي را كه توسط زير دستانتان تهيه شده است امضاء كنيد، بايد توجه داشته باشيد كه نامه مزبور، چه نوع نامه‌اي است. زيرا اصول و مهارتهاي ارتباطي نوشتاري در هر يك متفاوت مي‌باشد.
3-1- انواع نامه از نظر سطح آنها
نامه‌هاي اداري براي دو سطح (درون سازمان و برون سازمان) تهيه مي‌شوند. نامه‌هاي درون سازماني براي تسهيل ارتباطات در داخل سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرند و نامه‌هاي برون‌ سازماني به خارج از سازمان ارسال مي‌شوند.
3-2- انواع نامه از نظر محتواي آنها
نامه‌هاي اداري در هر سطح (درون يا برون سازماني) كه باشند، ممكن است محتواي آنها به يكي از حالتهاي زير باشد:
نامه خبري: كه محتواي آن نتيجه كار يا خبري را به اطلاع گيرنده مي‌رساند.
نامه بازدارنده: كه محتواي آن بازدارنده از وقوع كاري است كه در حال شكل‌گيري يا انجام مي‌باشد.
نامه درخواستي: كه محتواي آن حاوي تقاضا و درخواستي از واحد يا مقام مسئول يا …. است.
نامه هماهنگي: كه محتواي آن در بردارنده پيامي براي هماهنگي در كار و برنامه‌ريزي است و عموماً بين دو يا چند سازمان يا واحد سازماني رد و بدل مي‌شود.
3-3- انواع نامه از نظر سطح امنيتي آن
از لحاظ امنيتي نامه‌ها به دو دسته زير تقسيم مي‌شوند:
نامه‌هاي عادي: اين نامه‌ها كه اغلب نامه‌هاي اداري را تشكيل مي‌دهند، از لحاظ امنيتي و فوريت در سطح پاييني قرار دارند.
نامه‌هاي غير عادي: اين نامه‌ها شامل نامه‌هايي مي‌شوند كه از درجه امنيت و فوريت بالاتري برخوردارند و شامل نامه‌هاي محرمانه، خيلي محرمانه، سري و كاملاً سري می‌باشند.
4- اجزاي نامه‌هاي اداري
نامه‌ها در هر سطح و با هر هدف يا عنوان كه نوشته شوند، داراي اجزايي مي‌باشند كه به اين شرح است و در شکل (1) نمایش داده شده است:
نام خداوند: كه عموماً به صورت «بسمه تعالي» مي‌آيد (1).
نشاني سازمان، مشخصات دفتري (تاريخ، شماره، پيوست): كه اين دو جزء عموماً بر روي برگه‌هاي اداري از قبل چاپ شده و در سمت چپ و بالاي برگه درج مي‌شوند (2 و 3).
فرستنده، گيرنده، موضوع نامه: اين سه جزء معمولاً در ابتداي نامه مي‌آيند (4 و 5 و 6).
آغاز نامه: كه با كلمات احترام‌آميز مشخص مي‌شود. بعضي از كلمات يا عبارتهاي احترام‌آميز كه در آغاز نامه‌ها مي‌آيد به اين شرح است: «با سلام ـ با سلام و احترام ـ سلام عليكم ـ با سلام، احتراماً ـ با سلام به استحضار مي‌رساند … ـ احتراماً خواهشمند است …» (7).
متن نامه: متن نامه از سه بخش شامل مقدمه، پيام اصلي و پاياني تشكيل مي‌شود (8).
مقدمه نامه: به مضمون و سوابق نامه اشاره مي‌كند. مثلاً:
بازگشت به نامه شماره ………………. مورخ ………………… پيرو دستور جلسه تاريخ ……………………..
با تشكر از نامه شماره ………………. مورخ …………………………….
عطف به نامه شماره ………………… مورخ ………………………….. در هامش ………………………….
پيام اصلي: اين بخش، مهم‌ترين قسمت نامه‌هاي اداري است. رسيدگي به نامه، گرفتن پاسخ مثبت و تاثيرگذاري بر خواننده منوط به تنظيم جذاب و درست و خصوصاً بيان موثر پيام اصلي است. بخشی از نارسايي‌ نامه‌هاي اداري به دو ضعف عمده در پيام اصلي آنها برمي‌گردد:
ضعف بياني در انتقال پيام: يعني نويسنده نمي‌داند چگونه مفهوم مورد نظر خود را ساده بيان كند.
ضعف زباني: يعني نويسنده نمي‌تواند مقصود خود را بيان كند و مبتلا به درازنويسي، كاربرد‌هاي نابه‌جا، كاربرد كلمات دشوار، دوباره و تكرار نويسي و … شده است.
پايان نامه: در پايان‌ نامه‌هاي اداري اغلب عباراتي تشكر‌آميز مي‌آيد. مانند:
با سپاس و تشكر
با آرزوي توفيق
با تشكر از مساعدت شما. تسريع در انجام كار موجب امتنان است.
و …
امضاي نامه: امضاي نامه نشانگر اتمام نامه است. معمولاً امضاي نامه، اعتبار نامه مي‌باشد. نامه‌هاي اداري را بالاترين مسئول سازمان و در غياب او كساني كه حق امضا دارند، خصوصاً معاون يا معاونين وي انجام مي‌دهند (9).
رونوشت: برخي از نامه‌هاي اداري، غير از گيرنده اصلي لازم است به واحدها يا سازمانهاي ديگري جهت اطلاع يافتن يا پيگيري ارسال شود. بنابراين اسامي پستهاي سازماني يا افراد گيرنده رونوشت به ترتيب اهميت و اولويت در سمت راست پايين نامه مي‌آيد (10).

اجرای یک نامه اداری

 

5- مراحل تهيه و تنظیم نامه‌هاي اداري
5-1- بررسي مقدماتي
بررسي موضوع نامه، ضرورت نگارش، پيش‌بيني درخواست، گيرنده و … در زمره فعاليتهاي مربوط به بررسي مقدماتي است. در اين مرحله بايد فكر كنيم و بدانيم كه مي‌خواهيم چه بنويسيم؟ چرا بنويسيم؟ براي كي بنويسيم؟ چگونه بنويسيم؟ با چه شرايطي بنويسيم؟ و …
5-2- تهيه پيش‌نويس
براي تهيه پيش‌نويس نامه‌هاي اداري ابتدا بايد مستندات و مدارك لازم را كه پيام اصلي نامه با توجه به آنها تنظيم مي‌شود، جمع‌آوري نمود كه عموماً شامل نامه‌هاي اداري گذشته، پرونده‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، مشاهدات و گفتگو با كارشناسان، استعلام از واحد‌هاي سازماني، تاييد و درخواست نظر قطعي ریيس يا مدير سازمان، كتب و نشريات، قوانين و آیين‌نامه‌هاي اداري، خط‌مشي سازمان و …. است. پس از جمع‌آوري مستندات، مي‌توان به تهيه پيش‌نويس نامه اداري پرداخت. پس از آن كه مطمئن شديم پيش‌نويس را بي ‌كم و كاست تهيه كرده‌ايم بايد براي پرسشهاي زير پاسخ قانع‌كننده‌اي داشته باشيم. در غير اين صورت موارد لازم را دوباره‌نويسي و اصلاح مي‌كنيم.
آيا تمامي ابعاد موضوع، روشن و مستدل بيان شده است؟
آيا متن نامه دچار ايجاز يا تفصيل و تطويل كلام شده است؟
آيا ارتباط بين مطالب و انسجام ميان نوشته‌ها وجود دارد؟
آيا به درخواست يا سوال به خوبي پاسخ داده شده است؟
آيا نامه به اندازه كافي صريح و منطقي است؟
آيا اجزاي نامه به درستي تنظيم و به دنبال هم آمده است؟
آيا لحن و زبان و بيان نامه روشن، جذاب و معتدل است؟
و در پايان هر نامه اداري نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:
بر آنچه خواسته‌ايد، تاكيد نماييد.
گيرندگان را به انجام درخواست خود تشويق كنيد.
پيام يا خواسته خود را به لحاظ عاطفي و اداري و قانوني توجيه كنيد.
مدت زمان پاسخگويي و اثرات موضوع را يادآور شويد.
