مقاله پژوهشی: تکنیک های مهندسی مجدد و روش های آن

مقاله پژوهشی: تکنیک مهندسی مجدد و روش های آن
مترجم: مصطفی محمدخانی طبسی و احمد قنبری دستک

چکیده:

هدف از این مقاله شرح فرآیند مهندسی مجدد نرم افزار برای بهبود نگهداری از سیستم نرم افزاری می باشد. 
نقش مؤثر مهندسی مجدد در تکامل سیستم نرم افزاری ، فعالیت هایی نظیر مهندسی معکوس و تجدید ساختار برنامه که در فرآیند مهندسی مجدد نرم افزار نقش دارند، تفاوت های بین نرم افزار و همین طور دلیل گران بودن و زمان بر بودن فرآیند مهندسی مجدد داده ها 

1. مقدمه
این مقاله درباره ی مهندسی مجدد و الگوهای مهندسی مجدد، مهندسی مجدد برنامه ها و در پایان مثالی از مهندسی مجدد صحبت می کند. در ابتدا وقتی موضوع مهندسی مجدد را انتخاب کردم، هیچ دانش تخصصی درباره ی مهندسی مجدد نداشتم. بنابراین تحقیقات را با اینترنت آغاز کردم. اما اطلاعاتی که مد نظرم بود وجود نداشت و قسمت اعظم اطلاعات یا به هم شبیه بودند یا اصلا ارائه نشده بودند. سرانجام پس از چندی تحقیق و جست و جو تعدادی سایت در زمینه ی کاری مورد نظر پیدا کردم.
وقتی چندیم مقاله را مطالعه کردم، دریافتم که مهندسی مجدد چیست و با نکته برداری از مطالب کلیدی و تحقیق کردن درباره ی آن ها نوشتن مقاله ی حاضر آغاز شد. با توجه به زمان محدود پروژه به نظر می رسد در زمان مقتضی مقاله ی حاضر از دید فنی حاوی مطالب مفید و قابل درکی برای خواننده می باشد که با خواندن آن چشم انداز خوبی از مهندسی مجدد به خواننده ارائه می شود.

 2. چکیده 

مهندسی مجدد و الگوهای مهندسی مجدد از مفاهیم نسبتا جدیدی است که در ابتدا برای تاثیر گذاشتن بر جامعه ی مهندسی نرم افزار شروع شد. با تغییر منابع با هدف تجدید سازمان از سیستم های قدیمی به سوی تمرکز بر پیشرفت نرم افزار جدید، تجارت قادر خواهد بود زمان و منابع با ارزش زیادی را ذخیره نماید. اگرچه مزایای این رویکرد به وضوح دیده می شود اما برخی مشکلات از جمله بی تجربگی و کمبود ابزار مناسب، مهندسی مجدد سیستم را کمی مشکل می کند.
سیستم های قدیمی، سیستم های نرم افزاری هستند که برای پشتیبانی از فرآیند تجارت ضروری می باشند و به دلیل اینکه همین سیستم ها باید در عملیات نگه داشته شوند، شرکت ها به آن ها تکیه می کنند. استراتژی های تکامل نرم افزار شامل نگهداری، جایگزینی، تکامل معماری آن و مهندسی مجدد برنامه می باشد.
مهندسی مجدد برنامه، دوباره اجرا کردن سیستم های قدیمی برای افزایش قابلیت نگهداری است. مهندسی مجدد به صورت مستندسازی مجدد سیستم، سازماندهی، ساختارمند کردن مجدد سیستم، ترجمه ی سیستم به زبان برنامه نویسی مدرن، اصلاح کردن و به روز کردن ساختار است. از دیدگاه فنی، مهندسی مجدد برنامه ها، ممکن است به صورت راه حل درجه دوم برای تکمیل مسائل سیستم به کار رود و امکان آن وجود ندارد که از بنیان، زبان برنامه نویسی سیستم را تغییر داد. بنابراین سیستم های قدیمی مانند Java یا C++ را نمی توان برنامه نویسی مجدد کرد. زیرا عاملیت نرم افزار تغییر ناپذیر است و محدودیت ذاتی در سیستم نگهداری می شود.

 

3. تاریخچه ی مفاهیم مهندسی مجدد
در اوایل سال های انقلاب اطلاعاتی از طرف جوامع نیازی به مهندسی مجدد بیان نشده بود. در عوض، توجه جوامع به سوی کشف راه های جدید برای ساختن نرم افزارها و سخت افزارهای جدید بود. نکته ی حائز اهمیت این بود که جوامع چگونه پیشرفت سیستم جدید را که با سرعت فزاینده آشکار می شد و انتشار پیدا می کرد، اداره می کردند. تقریبا به سیستم های قدیمی که کم کم منسوخ می شدند هیچ توجهی نمی شد. به علاوه تجارت ها به سرعت در حال تغییر بودند و همراه با این تغییرات به نرم افزارهای اطلاعاتی مناسب نیاز شد که این دوران به عنوان ” کمبود نرم افزار” شناخته می شد. زیرا نرم افزارها در حال ارتقا بودند ولی برای رفع نیازهای تجارت کافی نبود.
در اوایل دهه ی 90، تمرکز به سرعت از پیشرفت نرم افزار جدید به مهندسی مجدد سیستم های قدیمی تغییر یافت ( سیستم ها به مدت زیادی برای نگهداری و تعمیرات رشد کردند ). در حقیقت در این زمان توجه زیادی به مهندسی مجدد شد و برحسب روش شناسی مهندسی مجدد پیشرفته و الگوهای آن، تجارت یکپارچه و ساختارهای آن، به رسمیت شناخته شد. مهندسی مجدد کلمه ی روز بود و مشاور مهندسی مجدد، به یک رشته تبدیل شد [ BPR 99 ].
اما اعتقادی که مشاوران به مهندسی مجدد تجارت و نرم افزارهایش داشتند، به این آسانی هم نبود. بالغ بر نیمی از فرآیند مهندسی مجدد در آن زمان منجر به شکست شد. خیلی از آن ها به خاطر عدم تجربه و فقدان مشارکت خریدار و مشتری بود. این شکست ها هزینه های سنگینی به شرکت ها تحمیل کرد و پیشرفت سریع مهندسی مجدد را با وجود علاقه به توسعه ی مهندسی مجدد به پایان رسانید [ BPR 99 ].
هنوز حدود 80 درصد هزینه های بودجه ی سیستم اطلاعاتی تجارت مربوط به نگهداری سیستم های قدیمی می شود. به این معنی که فقط 20 درصد کل هزینه، مربوط به توسعه ی سیستم جدید است. این نشان می دهد که مهندسی مجدد، سازماندهی مجدد و طراحی مجدد سیستم ( یا تجارت ) بسیار مهم است. اگر این هزینه ها کم شود سود زیادی برای کاربران نرم افزار به دست خواهد آمد. این حقیقت به بازگشت به جامعه ی فعال تحقیق مهندسی مجدد کمک می کند و همان طور که وارد قرن بیست و یکم می شویم، مشاهده می کنیم که مهندسی مجدد دوباره در حال پیشروی به سمت مهندسی نرم افزار است.
به هر حال از نقطه نظر تجارت، مهندسی مجدد نرم افزار ممکن است تنها روش برای ابقای سیستم های قدیمی باشد تا این سیستم ها بتوانند به وظایفشان عمل کنند. بنابراین ممکن است این رویکرد برای تطبیق با رویکردهای دیگر سیستم بسیار گران و مخاطره آمیز باشد.