6- گزارش‌نويسي
گزارش عبارت از ثبت ديده‌ها، شنيده‌ها، پژوهشها و بررسي‌ها پيرامون يك موضوع است. در واقع، گزارش يك شيوه ارتباط مكتوب است كه اخبار، اطلاعات، ديده‌ها و شنيده‌ها، حقايق و رخداد‌ها و تجزيه و تحليل منطقي آنها براي رسيدن به راه‌حلهاي درست را با رعايت ساده‌نويسي و اختصار نشان مي‌دهد.
6-1- كاركرد‌هاي گزارش
مهم‌ترين كاركرد‌هاي گزارش را مي‌توان به اين شرح برشمرد:
ارسال پيام مورد نظر با سرعت و روشني كافي
مبادله اطلاعات بين مديران سازمان
تسهيل در تصميم‌گيري براي مديران
گسترش و توسعه آگاهي و درك امور براي مديران.
6-2- اهداف گزارش‌نويسي
در گزارش‌نويسي برخي اهداف بايد مورد توجه قرار گيرد. مهم‌ترين آنها به شرح زير است:
برانگيختن علاقه خواننده گزارش
ارایه اطلاعات تازه و بديع به مخاطب يا مخاطبان
ايجاد تاثير بر حالات رواني (تغيير رفتار در فرد يا گروه مخاطب)
حل و فصل نمودن مساله مورد نظر
ارایه نتيجه يك بازديد يا مأموريت فردي يا گروهي
ارایه نتيجه يك تحقيق (فرهنگي، هنري، اقتصادي، اجتماعي و …)
ارزشيابي كار كارمندان و مديران توسط خواننده گزارش و صدور حكم نهايي از سوي وي.
6-3- انواع گزارش
6-3-1- گزارش از جنبه‌هاي ارایه و تنظيم
گزارش شفاهی: در اين شيوه ممكن است از شما درباره مساله يا رخدادي سوال شود. در پاسخ شما هم گزارشي شفاهي ارایه مي‌دهيد.
گزارش كتبي: چنانچه همان گزارش را به صورت كتبي تنظيم و ارایه نماييد، در واقع نوعي گزارش كتبي نوشته می‌شود.
گزارش كتبي ـ شفاهي: گاهي لازم است گزارش را هم به صورت كتبي و هم به صورت شفاهي (توأمان) ارایه نماييد. در اين شيوه گزارش شفاهي براي تفهيم بيشتر گزارش كتبي به مخاطب ارایه مي‌شود.
6-3-2- گزارشهاي رسمي، نيمه رسمي، غير رسمي
گزارشها از نظر اعتبار، ممكن است رسمي و تشريفاتي باشند. مانند گزارشهايي كه از سوي يك مدير قسمت به مدير مافوق ارایه مي‌شود. اين گزارشها عموماً گويا، مستند، بر اساس واقعيات، كم‌هزينه و راهگشاي تصميم‌گيري مديران مي‌باشند. بعضي از نمونه‌هاي گزارش رسمي عبارتند از: گزارشهاي ادواري يك سازمان، گزارش سود و زيان يك موسسه، گزارش پيشرفت كار در يك سازمان، گزارش تاسيس اداره و شركت، گزارش يك پرونده كيفري، حقوقي و … یا گزارش بازديد از يك حادثه، گشايش طرح و …
برخي گزارشها، همانند بسياري از گزارشهاي معمول و عادي ادارات مي‌باشند. اين گزارشها نيمه‌رسمي ناميده مي‌شوند كه در آنها فرد يا گروهي به سفارش سازمان مأمور تهيه آن مي‌شوند. گزارشهاي نيمه رسمي داراي قالب مشخص هستند.
گروه سوم از انواع گزارش، گزارشهاي غير رسمي مي‌باشند. اين گزارشها جنبه شخصي دارند و براي نگارش آنها ذوق، سليقه و حس كنجكاوي افراد حرف اول را مي‌زند. مانند گزارش سفر، گزارش بازديد و يا ثبت وقايع. در اين گزارشها، نويسنده مي‌تواند برداشتها، احساسات، تجربيات، مشاهدات و قضاوتهاي خود را بدون محدوديت بنويسد.
6-3-3- گزارش ادواري ـ موردي
گزارشها بر مبناي اين كه تكرار شوند يا نه، ادواري يا موردي مي‌باشند. براي مثال گزارشهاي ماهيانه، فصلي و ساليانه كه به طور مرتب تهيه مي‌شوند و به مسئولان ارایه مي‌گردند، گزارش ادواري مي‌باشند. اما گزارشهاي بازديد، گزارش احداث يك سد و … گزارشهاي موردي يا اتفاقي ناميده مي‌شوند زيرا تنها يك بار نوشته خواهند شد.
6-3-4- گزارش فردي ـ گروهي
همه گزارشها از هر نوعي كه باشند، توسط يك فرد يا گروه نوشته مي‌شوند. مثلاً گزارش يك حادثه يا تصادف توسط مأمور راهنمايي و رانندگي تهيه مي‌شود، گزارش فردي است. گاهي گزارش توسط يك گروه تدوين مي‌شود. زيرا از عهده يك شخص بر نمي‌آيد مانند گزارش ايجاد يك سد.
6-3-5- گزارشهاي كوتاه، متوسط، بلند
گزارشها از نظر حجم محتوا به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
اگر حجم محتوا و دامنه تحقيق مختصر باشد، گزارش كوتاه خواهد بود. مانند گزارش مامور بانك در برخورد مردمی كه درخواست وام دارند.
در برخي گزارشها حجم محتوا طولاني است و براي تهيه آنها زمان و امكانات زيادي لازم است به علاوه ممكن است تحقيق وسيع باشد. اين گزارشها گاهي شامل چند جلد مي‌شود.
گزارشها، گاهي نه كوتاه و نه بلند هستند. آنها عموماً شامل چند صفحه مي‌شوند. پس حالتي ميانه دارند مانند گزارشهاي خبري، علمي و … كه در جرايد منتشر مي‌شود.
6-3-6- گزارشها از نظر هدف
گزارشها بر اساس نوع هدف تهيه‌كننده يا سفارش‌كننده به انواع زير تقسيم مي‌شوند:
گزارش كار: كه شامل گزارشهاي روزانه، هفتگي، ماهيانه و ساليانه مي‌شود.
گزارش تحصيلي: كه نشان‌ دهنده پيشرفت تحصيلي يك محصل است.
گزارش خبري: معمولاً در رسانه‌ها و با هدف اطلاع‌رساني تهيه مي‌شوند.
گزارش عمومي: شامل همه گزارشهاي اداري است.
گزارش مشورتي: كه در زمينه‌هاي مرتبط با مشاوره تهيه مي‌‌شوند.
گزارش انتقادي: براي نقد و بررسي تحليلي و انتقادي يك رويداد تهيه مي‌شوند.
گزارش فني: كه از سوي افراد متخصص و كارشناسان فني تهيه مي‌شوند.

انواع گزارش

مطالب یک گزارش

7- بخشنامه
بخشنامه يكي از كانالهاي برقراري ارتباط و ارسال پيام در سازمانهاست كه به وسيله آن «احكام و دستورهايي از سوي مقام‌هاي بالاي مديريتي به همه يا گروهي از كاركنان ارسال و ابلاغ مي‌شود».
7-1- كاركرد‌هاي بخشنامه
بعضي از مهم‌ترين كاركرد‌هاي بخشنامه به اين شرح است:
ابلاغ خط‌مشي‌ها، دستورالعملها، تصميمها و اطلاعات به كاركنان
ابلاغ قوانين و مقررات
درخواست ارایه گزارش از واحد‌ها و بخشهاي مختلف سازمان
ابلاغ رويه‌هاي كاري به منظور ايجاد هماهنگي در تمام سطوح اداري
آگاه كردن كاركنان از رخدادهاي داخلي سازمان
7-2- تنظيم بخشنامه
تنظيم و نگارش بخشنامه همانند نامه‌هاي اداري است. تنها تفاوت اين است كه در بخشنامه عناوين نامه (از، به، موضوع) ذكر نمي‌شود بلكه عنوان بخشنامه در بالاي آن درج مي‌شود و آنگاه نام و مشخصات گيرندگان مي‌آيد. گيرندگان بخشنامه‌ها عموماً عبارتند از: معاونين، ادارات كل، دفاتر، واحد‌ها، سازمانها، بخشها و …
7-3- انواع بخشنامه
در مورد انواع بخشنامه، پيش‌گفته‌ها درباره انواع نامه صادق است. بخشنامه‌ها بر اساس هدف و محتوا شامل بخشنامه‌هاي دستوري، ابلاغي، هماهنگي، درخواستي، انتصابي و …. تقسيم مي‌شوند. همچنين ممكن است بخشنامه‌ها درون‌سازماني يا برون‌سازماني باشند.
8- صورت‌جلسه
گاهي مسئولان سازمان به منظور مطالعه، مشورت، هماهنگي يا حل مساله‌اي گرد هم مي‌آيند تا به راه‌حل مناسبي دست ‌يابند. به اين نشستها در عرف اداري جلسه مي‌گويند. جلسات عموماً دو دسته هستند:
جلسات ادواري: كه در زمانهاي معين (هر هفته، هر ماه، هر فصل و ….) به طور مرتب تشكيل مي‌شوند. در اين جلسات علاوه بر اعضاي ثابت، ممكن است از افراد مهمان دعوت شود. ضمن آن كه گاهي علاوه بر جلسات ادواري، احتمال دارد جلسات ويژه يا فوق‌العاده نيز تشكيل شود.
جلسات اتفاقي يا موردي: اين جلسات بر حسب ضرورت و با توجه به نياز و با مشاركت افراد مختلف تشكيل مي‌شوند.
8-1- سازمان جلسات
هر جلسه از يك نفر (ریيس)، يك نفر (دبير يا منشي) و چند نفر (عضو) تشكيل مي‌شود. وظايف هر يك نيز به شرح زير است:
ریيس: با راي‌گيري يا توافق اعضا يا مطابق ضوابط اداري يك نفر به عنوان ریيس جلسه انتخاب مي‌شود. وظايف وي نيز اداره امور جلسه، امضاي دعوت‌نامه‌ها، هدايت جلسات براي پرهيز از اتلاف وقت و به بيراهه رفتن مباحث، تعيين وقت براي صحبت كردن اعضا و …. مي‌باشد. ریيس جلسه همانند ساير اعضا معمولاً صاحب يك راي است.
دبير يا منشي جلسه: دبير از ميان اعضا و يا توسط مديران مسئول از افراد غير عضو انتخاب مي‌شود. وظايف دبير جلسه، تنظيم صورت‌جلسه و به امضا رساندن آن، تهيه دعوت‌نامه‌ و ارسال آن براي اعضاء، بايگاني سوابق، پيگيري نتايج جلسه، نظارت بر مكان جلسه و تهيه ملزومات، تكثير و ارسال صورت‌جلسات براي اعضا است.
8-2- تنظیم صورت‌جلسه
هر جلسه با ثبت مشروحه يا خلاصه مذاكرات و تصميمات اعضاي جلسه جنبه رسمي به خود مي‌گيرد. براي ثبت مذاكرات و تصميمات هر جلسه نياز به تهيه صورت‌جلسه مي‌باشد. نوشتن صورت‌جلسه ممكن است شكل بسيار ساده‌ای داشته باشد و كليه مطالب لازم براي ثبت (زمان، مكان، اعضا، دستور جلسه، تصميمات، مذاكرات و …) به صورت انشايي و به دنبال هم نوشته شود. ولي بهتر است از چارچوب و الگويي مدون استفاده شود تا هنگام نگارش و مراجعه به آن، كار آسان شده و قابل بازيابي باشد.
8-3- انواع صورت‌جلسه
صورت‌جلسه براساس نوع ثبت مذاكرات به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
8-3-1- صورت‌جلسه مشروح
در اين‌ صورت‌جلسات مذاكرات مهم و سرنوشت‌ساز بي‌ كم و كاست ثبت و نوشته مي‌شود مانند مذاكرات مجلس شوراي اسلامي. در گذشته تندنويسان اين وظيفه را برعهده داشتند، اما امروزه از طريق ثبت صدا توسط وسايل صوتي ـ تصويري و سپس پياده‌ كردن مذاكرات از آنها اين كار به آساني انجام مي‌شود.
8-3-2- صورت‌جلسه نيمه مشروح
در اين نوع صورت‌جلسه، اهم مذاكرات جلسه به انضمام خلاصه تصميمات اخذ شده ذكر مي‌شود. در اغلب ادارات از اين صورت‌جلسات استفاده مي‌شود.
8-3-3- صورت‌جلسه مجمل
در اين صورت‌جلسات نتيجه مذاكرات به شكل عبارتهايي خلاصه و به ترتيب اهميت يا بر اساس سير گفتگوها مي‌آيد.
8-4- اجزاي صورت‌جلسه
هر صورت‌جلسه داراي اجزايي است كه عبارتند از:
شماره صورت‌جلسه: كه شامل شماره مسلسل جلسات است كه به طور متوالي برگزار شده‌اند.
زمان و مكان جلسه: كه بايد كاملاً روشن قيد شوند، در زمان جلسه علاوه بر تاريخ برگزاري، ساعت آن نيز درج مي‌شود.
دستور جلسه: دستور جلسه و بيان آن در دعوت‌نامه، شركت‌كنندگان را آماده مي‌كند تا در جلسه فعال باشند و نيز جريان بحثها هدفمند پيش رود.
اعضاي جلسه: هر يك از اعضاء به ترتيب سمت و رتبه سازماني معرفي مي‌شوند. افرادي كه داراي رتبه يكسان سازماني هستند، به ترتيب حروف الفبا معرفي مي‌گردند.
مذاكرات: مذاكرات هر جلسه به صورت مشروح يا نيمه مشروح و يا مجمل (بر اساس نوع صورت‌جلسه) تدوين مي‌شود.
تصميمات: در اين بخش چكيده تصميمهاي اخذ شده در چند بند به ترتيب اهميت ارایه مي‌گردد.
جلسه بعدي: در آخرين بخش، زمان و مكان تشكيل جلسه بعدي به ترتيب اهميت آورده مي‌شود.
امضاء: صورت‌جلسه در انتها به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد. گاهي پس از تايپ، صورت‌جلسه به امضاي اعضا خواهد رسيد.
9- راهکارهایی برای توسعه و تقويت مهارتهاي ارتباط نوشتاري در مدیران
به عنوان يك مدير توانمند بايد تا آنجا كه ممكن است از ارتباط چهره ‌به‌ چهره، تلفن و امثال آن با همكاران و ساير افراد سود جست. اما در عين حال، گاهي لازم است براي بيان نظرات و دستورهاي اداري از ارتباط كتبي هم استفاده كرد. در اين صورت بايد مهارتهاي زير را در خود تقويت كنيم:
9-1- صرفه‌جويي را مورد توجه قرار دهيم
براي صرفه‌جويي در وقت يا هزينه از مكاتبه براي برقراري ارتباط استفاده كنيم.
هنگامي كه بايد يك مساله به ثبت برسد، از مكاتبه بهره‌گيري نماييم.
9-2- پاسخ به نامه‌ها را در اولويت قرار دهيم
پاسخ‌ نامه‌هاي اداري را در همان روز بدهيم.
اگر جمع‌آوري اطلاعات براي پاسخگويي به نامه وقت بيشتري مي‌گيرد، وصول نامه را اعلام كنيم.
پيگيري نامه‌هاي اداري و تهيه پاسخ براي آنها را در هر صورت در اولويت قرار دهيم.
9-3- مراحل نگارش را رعايت كنيم
قبل از نوشتن نامه، پيش‌نويس آن را تهيه كنيم.
در تهيه پيش‌نویس نامه، نكات اصلي را كه مي‌خواهيم ذكر كنيم، تنظيم نماييم.
نامه را همان‌طور تنظيم كنيم كه يك سخنراني را تنظيم مي‌نماييم.
نامه بايد يك آغاز و يك مقدمه براي معرفي مطلبي كه مي‌خواهيم بگوييم، داشته باشد. سپس بخش مياني يا متن نامه تنظيم مي‌شود. متن نامه در برگيرنده پيامهاي ما مي‌باشد كه به صورت متوالي تنظيم مي‌شود. نكته پاياني نامه نيز نشان ‌دهنده اين است كه چه اقدام يا تقاضايي را از طرف مقابل داريم.