برای فهم بیشتر این موضوع، باید تخمین تقریبی از مسئله سیستم قدیمی بزنیم:
مقدار کد در سیستم های قدیمی بی اندازه است. در سال 1990 حدود 120 بیلیون سطر از کد مبدا در جهان وجود داشت [ Ulrich,1990 ]. اهداف این سیستم ها در COBOL که یک زبان برنامه نویسی خوب برای پردازش داده های تجارت می باشد، نوشته شده است. همین طور FORTRAN که زبانی برای برنامه نویسی علمی یا ریاضی است. اگرچه خیلی از این برنامه ها جایگزین شده اند اما بیشتر این برنامه ها هنوز در وظیفه ی خود باقی هستند. در ضمن پس از سال 1990 افزایش چشمگیری در استفاده از کامپیوتر برای فرآیند تجارت مشاهده شده است.
نگهداری از سیستم های قدیمی پرهزینه است. بنابراین مهندسی مجدد این سیستم ها عمر مفید آن ها را افزایش می دهد. مهندسی مجدد، ساختار سیستم را بهبود می بخشد، سیستم جدید را مستند و فهم آن را آسان می کند.

4. مقدمه ی کوتاهی درباره ی مهندسی مجدد
مهندسی مجدد، آزمون مدل و کاربرد سیستم قدیمی موجود را به یکدیگر ربط می دهد و تکنیک های مختلفی را برای طراحی مجدد سیستم به کار می گیرد. هدف از این کار، استفاده ی مناسب و بهتر از قبل نرم افزار است. البته این کار، فرآیند آسانی نیست زیرا به روز کردن و اضافه کردن عامل جدید ممکن است باعث عدم صحت و درستی و همین طور به روزآوری مستندات سیستم شود. به خصوص اگر سیستم به مردم تفویض نشود، مهارتی در راه تفکر مهندسی مجدد به وجود نمی آید که در نهایت سیستم توانایی ترمیم سریع و کارآیی خود را در صورت بروز خرابی از دست می دهد.
کارگروه مهندسی مجدد باید توانایی دیدن جنگل انبوه را داشته باشد تا بتواند سیستم را توصیف کند. تصمیم، باید با دقت هر چه تمام تر گرفته شود. زیرا فرآیند مهندسی مجدد در مورد نگهداری آخرین کاربرها و مصرف کنندگان موجود، نیازمندی های آینده و حالت گذار از سیستم قدیمی به سیستم جدید صحبت می کند. اگر سیستم یکپارچه دوباره طراحی شود، دیگر نیازی به فرآیند مهندسی مجدد نخواهد بود. ولی فرآیند ضعیف نرم افزاری مهندسی مجدد همراه با تولیدات نهایی به آموزش مصرف کنندگان از دست رفته نیاز دارد.
تلاش در جنبه های بنیادی مهندسی مجدد مانند نگهداری، مشتری مداری، کارکردی کردن و دیگر نیازمندی ها هر اندازه هم که کوچک باشد سودمند است. این موضوع الگوی مهمی را در مهندسی مجدد بیان می کند: ” تغییر، اما به مقدار اندک ممکن “.

 

مهندسی مجدد سیستم نرم افزاری برای تکامل سیستم دو مزیت کلیدی نسبت به رویکردهای اصلی دیگر دارد:
1- ریسک کم: در توسعه ی مجدد ریسک زیادی نهفته است که برای یک سازمان ضروری است. خطاها ممکن است در تشخیص سیستم، مسائل توسعه یافته و … روی دهد.

2- هزینه ی کاهش یافته: هزینه ی مهندسی مجدد نشان از کم بودن نسبت به هزینه ی توسعه ی سیستم جدید است. اولریچ [ Ulrich,1990 ] مثالی از سیستم تجاری که برای اجرای آن 50 میلیون دلار هزینه شد نقل می کند. این سیستم با 12 میلیون دلار مهندسی مجدد شد. این ارقام بیان کننده ی کاهش 4 برابری مهندسی مجدد در قبال دوباره نوشتن سیستم است.
عبارت مهندسی مجدد با مهندسی مجدد فرآیند تجارت آمیخته شده است [ Hammer,1990 ]. مهندسی مجدد فرآیند تجارت به طراحی مجدد فرآیندهای تجارت برای کاهش شماری از فعالیت های زائد و تکراری و بهبود کارآیی فرآیند توجه دارد که معمولا متکی بر مقدمه یا افزایش پشتیبانی بر مبنای کامپیوتر برای پردازش است. فرآیند مهندسی مجدد اغلب یک محرک برای تکامل نرم افزار است. چون سیستم های قدیمی ممکن است وابستگی های مجازی را با فرآیندهای موجود ترکیب کنند. پس قبل از اینکه فرایند مهندسی مجدد اجرا شود، باید آن ها را کشف کرد و از بین برد. بنابراین وقتی مقیاس تغییرات توسط مهندسی مجدد فرآیند تجارت توانایی تطبیق با نگهداری برنامه ی نرمال را ندارد، نیاز به مهندسی مجدد نرم افزار در شرکت بیش از پیش آشکارتر می شود.
تمایز بین مهندسی مجدد و توسعه ی نرم افزار جدید نقطه ی شروعی برای پیشرفت است که این نقطه ی شروع با ویژگی های سیستم قدیمی به عنوان یکی از ویژگی های سیستم جدید می باشد.
چیکوفسکی و کراس [ ‍Chikofsky and Cross,1990 ] توسعه ی متعارف و قراردادی را مهندسی پیشرو نامیدند تا آن را از مهندسی مجدد نرم افزار تمیز بدهند. این تمایز در شکل 2 نشان داده شده است. مهندسی پیشرو با ویژگی های سیستم شروع می شود و طراحی و پیاده سازی سیستم جدید را درگیر می کند ولی مهندسی مجدد با سیستم موجود شروع می کند. فعالیت های مربوط به این فرآیند عبارتند از:
1- ترجمه ی کد مبدا: برنامه از زبان برنامه نویسی قدیمی به نسخه های مدرن به همان زبان یا زبان های دیگر تبدیل می شود.
2- مهندسی معکوس: برنامه تجزیه و تحلیل می شود و اطلاعات برای مستندسازی استخراج می گردند.
3- بهبود ساختار برنامه: کنترل ساختار برنامه برای سهولت خواندن و فهمیدن تجزیه و تحلیل و اصلاح می شود.
4- پیمانه بندی برنامه: قسمت های مرتبط برنامه با هم گروه بندی و قسمت های زائد حذف می شوند.
5- مهندسی مجدد داده ها: داده ها توسط برنامه ی تغییر یافته برای انعکاس تغییرات برنامه پردازش می شوند.

 

عوامل مهمی که بر افزایش هزینه های مهندسی مجدد تاثیر دارند عبارتند از:
1- کیفیت نرم افزار مهندسی مجدد شده: کیفیت پایین نرم افزار و مستندات مرتبط با آن.
2- ابزار در دسترس: اگر برای مکانیزه کردن بیشتر تغییرات برنامه از ابزار موردی و ویژه ی آن قسمت استفاده شود.
3- گسترش داده های تبدیلی مورد نیاز: اگر مهندسی مجدد نیاز به تبدیل و تغییر بخش اعظمی از داده ها داشته باشد.
4- دسترسی به کارمندان متخصص و خبره: اگر کارمند برای نگهداری سیستم مسئولیت پذیر نباشد.
شایان ذکر است که مهم ترین زیان مهندسی مجدد نرم افزار محدودیت کاربردی آن است که از طریق مهندسی مجدد بهبود می یابد.
ترجمه ی کد مبدا
ساده ترین شکل مهندسی مجدد، ترجمه ی برنامه است. یعنی کد مبدا در یک زبان برنامه نویسی به صورت خودکار به کد مبدا در زبان برنامه نویسی دیگری ترجمه می شود. اما ساختار و سازماندهی برنامه تغییر نمی پذیرد. زبان هدف ممکن است زبان روزآمدی از زبان اصلی باشد. مانند: COBOL-74 به COBOL-85 . یا ممکن است ترجمه ای از زبان کاملا متفاوتی باشد. مانند: FORTRAN به C++ .
ترجمه ی سطح مبدا به دلایل زیر لازم است:
1- به روز بودن پایگاه سخت افزاری: سازمان ممکن است در پی تغییر استانداردهای پایگاه سخت افزاری خود باشد. کامپایلرهای زبان اصلی ممکن است برای سخت افزار جدید قابل استفاده نباشند.
2- فقدان مهارت کارمند: سازمان ممکن است برای نگهداری از زبان اصلی با فقدان کارمند آموزش دیده مواجه
باشد.
3- تغییرات خطی مشی سازمانی: یک سازمان برای حداقل کردن هزینه های پشتیبانی نرم افزار ممکن است زبان خاصی را استاندارد کند. زیرا نگهداری از نسخه های قدیمی کامپایلرها خیلی گران است.
4- فقدان پشتیبانی نرم افزار: تهیه کننده ی کامپایلر زبان ممکن است از تجارت کناره گیری یا تولید آن محصول را متوقف کرده باشد.
برای به دست آوردن دیدگاه جامعی از سیستم های قدیمی باید بخش هایی که فرآیند مهندسی مجدد را تعریف می کند بازگو کرد: مهندسی معکوس به استخراج عناصر و اطلاعات سیستم موجود، تجزیه و تحلیل و طراحی مجدد بستگی دارد. این مرحله داده ها را برای شناسایی جنبه های آن می گیرد. چون ممکن است بخش هایی از آن نیاز به جایگزینی یا طراحی مجدد داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