امضا كردن نامه را با ارایه عباراتي مانند با احترام، با آرزوي موفقيت و …. انجام دهيم.
9-4- اصول نگارش را به كار ببريم
براي نوشتن نامه‌هاي اداري از جمله‌ها و پاراگرافهاي كوتاه استفاده كنيم.
نشانه‌گذاري را به درستي به كار ببريم تا خواننده را براي درك پيام كمك كرده باشيم.
براي تأثيرگذاري بر خواننده، از سبك نگارشي كتابي و خشك استفاده نكنيم.
تا آنجا كه مي‌توانيم نامه‌هاي اداري را ساده و به دور از پيچيدگي بنويسيم.
قبل از آن كه نامه را امضاء كنيم با دقت آن را بازبيني نماييم تا اشتباهات دستوري و املايي نداشته باشد.
از استفاده مكرر يك كلمه در نامه خودداري نماييم.
اگر امضاي نامه‌ها را به معاون يا مسئول ديگري تفويض كرده‌ايم، به او ياد‌آور شويم كه حتماً عبارت از طرف و همچنین نام و نام خانوادگي خود را درج كند.
از واژه‌هاي قديمي و منسوخ استفاده نكنيم. ممكن است اين كلمات برداشتي كهنه‌پرستانه، نسبت به ما و سازمان ما در ذهن خواننده ايجاد كند.
9-5- ساختار نامه مناسب باشد
براي تايپ نامه‌ها از افراد ماهر استفاده كنيم.
به ياد داشته باشيم كه حتي قبل از آن كه پاكت‌نامه باز شود، در مورد ما قضاوت مي‌كنند.
تايپ، صفحه‌بندي و آرايش نامه بسيار مهم است. اينها بخشي از پيامي است كه نامه با خود دارد.
هر نقصي كه نامه داشته باشد بر تصوير ذهني كه از ما منعكس مي‌شود، لطمه وارد خواهد ساخت.
9-6- در گزارش‌نويسي دقت داشته باشيم
گزارشهاي كتبي غالباً كسالت‌ آور هستند.
گزارش‌هاي خود را طوري تنظيم كنيم تا براي خواننده ملال‌آور نباشد.
براي اين كار، از سبكهاي ساده، بي تكلف، موجز‌گويي و مختصرگويي استفاده كنيم.
از تصاوير براي جذاب كردن گزارشها و تحكيم پيام استفاده نماييم.
بسياري از كساني كه برايشان نامه يا گزارش مي‌فرستيم، داراي مسئوليت و پر مشغله مي‌باشند، پس كاري كنيم كه آنها مجبور به خواندن همه اوراق نامه يا گزارش نباشند. بهتر است پيشنهاد‌هاي خود را در اوايل نامه بياوريم و مدارك را پيوست آن كنيم.
9-7- كوشش كنيم گزارشها ظاهري خوشايند داشته باشند
براي اين كار می‌توانیم کارهای زیر را انجام بدهیم:
هر گزارش را در پوشه‌اي زيبا و جالب بگذاريم.
از صفحه عنوان و فهرست استفاده نماييم.
اصطلاحات و نشانه‌هايي را كه براي ارجاع خواننده به پاورقي يا قسمت‌هاي ديگر گزارش مي‌آوريم، توضيح دهيم.
از شيوه‌هاي متفاوت تايپ حروف (مانند حروف سياه و نازك) براي برجسته ‌كردن نكات مهم استفاده كنيم.
از نمودارها و جدولها كه براي خواننده جذاب مي‌باشند، بهره بگيريم.

backlinkbacklink alwso shellseoankara escortucuz sigaraMarlboro Double FusionMilano Strawberry Sigara Çilek Aromalıcaptain blackdjarum blackCavallo SigaraDunhill SigaraHarvest SigaraMarvel sigaraSenator sigaraAl Capone SigaraOme SigaraMarlboro Double FusionMarlboro ShuffleMarlboro TouchMarlboro RedMarlboro TouchMarlboro Edge SlimMarlboro Touch BlueEve SunFlower Extra Long Sigaragörükle escortyalova escorthacklinksite analizseo analizhacklink alhacklink nedirbacklinkmini shellmadspot shellwso shell txtBase 64 Encodealfa shellIndoxploit shellindoxploit shellb374k shellphp Mailleradana escortsohbet numaralarıankara escortmersin escortizmir escortantalya escortadana escortBursa Escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortbodrum escortmarmaris escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgöztepe escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escortkasımpaşa escortescortbacklink salesFile Manager shellb374k shellk2ll33d shellBypass shellMadspot shellbedava bonus1xbet girişdert hattıdert hattısohbet hattımersin escortgaziantep escortbedava bonusGoogle Sıra Bulucupubg hile alSobranie Sigaracaptain blackdjarum blackmarlboro double fusionmarlboro touch blueCavallo Sync MentollüParliament Night Bluewinston dark bluewinston slender bluekent switchkent d range bluecaptain black520 kalpli sigaramarvel sigarawinston dark blue fiyatMurattı Rosso SigaraRockets Sigara Paketi 40 Adetparliament night blue fiyatcaptain blackmarlboro double fusionolmeca tekila fiyatdjarum blackheets sigaraparliament reservemonte cristo habanaMilano Apple Sigara Elma Aromalıkent switch fiyatlucky strikeHarvest Blueberry Crush Sigara (Yabanmersini Aromalı)marlboro touch blue fiyatmarlboro double fusionmarlboro goldharvest sigarar57 shellalfa shellcaptain blackmarvel sigarawinston dark bluemarlboro touch grayparliament night blue fiyatcavallo sigaramarlboro double fusionVogue Frissonadana escortparliament night blue fiyatafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortankara escortantalya escortbursa escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortmarmaris escortbodrum escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escorthalkalı escortafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortsincan escortwso shellwso green shellJagermeisterKeno Club Sigarayalova escortşişli bayan escortşişli escortistanbul escortgörükle escortsohbet hattısohbet hatlarısohbet numaralarıkent d range bluependik escortMilano Gum Mint Sigara sakız naneparliament night blue fiyatvotka fiyatlarımarlboro double fusionCaptain Black Sweet Cherry Puroçam balı faydalarıçam balı nedirtuzla escortaydınlı escortorhanlı escorttepeoren escortyalova escortbursa escortgorukle escortbursa escort bayanbursa sinirsiz escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortnilüfer escortotele gelen escortbursa merkez escortbursa merkez escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortbursa eve gelen escortbursa otele gelen escortbursa sınırsız escortgörükle escortescort bursatuzla escorttuzla escort bayanwhmcs killer v4djarum blackmarlboro double fusiondjarum blackyalova escortçınarcık escortsertleştirici hap çeşitlerisertleştirici hap yorumlarıeczanede satılan cinsel güç ilaçlarısertleştirici hap isimlericinsel hap isimlericinsel gücü artıran ilaçlarpenis sertleştirici hap çeşitlericinsel güç artırıcı ilaç isimleriereksiyon hapı isimlerisertleştirici ilaç isimlerişişme bebek çeşitlericinsel güç arttırıcı hap isimlerieczanede satılan cinsel ilaç isimlerien iyi performans arttırıcı ilaç isimlericinsel güç arttırıcı hap çeşitleridjarum blacksertleştirici hap markalarıpenis sertleştirici ilaç çeşitlerisertleşmeye en iyi ilaçcinsel ilaç isimlerierkek cinsel gücü arttırıcı ilaç çeşitlericaptain blackcinsel gücü artıran ilaç fiyatlarıcinsel güç arttırıcı ilaç yorumlarıeczanede satılan cinsel gücü arttıran ilaç isimlericinsel güç arttırıcı ilaçcinsel gücü arttıran ilaç markalarıen iyi geciktirici hap isimlerien iyi geciktirici sprey çeşitleriCaptain Black Peach sigara (Şeftali Aromalı)Black Devil Sigaracinsel gücü artıran ilaç incelemeleridjarum blacksertleşmeye iyi gelen ilaç isimleriHEETS Amber Selectioneczanede satılan viagraHEETS Tropical Swiftwinston dark blueMarlboro Touch Graycinsel güç arttırıcı macuncaptain black bluenovagra geciktirici hapolmeca tekilaeczane cialis fiyatıBackwoods Islak Purocialis satın alerkek azdırıcı damlaviagra satış fiyatıerkek azdırıcı hap isimleriwinston dark blue fiyatiçmeler escorttepeören escortaydınlı escortorhanlı escortyalova escortCaptain Black Grape sigarayalova escortgörükle escortçınarcık escortdjarum blackabana haberagrı habertunceli haberafyon haberşişli escortşişli escort bayanmecidiyeköy escortEn İyi Geciktirici Hap İsimleri ve ÇeşitleriCinsel Gücü Artıran Macun İsimlerikent slim blackchivas regalyeşil perişişli bayan escortsisli bayan escortşişli bayan escortsisli bayan escortsincan eescortKolej escortDikmen escortBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortKızılay escortKeçiören escortEtlik escortEtimesgut escortEryaman escortYenimahalle escortOtele gelen escortRus escortankara rus escortAnkara escortEtlik escortKeçiören escortAnkara escortAnkara escortEryaman escortAnkara escortÇankaya escortmersin escortBalgat escortBeşevler escortÇankaya escortCebeci escortDikmen escortDemetevler escortEryaman escortEtimesgut escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortMaltepe escortOtele gelen escortRus escortYenimahalle escortDikmen escortElvankent escortSincan escortteknoloji haberlerihaberlerson dakika haberleriekonomi haberlerihaberlerlondon escortsescorts agencyescorts in londonlondon escort girlsSex hikayeSeks HikayeleriEnsest hikayeleradana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortSeks erotik hikayeSikiş hikayeleribayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortviagra eczane satışcialis eczane satışpenis sertleştirici hap isimleri ve çeşitleribursa escortbursa escortgorukle escortşişli escortşişli rus escortşişli iranlı escortşişli escortnilüfer escortyalova escortyalova escortyalova escort bayankurtuluş escortseoKamagra jelCialis fiyatvega 100 mgViagra fiyatViagra fiyat 2022Vega 100 mg fiyatVega 100 mgkamagra jelCialis 100 mg fiyatcialis fiyatcobra 130 mglevitra fiyatviagra fiyatonline eczaneViagra 30 lu fiyatOrijinal viagraViagra 4 lü tablet fiyatOrijinal viagra 4 lü fiyatKamagra jel fiyatKamagra jel yorumlarıbayan azdırıcılarerkek azdırıcıgeciktirici spreyviagra eczaneKamagraCinsel ürünlerViagra 30 tabletviagra 4 lü tabletcialis 4 lü tabletcinsel güç arttırıcı sertleştirici happenis sertleştirici ilaç ve haplareczanelerde satılan cinsel gücü artıran ilaçoscar sigaraMagic london escortsindependent london escortsDubai hot escortEscort girl dubaişişli escortşişli escort bayanyalova escortyalova escort bayanyalova escortyalova otele gelen escortyalova eve gelen escortaksaray escortatakent escortataköy escortataköy eve gelen escortataköy masöz escortataköy-otele-gelen-escortataköy rus escortataköy türbanlı escortataköy ucuz escortataköy üniversiteli escortataşehir escortavcılar escortavcılar eve gelen escortavcılar masöz escortavcılar otele gelen escortavcılar rus escortavcılar türbanlı escortavcılar ucuz escortavcılar üniversiteli escortavrupa yakası escortbağdat caddesi escortbahçelievler escortbahçesehir escortbakırköy üniversiteli escortbakırköy escortbakırköy eve gelen escortbakırköy masöz escortbakırköy otele gelen escortbakırköy rus escortbakırköy türbanlı escortbakırköy ucuz escortbaşakşehir escortbeşiktaş escortbeşyol escortbeykent escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü eve gelen escortbeylikdüzü masöz escortbeylikdüzü otele gelen escortbeylikdüzü rus escortbeylikdüzü türbanlı escortbeylikdüzüucuz escortbeylikdüzü üniversiteli escortbeyoğlu escortbizimkent escortbostancı escortbüyükcekmece escortesenyurt escortesenyurt eve gelen escortesenyurt otele gelen escortesenyurt rus escortesenyurt turbanlı escortesenyurt ucuz escortesenyurt üniversiteli escortetiler escorteve gelen escortfatih escorthalkalı escorthalkalı eve gelen escorthalkalı masöz escorthalkalı otele gelen escorthalkalı rus escorthalkalı türbanlı escorthalkalı ucuz escorthalkalı üniversiteli escortharamidere escortinnovia escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortküçükçekmece escortmaltepe escortmecidiyeköy escortmerter escortotele gelen escortpendik escortrus escortsarıyer escortsilivri escortşirinevler escortşirinevler türbanlışirinevler ucuzşişli escortsınırsız escorttaksim escorttesettürlü escorttopkapı escorttürbanlı escorttüyap escortucuz escortümraniye escortüniversiteli öğrenci escortyabancı escortzeytinburnu escortgaziantep escortmersin escorteczane sertleşme haplarıizmit escortkocaeli escortizmit escortkocaeli escortgebze escortgölcük escortdarica escortizmit otele gelen escortizmit eve gelen escortkocaeli evi olan escortotele gelen escortizmit sınırsız escortcialis 5 mg fiyatbedava bonus veren bahis siteleribahisgaziantep escortDubai escortsDubai escortsLondon escortskadın giyimfantezi babydollfantezi çorapfantezi giyimKadın üst giyimkadın alt giyimkadın ayakkabıkadın atletbluz bodybot bootiekadın ceketkadın çizmekadın elbiseelbise abiyekadın eşofman altıkadın eşofman takımıAnkara escort bayanizmit escortGüvenilir bahis SiteleriBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortDikmen escortEryaman escortEsat escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortRus escortSincan escortYenimahalle escortAtaşehir escortAnadolu yakası escortAtaşehir escortKadıköy escortKadıköy escortÜmraniye escortÜmraniye escortBostancı escortBostancı escortbostancı escortadana escortadana escort bayanafyon escortafyon escortalanya escort bayanalanya escortantalya escort bayanantalya escortartvin escortartvin escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbodrum escortbolu escortbolu escortburdur escortbursa escortbursa escortçanakkale escortçanakkale escortçeşme escortdidim escortdiyarbakır escortdiyarbakır escortedirne escortedirne escortelazığ escortelazığ escorterzincan escorterzincan escorterzurum escorterzurum escortbodrum escortbursa escortbursa escorteskişehir escorteskişehir escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escortgiresun escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escorthatay escortısparta escortısparta escortkars escortkastamonu escortkastamonu escortkayseri escortkayseri escortkıbrıs escortkıbrıs escortkonya escortkonya escortkuşadası escortkütahya escortkütahya escortmalatya escortmalatya escortmanisa escortmanisa escortmardin escortmardin escortmarmaris escortmersin escortnevşehir escortnevşehir escortniğde escortniğde escortordu escortordu escortrize escortrize escortsakarya escortsakarya escortsamsun escortsamsun escortşanlıurfa escortşanlıurfa escortsinop escortsinop escortsivas escortsivas escorttekirdağ escorttekirdağ escorttrabzon escorttrabzon escortuşak escortvan escortvan escortyalova escortyalova escortyozgat escortyozgat escortzonguldak escortzonguldak escortCoinbar girişSafirbet girişcratosslot girişAsyabahis girişTempobet girişMarsbahis girişBetebet girişVdcasino girişVevobahis girişBetper girişimajbet girişHoliganbet girişJojobet girişAnadolucasino girişArtemisbet girişbelugabahis girişbetvole girişinterbahis girişmilanobet girişZeytinburnu EscortYeşilköy EscortYenibosna EscortÜmraniye EscortTopkapı EscortTaksim EscortSuadiye EscortSınırsız EscortŞişman EscortŞişli EscortŞirinevler EscortSilivri EscortPendik EscortOrtaköy EscortOlgun EscortNişantaşı EscortMerter EscortMecidiyeköy EscortMaslak EscortMaltepe EscortMahmutbey EscortLevent EscortKurtköy EscortKüçükyalı