5. مهندسی معکوس
5.1- مقدمه
مهندسی معکوس در ابتدا برای تجزیه و تحلیل سخت افزار و پی بردن به مراحل طراحی آن به کار برده شد. اما امروزه در نرم افزار نیز کاربرد دارد. مهندسی معکوس عموما به دنبال بازیافت اطلاعات از سطوح پایین تا سطوح بالای یک مسئله می باشد. مانند یافتن طراحی اطلاعات از کد مبدا.
مهندسی معکوس چیزی شبیه به مهندسی مجدد نیست. هدف مهندسی معکوس نتیجه گرفتن طرح یا ویژگی های سیستم از کد مبداش است. هدف مهندسی مجدد تولید جدید و سیستم قابل نگهداری است در صورتی که مهندسی معکوس بخشی از فرآیند مهندسی مجدد است. مهندسی معکوس در حین فرآیند مهندسی مجدد برای بهبود طراحی برنامه استفاده می شود. مهندسان نیز از مهندسی معکوس قبل از سازماندهی مجدد ساختار سیستم برای درک بیشتر برنامه بهره می گیرند.
به هر صورت مهندسی معکوس همیشه از مهندسی مجدد تبعیت نمی کند:
1- چون طراحی و ویژگی های سیستم به عنوان ورودی شرایط جایگزینی در برنامه را دارا هستند، مهندسی معکوس می شوند.
2- طراحی ها و ویژگی هایی از سیستم که در نگهداری برنامه نقش دارند مهندسی معکوس می شوند. بنابراین لازم نیست دوباره کاری شود و کد مبدا سیستم را مهندسی مجدد کرد.
فرآیند مهندسی معکوس با مرحله ی تجزیه و تحلیل آغاز می شود. در این مرحله سیستم از طریق استفاده از ابزارهای خودکار برای کشف ساختارش تجزیه و تحلیل می شود. مهندسان اطلاعاتی را به سیستم کد مبدا و مدل ساختاری اش اضافه و اطلاعات زائد را حذف می کنند. سپس این اطلاعات به عنوان گراف مستقیم که به کد مبدا برنامه متصل است، نگهداری می شود. جست و جوگران منبع اطلاعاتی برای مقایسه ی ساختار گراف و کد استفاده می شوند. مستند کردن انواع برنامه، نمودارهای ساختار داده و ماتریس ها می توانند از گراف جهت دار تولید شوند. ماتریس ها، هویت در سیستم را نشان می دهند. فرآیند تولید سند به عنوان یکی از فرآیندهای تکراری در طراحی اطلاعات برای پالایش بیشتر اطلاعات که در مخزن سیستم نگهداری می شود، به کار می رود.
ابزارهای فهم برنامه در پشتیبانی از فرآیند مهندسی معکوس استفاده می شود که معمولا نماهای متفاوتی از سیستم را نشان می دهد. به عنوان مثال آن ها به کاربران اجازه می دهند تعریفی از داده ها ارائه دهند. چنین مثال هایی توسط کلیولند [ Cleveland,1989 ]، امان و کک [ Oman and Cook,1990 ] و نینگ و همکاران در سال
1994 مطرح شده است.
بعد از مستندسازی طراحی سیستم اطلاعات بیشتری برای طراحی مجدد ویژگی های سیستم به منبع اطلاعات افزوده می شود.
5.2- مزایا
مهندسی معکوس به معنی بازیافت اطلاعاتی است که سال ها از دست رفته بودند. بازیافت اطلاعات از سیستم های نرم افزاری قدیمی حائز اهمیت است. به خصوص اگر سیستم ها توسط افرادی که با سیستم آشنایی ندارند، نگهداری می شود.
در نرم افزارهای قابل استفاده ی مجدد یکی از نکات مهم، تعریف و توسعه ی عناصر قابل استفاده ی مجدد مانند اهداف، اجزای نرم افزار و بخش های مستندکردن سیستم است. با مهندسی معکوس تهیه ی انواع مستند سازی سیستم و شناخت اجزای قابل استفاده ی دوباره در سیستم میسر است. اهداف اصلی مهندسی معکوس چگونگی بهبود سیستم، حداقل کردن هزینه و مصرف و تسهیل استفاده ی مجدد از برنامه و نرم افزار است.
5.3- مسائل
در ذیل چند مسئله بیان شده است که باید در حین استفاده از مهندسی معکوس حل شوند:
اولین مسئله این است که شاید کد مبدا بسیار اندک ساختارمند شود، مشخصات از بین رفته دوباره طراحی شود یا ناقص بماند و یا مستند کردن سیستم منسوخ باشد. مسائل دیگر ترکیبی از این مدل ها و پیچیدگی ها می باشند.
وقتی سیستمی به وسیله ی اصول متناقض توسعه یافت، به طور حتم کار کردن با آن سیستم مشکل است. ابزار مؤثری برای پشتیبانی از فرآیند مهندسی معکوس وجود دارند اما همه ی آن ها قادر به استخراج اطلاعات کافی از منابع موجود و قابل دسترس نیستند ( مانند کد مبدا ). بنابراین بهترین راه برای پاسخ به این مسائل ترکیب ابزار کمکی اتوماتیک و حمایت تخصص انسانی می باشد.

 

6. تجزیه و تحلیل و طراحی مجدد
6.1- مقدمه
دومین مرحله از فرآیند مهندسی مجدد، تجزیه و تحلیل و طراحی مجدد است. این مرحله ارتباط نزدیکی با تجزیه و تحلیل و مراحل طراحی پروژه های مهندسی نرم افزار دارد. سیستم قدیمی از قبل ساختار طراحی و ویژگی های مربوط به خود را برای طراحی سیستم جدید دارد.
6.2- تجزیه و تحلیل
هدف این قسمت، تجزیه و تحلیل سیستم قدیمی به عنوان بخش بسیار مهمی از فرآیند مهندسی مجدد می باشد. زیرا بدون تجزیه و تحلیل مناسب و در نتیجه درک مناسب نرم افزار قادر نخواهیم بود پروژه ی خود را با استفاده از نتایج رضایت بخش کامل کنیم و به اتمام برسانیم. برون یابی نیاز فروشنده و / یا نیاز مصرف کننده برای ارائه ی تصویر شفافی از تولید نهایی، سود و … ضروری است. کارگروه مهندسی مجدد با شناسایی این نیازها و وضع مجدد مقررات مشخص شده کار را آغاز می کند. به کار بردن مقررات صحیح به علت هزینه بر بودن هر قدم در حلقه ی مهندسی مجدد حائز اهمیت است [ FAMOOS99 ].
همچنین بعضی پروژه ها در مهندسی مجدد سود کافی ندارند. خیلی از روش های استفاده شده در پروژه های مهندسی مجدد در مقابل سودآوری، هزینه زا هستند که طبق گفته ی برخی منابع این هزینه ها باید در طی فرآیند وجود داشته باشند. البته در بخش روش شناسی استاندارد بیشتر صحبت خواهد شد [ FAMOOS99 ] [ RM ].
6.3- طراحی مجدد
طراحی مجدد، کاربرد نتایج تجزیه و تحلیل شده بر طرح موجود است تا با افزایش عناصر جدید طرح، تغییرات کارکردی سیستم را یکپارچه کند. طراحی مجدد مشاع زیادی در مرحله ی طراحی پروژه ی مهندسی نرم افزار دارد. تفاوت وضعیت ها در طراحی سیستم مهندسی تجدید یافته باید با طراحی قدیمی عناصر دقت نظر شود و این که چگونه این عناصر بر تغییرات طرح مؤثر خواهند بود.
در بعضی موارد طراحی مجدد به دلیل تضاد بین ساختار جدید طرح و طرح موجود مشکل است. اگر اثبات طرح ها خیلی ناسازگار باشد، چه طرح را به کلی تغییر دهید و چه رویکرد دیگری به کار گیرید، طرح شکست می خورد و بر عکس اگر طرح ها مناسب یکدیگر باشند، کاربرد نرم افزار جدید آسان می شود و زمان تحویل نرم افزار کوتاه خواهد شد. در این صورت طراحی سیستم جدید باید با دقت کافی به خصوص در مرحله ی تجزیه و تحلیل انجام شود.
کارگروه باید در جهت حداقل کردن تغییرات گام بردارد. چون تغییرات ممکن است از طریق عوامل محیطی برای نرم افزار ناسازگاری به وجود بیاورد. در نتیجه به روز کردن سیستم ها بسیار مهم است. چنین طراحی هزینه را برای فروشنده افزایش خواهد داد و برای تجارت در بلند مدت هزینه را به سوی ضرر سوق می دهد. دلیل دیگر برای محدود کردن تغییرات در دیدگاه ما نهفته است. کاربر نهایی، رقیبی برای تغییرات نیستند. زمان آموزش بلند مدت، به سرعت علایق کاربر را در استفاده از نرم افزار کاهش می دهد. و حتی ممکن است باعث ترک سیستم شود ( شاید به سوی استفاده از نوع قدیمی اش ).