EscortKüçükçekmece EscortKartal EscortKağıthane EscortKadıköy Escortİstanbul Escortİkitelli EscortHaramidere EscortHalkalı EscortGöztepe EscortGenç EscortFlorya EscortFındıkzade EscortFatih EscortEtiler EscortEsenyurt EscortEscort NumaralarıEscort BayanlarErenköy EscortElit Escortçekmeköy escortÇıtır Escortşerifali escortCihangir Escortümraniye escortüsküdar escortCevizli EscortCennet Mahallesi Escortsuadiye escortÇapa Escortkadıköy escortÇağlayan Escortgöztepe escortBüyükçekmece Escortbostancı escortgöztepe escortBostancı EscortBeyoğlu Escortsuadiye escorterenköy escortbostancı escortanadolu yakası escortavrupa yakası escortBeylikdüzü EscortBeşiktaş Escortanadolu yakası escortBayrampaşa EscortBaşakşehir Escortümraniye escortBakırköy Escortkadıköy escortBahçelievler Escortbostancı escortBağdat Caddesi Escortataşehir escortBağcılar Escortcevizli escortatalar escortmaltepe escortAvrupa Yakası Escortkartal escortmaltepe escortAvcılar EscortAtaşehir Escortümraniye escortAnkara escortUlus escortTunalı escortTandoğan escortSıhhiye escortRus escortMamak escortMamak escortGölbaşı escortsertleştirici haplarkent switch fiyatKeno Club Sigaraparliament aqua bluemarlboro double fusionGauloises Sigarakent switchdjarum blackLeader SigaraAnadolu yakası escortAtaşehir escortBostancı escortErenköy Escortavrupa yakası escortAtaköy EscortAvcılar EscortBahçeşehir Escortözel escortlaranal escortçıtır escortelit escortAnadolu Yakası escortAtaşehir escortbağdat caddesi escortBostancı escortGöztepe Escortİstanbul EscortKadıköy EscortKartal EscortKurtköy EscortMaltepe EscortPendik EscortŞerifali EscortTuzla EscortÜmraniye escortÜsküdar EscortAnadolu Yakası EscortAtaşehir escortBostancı EscortGöztepe EscortAvrupa Yakası EscortAksaray escortAtaköy EscortAvcılar Escortİstanbul EscortAtaşehir Elit EscortAtaşehir Esmer EscortAtaşehir Genç EscortAtaşehir Olgun EscortAtaşehir Sarışın EscortAtaşehir Şişman EscortAtaşehir Sınırsız EscortAtaşehir Ucuz EscortAtaşehir Yabancı EscortAteşehir Escort BayanBağdat Caddesi EscortBağdat Caddesi Olgun EscortBağdat Caddesi Sarışın EscortBağdat Caddesi Şişman EscortBağdat Caddesi Ucuz EscortBağdat Caddesi Yabancı EscortBostancı Elit EscortBostancı Çıtır EscortBostancı EscortBostancı Esmer EscortBostancı Olgun EscortBostancı Sarışın EscortBostancı Yabancı EscortGöztepe EscortGöztepe Genç EscortGöztepe Olgun EscortGöztepe Şişman EscortGöztepe Sınırsız EscortGöztepe Ucuz EscortKadıköy Anal EscortKadıköy Elit EscortKadıköy EscortKadıköy Eskort BayanlarKadıköy Genç EscortKadıköy Yabancı EscortKartal Çıtır EscortKartal EscortKartal Eskort BayanlarKartal Esmer EscortKartal Sarışın EscortKartal Sınırsız EscortKartal Ucuz EscortKaynarca EscortKaynarca Genç EscortKaynarca Olgun EscortKaynarca Şişman EscortKurtköy EscortKurtköy Escort BayanKurtköy Ucuz EscortKurtköy Yabancı Escort BayanMaltepe Anal EscortMaltepe EscortMaltepe Genç EscortMaltepe Olgun EscortMaltepe Şişman EscortPendik EskortPendik Eskort BayanlarPendik Sarışın EscortPendik Şişman EscortPendik Sınırsız EscortPendik Ucuz EscortTuzla Anal EscortTuzla Elit EscortTuzla EscortTuzla Yabancı EscortÜmraniye EscortÜmraniye Masöz EscortÜmraniye Olgun EscortÜmraniye Ucuz Escortşişli escortAcıbadem Escortİçerenköy EscortKozyatağı EscortKüçükyalı EscortKadıköy EscortKartal EscortMaltepe EscortPendik EscortKurtköy EscortŞerifali EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortKurtköy EscortAnadolu Yakası EscortAnadolu Yakası EscortAtaşehir EscortBostancı EscortKadıköy EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortBostancı EscortMaltepe EscortGöztepe EscortPendik EscortErenköy EscortGöztepe EscortSuadiye EscortGöztepe EscortMaltepe EscortŞerifali EscortKartal EscortKurtköy EscortPendik EscortKurtköy EscortPendik EscortAnadolu Yakası EscortKartal EscortMaltepe EscortAnadolu Yakası EscortKartal Escort BayanKurtköy Escort BayanMaltepe Escort BayanPendik Escort BayanAnadolu Yakası EscortKartal EscortKurtköy EscortMaltepe EscortPendik EscortTuzla EscortKurtköy EscortPendik EscortTuzla EscortAnadolu Yakası EscortMaltepe EscortKartal EscortBostancı EscortÜmraniye EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortTuzla EscortGebze EscortAydınlı EscortMutlukent EscortPendik EscortAnadolu Yakası EscortKurtköy EscortÜmraniye EscortBostancı EscortKartal Escort BayanPendik Escort BayanKurtköy Escort BayanMaltepe EscortAnadolu Yakası EscortBostancı EscortKartal EscortMaltepe EscortÜmraniye Escortbağdat caddesi escortgöztepe escortistanbul escortkartal escortkurtköy escortmaltepe escortpendik escorttuzla escortüsküdar escortataköy escortavcılar escort bayanavrupa yakası escortbahçeşehir escortbakırköy escortbeşiktaş escortbeylikdüzü escorterenköy escortetiler escortgöztepe escortikitelli escortkartal escortkurtköy escortmaltepe escortmecidiyeköy escortpendik escortşirinevler escortşişli escortsoğanlık escortataşehir escortkaynarca escortümraniye escortgebze escorttuzla escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortsex hikayeleriadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingol escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escorterkeklerde sertleşmeye iyi gelen ilaçlarsertleştirici hap eczane fiyatlarıvega 100 mg hapfuck googledolandırıcı hesap satışıbacklink alToscanello Blu Anice AnasonToscanello CappuccinoToscanello Cioccolato ÇikolataToscanello GrappaToscanello LimoncelloToscanello MacchiatoToscanello Rosso CaffeToscanello RubinoToscanello VanilyaToscanello PuroToscanello Cappuccino PuroAvrupa yakası escortAksaray escortAtaköy escortAtaşehir escortAvcılar escortBahçelievler escortBahçeşehir escortBakırköy escortBaşakşehir escortBeşiktaş escortBeylikdüzü escortBostancı escortBüyükçekmece escortEsenyurt escortEtiler escortFatih escortHalkalı escortKadıköy escortKartal escortKüçükçekmece escortMaltepe escortMecidiyeköy escortMerter escortPendik escortRus escortŞirinevler escortŞişli escortTaksim escortTopkapı escortümraniye escortZeytinburnu escortgaziantep escortalanya escorttekirdağ escortşanlıurfa escortşanlıurfa escortsamsun escortbolu escortbodrum escortbeylikdüzü escortyozgat escortyalova escortvan escortuşak escorturfa escorttrabzon escorttokat escorttokat escortsivas escorturfa escortsakarya escortsakarya escortrize escortniğde escortniğde escortmuğla escortmuğla escortmarmaris escortmardin escortmardin escortmaraş escortmanisa escortmanisa escortkütahya escortkocaeli escortkocaeli escortkıbrıs escortkastamonu escortkars escortısparta escortgümüşhane escortgiresun escortgaziantep escortzonguldak escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortvan escorttrabzon escorttekirdağ escortsivas escortsamsun escortordu escortmersin escortmaraş escortmalatya escortkütahya escortkuşadası escortkonya escortkayseri escortkastamonu escortısparta escorthatay escortgiresun escorteskişehir escorterzurum escorttekirdağ escortdiyarbakır escortçorum escortçeşme escortburdur escortbolu escortmalatya escortdenizli escortbodrum escortbalıkesir escortafyon escortbalıkesir escortaydın escortartvin escortantep escortantalya escortağrı escortadana escorterzurum escorterzincan escorterzincan escortedirne escortdüzce escortdüzce escortdidim escortdidim escortdenizli escortçorum escortçeşme escortçanakkale escortbursa escortburdur escortbolu escortbodrum escortrize escortordu escortmersin escortkonya escortantalya escortaydın escortartvin escortalanya escortalanya escortağrı escortafyon escortadana escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortvan escortuşak escorturfa escorttrabzon escorttekirdağ escortsivas escortsinop escortsinop escortsinop escortsamsun escortsakarya escortordu escortniğde escortnevşehir escortnevşehir escortnevşehir escortmuğla escortmarmaris escortmardin escortmaraş escortkütahya escortkuşadası escortkonya escortkocaeli escortkıbrıs escortkayseri escortkastamonu escortkars escortısparta escorthatay escortgümüşhane escortgiresun escortrize escortgiresun escorteskişehir escorterzincan escortdiyarbakır escortdidim escortburdur escortbeylikdüzü escorttokat escortmersin escortmanisa escortmalatya escortbolu escortbeylikdüzü escortmalatya escortadana escortafyon escorteskişehir escorterzurum escorterzurum escorterzincan escortelazığ escortelazığ escortelazığ escortelazığ escortedirne escortedirne escortdüzce escortdiyarbakır escortdidim escortdenizli escortçorum escortçeşme escortçeşme escortçanakkale escortçanakkale escortçanakkale escortburdur escortbolu escortbodrum escortbodrum escortbalıkesir escortaydın escortartvin escortartvin escortantep escortantep escortalanya escortağrı escortafyon escortadana escortantalya escortalanya escortalanya escortAmazon Prime izleBeIN Connect izleBlutv izleDisney Plus izleexxen izleGain TV izleNetflix izleAmazon prime izleBlutv izleDisney Plus izlebeylikdüzü escorteryaman escortcaptain blackkalpli sigarasertleştirici hap eczane fiyatlarışişme bebeksertleşme sağlayıcı ilaçlar ve isimleriviagra fiyatManchester Double Drive SigaraKing Edward imperial puroadana escort1xbet kayıt1xbet casino1xbetpenis sertleştirici cinsel haplarescortAydın escortMuğla escortSinop escortTekirdağ escortYalova escortRize escortAmasya escortBalıkesir escortÇanakkale escortBolu escortErzincan escortVan escortYozgat escortZonguldak escortAfyon escortAdıyaman escortBilecik escortAksaray escortAğrı escortBitlis escortSiirt escortÇorum escortBurdur escortEdirne escortDüzce escortErzurum escortKırklareli escortGiresun escortIsparta escortTrabzon escortSivas escortŞanlıurfa escortTokat escortManisa escortOrdu escortOsmaniye escortArdahan escortKaraman escortBatman escortBayburt escortElazığ escortBingöl escortGümüşhane escortUşak escortIğdır escortBartın escortNevşehir escortKastamonu escortMaraş escortKırşehir escortMardin escortKırıkkale escortKarabük escortKars escortsertleştirici hap eczane520 kalpli sigara elmalı520 kalpli sigaras20 kalpli sigaraİstanbul escort bayanİstanbul escortİstanbul escortsEscort istanbulistanbul escort bayanİstanbul escortEscort istanbulistanbul escortEscort bayanBayan escortescortEscort bayanbayan escortescortAnkara escort bayanEscort ankaraEscort Bayan İstanbulümraniye escortüsküdar escortzeytinburnu escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortmaltepe escortkeçiören escortmanavgat escortalanya escortbodrum escortkuşadası escortdidim escortarnavutköy escortsilifke escortbelek escortşişli escortpendik escortkarşıyaka escortseyhan escortnilüfer escortesenler escortbeylikdüzü escortİstanbul escortİstanbul escort bayanEscort istanbulBayan escortEscort bayanescortseoboşalmayı geciktirici haplargeciktirici kremlergeciktirici spreylerpenis büyütücü haplarbayan azdırıcı damlabayan azdırıcı haperken boşalma geciktirici ilaçlarpenis büyütücü çeşitleribayan cinsel istek arttırıcılarcialis fiyatıviagra fiyatlarıbayan cinsel istek arttırıcılarerken boşalmayı geciktirici ilaç çeşitleripenis büyütücü ürün çeşitlerierken boşalmayı geciktirici ilaç çeşitleribayan cinsel istek arttırıcı damlageciktirici sprey çeşitlerien iyi geciktirici kremkadın istek arttırıcı damlaen iyi bayan azdırıcı ilaçcialis fiyatı eczaneviagra eczane fiyatıerken boşalmayı geciktirici haplargeciktirici krem çeşitleripenis büyütücü haplarcinsel gücü arttırıcı ilaçlarbayan azdırıcı ilaçlaren iyi geciktirici ilaç isimleripenis büyütücü kremen iyi bayan cinsel istek arttırıcılargeciktirici haplargeciktirici kremler çeşitlerikadın azdırıcı çeşitlerigeciktirici ilaç çeşitleripenis büyütücü çeşitlerieczane cialis fiyatıviagra eczane fiyatlarıbayan azdırıcı ilaçlaren iyi geciktiricilerpenis büyütücülerbayan uyarıcılarerken boşalmayı geciktiren ilaçlarpenis büyütücülerviagra eczane satış fiyatlarıeczane cialis fiyatıerken boşalmayı geciktirici ilaçlargeciktirici krem fiyatlarıgeciktirici sprey eczaneen etkili büyütücülerbayan istek arttırıcı çeşitlerien iyi bayan cinsel istek artırıcılarerken boşalmayı geciktirici ilaçcialis eczanecialis eczanede kaç tlADANA ESCORTANKARA ESCORTANTALYA ESCORTMERSİN ESCORTİZMİR ESCORTKAYSERİ ESCORTKONYA ESCORTAnadolu Yakası Escortavrupa yakası escortcialis fiyatıcinsel ereksiyon ilaçlarıcialis fiyatlarıviagra fiyatıcialis fiyatı eczaneFlynta 20 Mgkamagra 100 mgOrcafil 20 MgLifta 5 MgHardcis 5 MgLex 20 MgLevitra 20 MgPriligy 30 MgVigaroo 100 MgHardcis 20 MgAfilta 20 MgHardcis 20 Mgdegralifta 20 mgankara escortantalya escortizmir escortmersin escortCinsel sağlık ürünleriCinsel performans ürünleriGeciktirici ürünlerSertleştirici haplarKamagra jelKamagra jel fiyatKamagra jel eczaneVega 100 mgVega 100 mg fiyatViagraViagra fiyatViagra 100 mg fiyatViagra 30 lu fiyatCialisCialis fiyatCialis 20 mg fiyatCialis 100 mg fiyatCialis 30 lu tablet fiyatCialis 5 mg fiyatankara escortantalya escortizmir escortAdıyaman EscortArtvin EscortBilecik EscortBingöl EScortBitlis EscortBurdur EscortÇankırı EscortÇorum EscortGiresun EscortGümüşhane EscortKars EscortKastamonu EscortKırklareli EscortKırşehir EscortNevşehir EscortErzincan EscortNiğde EscortOrdu EscortSiirt EscortSinop EscortBayburt EscortKaraman EscortKırıkkale EscortBatman EscortŞırnak EscortBartın EscortArdahan Escortığdır EscortKarabük EscortOsmaniye EscortDüzce EscortKilis EscortAdana EscortAnkara EscortAntalya EscortAydın EscortBursa EscortDenizli EscortDiyarbakır EscortEskişehir EscortAntep EscortHatay EscortMersin Escortizmir EscortKayseri EscortKocaeli EscortKonya EscortMalatya EscortMardin EscortSakarya EscortSamsun EscortTrabzon EscortYalova EscortAdıyaman EscortAfyon EscortVan EscortAğrı EscortAmasya EscortBalıkesir EscortBilecik EscortBolu EscortBurdur EscortÇanakkale EscortEdirne EscortElazığ EscortErzincan EscortErzurum Escortısparta EscortKars EscortKastamonu EscortManisa EscortKütahya EscortMuğla EscortRize EscortSivas EscortTekirdağ EscortUrfa EscortOrdu EscortNevşehir EscortMaraş EscortZonguldak Escortadana escortalanya escortankara