7. مهندسی پیشرو
7.1- مقدمه
مهندسی پیشرو شبیه به فرآیند مهندسی نرم افزار است. این نوع مهندسی در طراحی جدید که در طی فاز طراحی و تجزیه و تحلیل از طراحی سطح بالا به سمت طراحی سطح پایین و پیاده سازی آن حرکت می کند، کاربرد دارد.
گام های مهندسی پیشرو عبارتند از [ BPSARLSS94 ]:
7.2- پیمانه بندی برنامه
فرایندی برای تقسیم بندی اطلاعات است و برای ساخت گروه های طبقاتی با کارکرد مشابه و تولید عناصر قابل استفاده ی مجدد به کار می رود. نتایج پیمانه بندی، اندازه ی برنامه و پیچیدگی آن را کاهش می دهد که در نتیجه به معنی نگهداری و پشتیبانی آسان تر از برنامه است.
در تعریفی دیگر، پیمانه بندی برنامه، فرآیند سازماندهی مجدد برنامه است که بخش های آن برنامه با یکدیگر جمع و به عنوان یک مدل ارائه می شوند. برای مثال در یک برنامه که داده های زلزله نگار را پردازش می کند، همه ی عملیات های به هم پیوسته با هم جمع می شوند و خروجی آن که به صورت نمایش هندسی داده ها است، اجرا می شود.
انواع پیمانه که در طی فرآیند پیمانه بندی شکل می گیرند، عبارتند از:
? چکیده های داده ها: از به هم پیوستن مؤلفه های فرآیند به وجود آمده اند.
? پیمانه های سخت افزاری: این پیمانه ها به چکیده های داده ها بستگی دارند و همه ی توابعی را که برای کنترل دستگاه سخت افزاری نیاز است، جمع آوری می کنند.
? پیمانه های کارکردی: پیمانه هایی هستند که توابع مشابه هم که وظایف یکسانی را انجام می دهند، جمع آوری می کنند.
? پیمانه های پشتیبانی فرآیند: پیمانه هایی هستند که همه ی توابع مورد نیاز برای پشتیبانی از فرآیند تجارت خاصی را گروه بندی می کنند.
پیمانه بندی برنامه ها معمولا با ویرایش کدها صورت می پذیرد. برای پیمانه بندی برنامه باید ارتباط بین اجزا و نقش اجزا را شناخت. جست و جو و تجسم ابزار در پیمانه بندی مفید است ولی مکانیزه کردن کامل این فرآیند غیر
ممکن است.
بازیافت چکیده های داده ها
بسیاری از سیستم های قدیمی برای ذخیره کردن فضای حافظه به استفاده از جدول ( فهرست ) سهام و نواحی داده های مشترک روی می آورند. اطلاعات در این نواحی در دسترس است و ممکن است توسط بخش های دیگر سیستم به روش متفاوت استفاده شود. تغییر دادن در این نواحی پرهزینه است. زیرا هزینه ی تغییر تجزیه و تحلیل، همه ی استفاده ی داده ها را تحت الشعاع قرار می دهد. برای کاهش هزینه ی تغییر فرآیند پیمانه بندی بر شناسایی چکیده های داده ها متمرکز می شود.
گام هایی که در تبدیل داده های کلی به انواع چکیده ها مؤثرند عبارتند از:
1- تجزیه و تحلیل کردن نواحی مشترک داده ها برای شناسایی چکیده ی داده های منطقی: حالتی است که چندین چکیده در یک ناحیه ی داده با هم ترکیب می شوند و باید پس از شناسایی به طور منطقی بازسازی شوند.
2- خلق نوعی هدف برای هر کدام از چکیده ها: اگر زبان برنامه نویسی امکاناتی برای مخفی سازی داده ها نداشته باشد، شبیه سازی چکیده ی داده ها با فراهم آوری توابع برای روزآمد کردن و در دسترس قرار دادن همه ی بخش های داده امکان پذیر نیست.
3- استفاده از برنامه ی جست و جوی سیستم یا مولد اجرای متقابل برای پیدا کردن همه ی مراجع مربوط به داده ها
به نظر این فرآیند زمان بر ولی آسان است. در نسخه های قدیمی تر زبان ها مانند FORTRAN که امکانات محدودی برای بازسازی داده ها دارد، برنامه نویسان استراتژی های مدیریت داده های پیچیده را طراحی می کنند.
7.3- پیاده سازی
در حین پیاده سازی برنامه طبقه بندی ها نباید نه زیاد بزرگ و نه زیاد کوچک باشند. یکی از اصول پیاده سازی این است که طبقه بندی باید به صورت تک مفهومه پیاده سازی شود. اگر طبقه بندی به صورت چند مفهومه پیاده سازی شود، احتمالا مقادیر همبستگی پایینی خواهد داشت. زیرا این مفاهیم باید به صورت جداگانه پیاده سازی شوند. اما اگر طبقه بندی به صورت تک مفهومه پیاده سازی نشود، به معنی این است که مفهوم بین چندین طبقه به کار رفته است و احتمالا به شدت به هم پیوسته اند [ FAMOOS99 ].
مهندسی پیشرو باید طراحی سطح پایین را طوری طراحی کند که همبستگی و رابطه ی متقابل سیستم در یک سطح نگه داشته شود تا قادر به استفاده ی مجدد و ترمیم سریع باشد.