escortantalya escortaydın escortbursa escortçorlu escortdenizli escortdiyarbakır escortelazığ escorteskişehir escortgaziantep escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmersin escortpendik escortsakarya escortsamsun escorttrabzon escortadana escortankara escortalanya escortantalya escortaydın escortbursa escortçorlu escortdenizli escortdiyarbakır escortelazığ escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortizmit escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escorttrabzon escort520 Kalpli Sigara Kavunlu520 Kalpli Sigara Liçi Kral Meyvesicialis eczane fiyatı 2023viagra eczane fiyatı 2023free shopbayan azdırıcılarerken boşalmayı geciktiricilerviagra fiyatı 2023cialis fiyatı 2023eczanede satılan sertleştirici ilaçlarbeylikdüzü escortcialiscialiscialis 100 mgviagra 30 lu tabletkadın azdırıcıereksiyon haplarıgeciktirici spreypenis büyütmeviagrakamagracinsel ilaçlarcialis 5 mgcialis 20 mgcinsel eczanebayan azdırıcı eczaneistek arttırıcı damlacinsel güç arttırıcı ilaçlareczanelerde satılan geciktiricilerkamagra jelorjinal viagracialis 5 mgviagraeczane sağlıkcialis fiyatviagra fiyatkamagra jelcialis 100 mgviagra 30 lucialis 20 mggeciktirici spreybayan azdırıcı ilaçlarkadın azdırıcı damlasertleştirici ilaçlarpenis büyütücücialis 5 mgcialiscialis 5 mgKamagra jelCialis fiyatViagra fiyatEreksiyon haplarıCinsel sağlık ürünleriCinsel ilaçlarBayan azdırıcı damlaCialis fiyatViagra fiyatKamagra jelGeciktirici spreyCinsel performans artırıcı ürünlerBayan azdırıcı hapCialis 30 lu tabletpenis sertleştirici ilaç isimlericialis fiyatı 2023 eczaneviagra eczane satış fiyatı 2023lifta fiyatı eczanepenis sertleştirici ilaç çeşitlerieczane cialis fiyatıorijinal viagra fiyatıfx15 orijinal zayıflama hapıyapay kızlık zarı siparişvajina daraltıcı kremyalova escortmuğla escortaydın escorttrabzon escortkütahya escortçanakkale escortbalıkesir escortmanisa escorttekirdağ escortkahramanmaraş escortelazığ escortsivas escortşanlıurfa escorterzurum escortamasya escortvan escortrize escortgiresun escortordu escorttokat escortyozgat escortçorum escortmond sigarabayan azdırıcı damla çeşitlerikamagra jel eczane fiyatıafyon escortbalıkesir escortkütahya escortmanisa escortbolu escortmuğla escortbodrum escortmarmaris escortedirne escortkeşan escortriz escorterzincan escorthatay escortçorlu escortDating Escortkonya escortmersin escortadana escortbursa escortmalatya escortkayseri escortaydın escortMilano Coffee Sigara Kahve AromalıMilano Gum Sigara Sakız Aromalıoris sigaraelazığ escortkocaeli escortizmir escortkayseri escortgaziantep escortadana escortkonya escortümraniye escortizmit escorteskişehir escortmersin escortIstanbul Escortsamsun escortvan escortaydın escortedirne escortaksaray escortantalya escortescort antalyaescortAdana Escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortpung hile satın albartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortkahramanmaraş escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkıbrıs escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortşanlıurfa escortsiirt escortsinop escortsivas escortşırnak escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortbacklink sorgulamaGöğüs Büyütmememe büyültmeÜcretsiz Seo aracıAnahtar Kelime AnaliziGoogle Sıra Bulucuseo analysisescortKelime BulucuKredi Notu Öğrenmekonya escortmersin escortadana escortbursa escortmalatya escortkayseri escortaydın escortelazığ escortkocaeli escortNut roasting machineümraniye escortkartal escortmanisa escortbolu escortankara escortizmir escortistanbul escortkayseri escortkayseri escortmalatya escortsamsun escortkonya escorteskişehir escortsakarya escortmanavgat escortaydın escortafyon escortbalıkesir escortyalova escortaksaray escortcialis fiyatı kaç paraadana escort bayanankara escort bayanantalya escort bayanbursa escort bayanelazığ escort bayaneskişehir escort bayanistanbul escort bayanizmir escort bayanadıyaman escortafyon escortağrı escortamasya escortardahan escortartvin escortayvalık escortbalıkesir escortbatman escortbilecik escortçanakkale escortdidim escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortfethiye escortgebze escortgiresun escortısparta escortığdır escortkastamonu escortkırıkkale escortkütahya escortmardin escortmuğla escortosmaniye escortrize escortşanlıurfa escortsiirt escorttekirdağ escorttokat escorttunceli escortyalova escortvan escortcialis fiyatcialis 100 mgcialis nedircialis 5 mg fiyatcialisviagracialis 20mgizmit escortfethiye escortçorlu escortçorlu escort bayankamagra jel satışfuck googleBacklinks Checkerbacklinkbacklink sorgulamaahrefssincan escortgebze escortalanya escortmarmaris escortkuşadası escortpendik escortgaziosmanpaşa escortkartal escortsultanbeyli escortçorlu escortmamak escortavcılar escorthacklink satışbacklink salesseo sorgulamaserver scanviagra 100 mg fiyatviagracialiscialis nedircialis 100 mgcialis fiyatbacklink satışbacklink satışıbacklink alkaliteli backlinkbacklink seositem kaçıncı sıradaGoogle Sıra Bulucubacklink sorgulamaOrganik Hit Programıhtml kod şifrelemeyoutube 1 milyon izlenme kaç tlsıra bulucumozrankGameloopBacklink nedirSpam Skoruspam skoru sorgulamaspam skoru sorgulaistanbul escortYabancı dizi izleNetflix izlegain tv izleExxen izledisney plus izleBlutv izleBeIN Connect izleAmazon Prime izleDizi izleYabancı dizi izleNetflix izleGain TV izleexxen izleDisney Plus izleBlutv izleBeIN Connect izleAmazon prime izleVideo Akrep HaberVideo Dosdoğru HaberVideo Haber SoyVideo Bilgili Beyinler HaberVideo Haber SuitVideo Kadin Haberikadıköy escortAtaşehir escortYabancı Dizi izleEn Güvenilir Bahis Siteleribetnanobahis tahminleritotobosekabetda pa sorgulada pa sorgulamaspam skoru sorgulamada pa checkerescortbahçeşehir escort bayanmarmaris escortbacklink salesbacklinkhacklinkhacklink panelhacklink nedirhacklinkhacklink satışhacklink satışısertleştirici ilaçlar ve fiyatlarıhacklink satışhacklinkhacklink satışhacklink satışEscorthacklink satışhacklink satışhacklink satışhacklink satışhacklink satışbuy backlinkkartal escortpendik escortmaltepe escortataşehir escortsex hikayependik escortkartal escortsertleştirici hap isimlericialis fiyatıviagra fiyatıseoescort bayanviagraorcafilflynta 20 mgcombo 100 mgsildegravigrandejeligrasinegralifta 5 mglifta 20 mgdegraviagra 100 mgviagra fiyatıviagra nedirviagra siparişkamagra jelviagra fiyatviagracialis 20 mg eczane fiyatıcialis 5 mg fiyatcialis fiyatviagra fiyatviagra nedircialis 5 mgcialis 20 mgcialis 100 mgcialis jelkamagra nedirerken boşalmacialis 5 mgcialis 20 mg siparişbuy backlinksataşehir escortkurtkoy escorthacklinkhacklink satışbacklink satışbacklink satışıseo nedirgonderi takibikargo takiptuzla escortwso shellpendik escortAnadolu yakası escortAtaşehir escortBostancı escortümraniye escortBostancı escortBostancı escortDizi izleaugenoperationorgu modelleribotox bruisingis fikirleripara kazanmaknasil yapilirEn Güvenilir Bahis Siteleribetnanobetnano