7.4- آزمایش
آزمایش برای پیدا کردن اشتباهاتی که در طول اجرای برنامه ممکن است رخ دهد، ایجاد شده است و همین طور چیزهایی که در سیستم کار می کنند، بهبود می بخشد ( بهینه سازی ). بعضی از قسمت های آزمون برای بخش هایی که بنیادی و اساسی هستند به صورت پیشرفته برنامه ریزی می شوند. چنین قسمت هایی از آزمون معمولا در طول مراحل طراحی مجدد یا مهندسی پیشرو پیاده سازی و اجرا می شوند.
آزمون اشخاص در آزمون برنامه نیز استفاده می شود. کسانی که برنامه را آزمون می کنند تجربه های متفاوتی از کار کردن با انواع نرم افزارها به دست می آورند و به نتایج متفاوتی می رسند. این نتایج در بهبود وجه اشتراک کاربر استفاده می شوند و اشتباهاتی که مهندسان در تست عمومی، آن ها را پیدا نکرده اند، آشکار می کنند.

backlinkbacklink alwso shellseoankara escortucuz sigaraMarlboro Double FusionMilano Strawberry Sigara Çilek Aromalıcaptain blackdjarum blackCavallo SigaraDunhill SigaraHarvest SigaraMarvel sigaraSenator sigaraAl Capone SigaraOme SigaraMarlboro Double FusionMarlboro ShuffleMarlboro TouchMarlboro RedMarlboro TouchMarlboro Edge SlimMarlboro Touch BlueEve SunFlower Extra Long Sigaragörükle escortyalova escorthacklink satışhacklinksite analizseo analizhacklink alhacklink nedirbacklinkmini shellmadspot shellwso shell txtBase 64 Encodealfa shellIndoxploit shellindoxploit shellb374k shellphp Mailleradana escortsohbet numaralarıorcafilflynta 20 mgcombo 100 mgsildegravigrandejeligrasinegralifta 5 mglifta 20 mgdegraviagra 100 mgviagra fiyatıviagra nedirviagra siparişkamagra jelankara escortmersin escortizmir escortantalya escortadana escortBursa Escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortbodrum escortmarmaris escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgöztepe escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escortkasımpaşa escortescortbacklink salesFile Manager shellb374k shellk2ll33d shellBypass shellMadspot shellbedava bonus1xbet girişdert hattıdert hattısohbet hattımersin escortgaziantep escortbedava bonusgaziantep escortGoogle Sıra Bulucupubg hile alSobranie Sigaracaptain blackdjarum blackmarlboro double fusionmarlboro touch blueCavallo Sync MentollüParliament Night Bluewinston dark bluewinston slender bluekent switchkent d range bluecaptain black520 kalpli sigaramarvel sigarawinston dark blue fiyatwinston slender bluemarlboro touchparliament night blue fiyatcaptain blackmarlboro double fusionolmeca tekila fiyatdjarum blackheets sigaraparliament reservemonte cristo habanaMilano Apple Sigara Elma Aromalıkent switch fiyatlucky strikefree shopmarlboro touch blue fiyatmarlboro double fusionmarlboro goldharvest sigarar57 shellalfa shellcaptain blackmarvel sigarawinston dark bluemarlboro touch grayparliament night blue fiyatcavallo sigaramarlboro double fusionVogue Frissonadana escortparliament night blue fiyatafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortankara escortantalya escortbursa escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortmarmaris escortbodrum escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escorthalkalı escortafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortsincan escortwso shellwso green shellJagermeisterKeno Club Sigarayalova escortşişli bayan escortşişli escortistanbul escortgörükle escortgaziantep escortlarısohbet hattısohbet hatlarısohbet numaralarıkent d range bluependik escortMilano Gum Mint Sigara sakız naneparliament night blue fiyatvotka fiyatlarımarlboro double fusionviagra fiyatcaptain blackçam balı faydalarıçam balı nedirtuzla escortaydınlı escortorhanlı escorttepeoren escortyalova escortbursa escortgorukle escortbursa escort bayanbursa sinirsiz escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortnilüfer escortotele gelen escortbursa merkez escortbursa merkez escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortbursa eve gelen escortbursa otele gelen escortbursa sınırsız escortgörükle escortescort bursatuzla escorttuzla escort bayanwhmcs killer v4djarum blackmarlboro double fusiondjarum blackyalova escortçınarcık escortsertleştirici hap çeşitlerisertleştirici hap yorumlarıeczanede satılan cinsel güç ilaçlarısertleştirici hap isimlericinsel hap isimlericinsel gücü artıran ilaçlarpenis sertleştirici hap çeşitlericinsel güç artırıcı ilaç isimleriereksiyon hapı isimlerisertleştirici ilaç isimlerişişme bebek çeşitlericinsel güç arttırıcı hap isimlerieczanede satılan cinsel ilaç isimlerien iyi performans arttırıcı ilaç isimlericinsel güç arttırıcı hap çeşitleridjarum blacksertleştirici hap markalarıpenis sertleştirici ilaç çeşitlerisertleşmeye en iyi ilaçcinsel ilaç isimlerierkek cinsel gücü arttırıcı ilaç çeşitlericaptain blackcinsel gücü artıran ilaç fiyatlarıcinsel güç arttırıcı ilaç yorumlarıeczanede satılan cinsel gücü arttıran ilaç isimlericinsel güç arttırıcı ilaçcinsel gücü arttıran ilaç markalarıen iyi geciktirici hap isimlerien iyi geciktirici sprey çeşitlerimarlboro double fusionBlack Devil Sigaracinsel gücü artıran ilaç incelemeleridjarum blacksertleşmeye iyi gelen ilaç isimlerimarlboro goldeczanede satılan viagrawinston lightwinston dark blueMarlboro Touch Graycinsel güç arttırıcı macuncaptain black bluenovagra geciktirici hapolmeca tekilaeczane cialis fiyatıBackwoods Islak Purocialis satın alerkek azdırıcı damlaviagra satış fiyatıerkek azdırıcı hap isimleriwinston dark blue fiyatiçmeler escorttepeören escortaydınlı escortorhanlı escortyalova escortfree shopyalova escortgörükle escortçınarcık escortdjarum blackabana haberagrı habertunceli haberafyon haberşişli escortşişli escort bayanmecidiyeköy escortEn İyi Geciktirici Hap İsimleri ve ÇeşitleriCinsel Gücü Artıran Macun İsimlerikent slim blackchivas regalyeşil perişişli bayan escortsisli bayan escortşişli bayan escortsisli bayan escortsincan eescortKolej escortDikmen escortBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortKızılay escortKeçiören escortEtlik escortEtimesgut escortEryaman escortYenimahalle escortOtele gelen escortRus escortankara rus escortAnkara escortEtlik escortKeçiören escortAnkara escortAnkara escortEryaman escortAnkara escortÇankaya escortmersin escortBalgat escortBeşevler escortÇankaya escortCebeci escortDikmen escortDemetevler escortEryaman escortEtimesgut escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortMaltepe escortOtele gelen escortRus escortYenimahalle escortDikmen escortElvankent escortSincan escortteknoloji haberlerihaberlerson dakika haberleriekonomi haberlerihaberlerlondon escortsescorts agencyescorts in londonlondon escort girlsSex hikayeSeks HikayeleriEnsest hikayeleradana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortSeks erotik hikayeSikiş hikayeleribayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortviagra eczane satışcialis eczane satışpenis sertleştirici hap isimleri ve çeşitleribursa escortbursa escortgorukle escortşişli escortşişli rus escortşişli iranlı escortşişli escortnilüfer escortyalova escortyalova escortyalova escort bayankurtuluş escortseobridge istanbulkapı doktorufotoselli kapıdöner kapıepoksiKamagra jelCialis fiyatvega 100 mgViagra fiyatViagra fiyat 2022Vega 100 mg fiyatVega 100 mgkamagra jelCialis 100 mg fiyatcialis fiyatcobra 130 mglevitra fiyatviagra fiyatonline eczaneViagra 30 lu fiyatOrijinal viagraViagra 4 lü tablet fiyatOrijinal viagra 4 lü fiyatKamagra jel fiyatKamagra jel yorumlarıbayan azdırıcılarerkek azdırıcıgeciktirici spreyviagra eczaneKamagraCinsel ürünlerViagra 30 tabletviagra 4 lü tabletcialis 4 lü tabletepoksi zemin kaplamacinsel güç arttırıcı sertleştirici happenis sertleştirici ilaç ve haplareczanelerde satılan cinsel gücü artıran ilaçbridge istanbulhasta yatağıoscar sigaraMagic london escortsindependent london escortsDubai hot escortEscort girl dubaişişli escortşişli escort bayanyalova escortyalova escort bayanviagracialis 20 mg eczane fiyatıcialis 5 mg fiyatviagrayalova escortyalova otele gelen escortyalova eve gelen escortaksaray escortatakent escortataköy escortataköy eve gelen escortataköy masöz escortataköy-otele-gelen-escortataköy rus escortataköy türbanlı escortataköy ucuz escortataköy üniversiteli escortataşehir escortavcılar escortavcılar eve gelen escortavcılar masöz escortavcılar otele gelen escortavcılar rus escortavcılar türbanlı escortavcılar ucuz escortavcılar üniversiteli escortavrupa yakası escortbağdat caddesi escortbahçelievler escortbahçesehir escortbakırköy üniversiteli escortbakırköy escortbakırköy eve gelen escortbakırköy masöz escortbakırköy otele gelen escortbakırköy rus escortbakırköy türbanlı escortbakırköy ucuz escortbaşakşehir escortbeşiktaş escortbeşyol escortbeykent escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü eve gelen escortbeylikdüzü masöz escortbeylikdüzü otele gelen escortbeylikdüzü rus escortbeylikdüzü türbanlı escortbeylikdüzüucuz escortbeylikdüzü üniversiteli escortbeyoğlu escortbizimkent escortbostancı escortbüyükcekmece escortesenyurt escortesenyurt eve gelen escortesenyurt otele gelen escortesenyurt rus escortesenyurt turbanlı escortesenyurt ucuz escortesenyurt üniversiteli escortetiler escorteve gelen escortfatih escorthalkalı escorthalkalı eve gelen escorthalkalı masöz escorthalkalı otele gelen escorthalkalı rus escorthalkalı türbanlı escorthalkalı ucuz escorthalkalı üniversiteli escortharamidere escortinnovia escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortküçükçekmece escortmaltepe escortmecidiyeköy escortmerter escortotele gelen escortpendik escortrus escortsarıyer escortsilivri escortşirinevler escortşirinevler türbanlışirinevler ucuzşişli escortsınırsız escorttaksim escorttesettürlü escorttopkapı escorttürbanlı escorttüyap escortucuz escortümraniye escortüniversiteli öğrenci escortyabancı escortzeytinburnu escortsmm panelgaziantep escortmersin escortpostegroweb postegroeczane sertleşme haplarıpostegroinstagram beğeni hilesiizmit escortkocaeli escortizmit escortkocaeli escortgebze escortgölcük escortdarica escortizmit otele gelen escortizmit eve gelen escortkocaeli evi olan escortotele gelen escortizmit sınırsız escortcialis 5 mg fiyatpostegroinstagram unfollowersbedava bonus veren bahis siteleribahisgaziantep escortpostegropostegropostegroDubai escortsDubai escortsLondon escortsfree instagram followerskadın giyimfantezi babydollfantezi çorapfantezi giyimKadın üst giyimkadın alt giyimkadın ayakkabıkadın atletbluz bodybot bootiekadın ceketkadın çizmekadın elbiseelbise abiyekadın eşofman altıkadın eşofman takımıAnkara escort bayanpostegroweb postegroweb postegropostegroizmit escortgaziantep escort bayanGüvenilir bahis SiteleriBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortDikmen escortEryaman escortEsat escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortRus escortSincan escortYenimahalle escortAtaşehir escortanadolu yakası escortAnadolu yakası escortAtaşehir escortAtaşehir escortKadıköy escortKadıköy escortÜmraniye escortÜmraniye escortBostancı escortBostancı escortbostancı escortpostegroadana escortadana escort bayanafyon escortafyon escortalanya escort bayanalanya escortantalya escort bayanantalya escortartvin escortartvin escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbodrum escortbolu escortbolu escortburdur escortbursa escortbursa escortçanakkale escortçanakkale escortçeşme escortdidim escortdiyarbakır escortdiyarbakır escortedirne escortedirne escortelazığ escortelazığ escorterzincan escorterzincan escorterzurum escorterzurum escortbodrum escortbursa escortbursa escorteskişehir escorteskişehir escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escortgiresun escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escorthatay escortısparta escortısparta escortkars escortkastamonu escortkastamonu escortkayseri escortkayseri escortkıbrıs escortkıbrıs escortkonya escortkonya escortkuşadası escortkütahya escortkütahya escortmalatya escortmalatya escortmanisa escortmanisa escortmardin escortmardin escortmarmaris escortmersin escortnevşehir escortnevşehir escortniğde escortniğde escortordu escortordu escortrize escortrize escortsakarya escortsakarya escortsamsun escortsamsun escortşanlıurfa escortşanlıurfa escortsinop escortsinop escortsivas escortsivas escorttekirdağ escorttekirdağ escorttrabzon escorttrabzon escortuşak escortvan escortvan escortyalova escortyalova escortyozgat escortyozgat escortzonguldak escortzonguldak escortCoinbar girişSafirbet girişcratosslot girişAsyabahis girişTempobet girişMarsbahis girişBetebet girişVdcasino girişVevobahis girişBetper girişimajbet girişHoliganbet girişJojobet girişAnadolucasino girişArtemisbet girişbelugabahis girişbetvole girişinterbahis girişmilanobet girişZeytinburnu EscortYeşilköy EscortYenibosna EscortÜmraniye EscortTopkapı EscortTaksim EscortSuadiye EscortSınırsız EscortŞişman EscortŞişli EscortŞirinevler EscortSilivri EscortPendik EscortOrtaköy EscortOlgun EscortNişantaşı EscortMerter EscortMecidiyeköy EscortMaslak EscortMaltepe EscortMahmutbey EscortLevent EscortKurtköy EscortKüçükyalı EscortKüçükçekmece EscortKartal EscortKağıthane EscortKadıköy Escortİstanbul Escortİkitelli EscortHaramidere EscortHalkalı EscortGöztepe EscortGenç EscortFlorya EscortFındıkzade EscortFatih EscortEtiler EscortEsenyurt EscortEscort NumaralarıEscort BayanlarErenköy EscortElit Escortçekmeköy escortÇıtır Escortşerifali escortCihangir Escortümraniye escortüsküdar escortCevizli EscortCennet Mahallesi Escortsuadiye escortÇapa Escortkadıköy escortÇağlayan Escortgöztepe escortBüyükçekmece Escortbostancı escortgöztepe escortBostancı EscortBeyoğlu Escortsuadiye escorterenköy escortbostancı escortanadolu yakası escortavrupa yakası escortBeylikdüzü EscortBeşiktaş Escortanadolu yakası escortBayrampaşa EscortBaşakşehir Escortümraniye escortBakırköy Escortkadıköy escortBahçelievler Escortbostancı escortBağdat Caddesi Escortataşehir escortBağcılar Escortcevizli escortatalar escortmaltepe escortAvrupa Yakası Escortkartal escortmaltepe escortAvcılar EscortAtaşehir Escortümraniye escortAnkara escortUlus escortTunalı escortTandoğan escortSıhhiye escortRus escortMamak escortMamak escortGölbaşı escortsertleştirici haplarhasta yataklarıkent switch fiyatKeno Club Sigaraparliament aqua bluemarlboro double fusionGauloises Sigarakent switchdjarum blackLeader SigaraAnadolu yakası escortAtaşehir escortBostancı escortErenköy Escortavrupa yakası escortAtaköy EscortAvcılar EscortBahçeşehir Escortözel escortlaranal escortçıtır escortelit escortAnadolu Yakası escortAtaşehir escortbağdat caddesi escortBostancı escortGöztepe Escortİstanbul EscortKadıköy EscortKartal EscortKurtköy EscortMaltepe EscortPendik EscortŞerifali EscortTuzla EscortÜmraniye escortÜsküdar EscortAnadolu Yakası EscortAtaşehir escortBostancı EscortGöztepe EscortAvrupa Yakası EscortAksaray escortAtaköy EscortAvcılar Escortİstanbul EscortAtaşehir Elit EscortAtaşehir Esmer EscortAtaşehir Genç EscortAtaşehir Olgun EscortAtaşehir Sarışın EscortAtaşehir Şişman EscortAtaşehir Sınırsız EscortAtaşehir Ucuz EscortAtaşehir Yabancı EscortAteşehir Escort BayanBağdat Caddesi EscortBağdat Caddesi Olgun EscortBağdat Caddesi Sarışın EscortBağdat Caddesi Şişman EscortBağdat Caddesi Ucuz EscortBağdat Caddesi Yabancı EscortBostancı Elit EscortBostancı Çıtır EscortBostancı EscortBostancı Esmer EscortBostancı Olgun EscortBostancı Sarışın EscortBostancı Yabancı EscortGöztepe EscortGöztepe Genç EscortGöztepe Olgun EscortGöztepe Şişman EscortGöztepe Sınırsız EscortGöztepe Ucuz EscortKadıköy Anal EscortKadıköy Elit EscortKadıköy EscortKadıköy Eskort BayanlarKadıköy Genç EscortKadıköy Yabancı EscortKartal Çıtır EscortKartal EscortKartal Eskort BayanlarKartal Esmer EscortKartal Sarışın EscortKartal Sınırsız EscortKartal Ucuz EscortKaynarca EscortKaynarca Genç EscortKaynarca Olgun EscortKaynarca Şişman EscortKurtköy EscortKurtköy Escort BayanKurtköy Ucuz EscortKurtköy Yabancı Escort BayanMaltepe Anal EscortMaltepe EscortMaltepe Genç EscortMaltepe Olgun EscortMaltepe Şişman EscortPendik EskortPendik Eskort BayanlarPendik Sarışın EscortPendik Şişman EscortPendik Sınırsız EscortPendik Ucuz EscortTuzla Anal EscortTuzla Elit EscortTuzla EscortTuzla Yabancı EscortÜmraniye EscortÜmraniye Masöz EscortÜmraniye Olgun EscortÜmraniye Ucuz Escortepoksi zeminepoksi zemin kaplamaepoksi yol çizgisişişli escortAcıbadem Escortİçerenköy EscortKozyatağı EscortKüçükyalı EscortKadıköy EscortKartal EscortMaltepe EscortPendik EscortKurtköy EscortŞerifali EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortKurtköy EscortAnadolu Yakası EscortAnadolu Yakası EscortAtaşehir EscortBostancı EscortKadıköy EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortBostancı EscortMaltepe EscortGöztepe EscortPendik EscortErenköy EscortGöztepe EscortSuadiye EscortGöztepe EscortMaltepe EscortŞerifali EscortKartal EscortKurtköy EscortPendik EscortKurtköy EscortPendik EscortAnadolu Yakası EscortKartal EscortMaltepe EscortAnadolu Yakası EscortKartal Escort BayanKurtköy Escort BayanMaltepe Escort BayanPendik Escort BayanAnadolu Yakası EscortKartal EscortKurtköy EscortMaltepe EscortPendik EscortTuzla EscortKurtköy EscortPendik EscortTuzla EscortAnadolu Yakası EscortMaltepe EscortKartal EscortBostancı EscortÜmraniye EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortTuzla EscortGebze EscortAydınlı EscortMutlukent EscortPendik EscortAnadolu Yakası EscortKurtköy EscortÜmraniye EscortBostancı EscortKartal Escort BayanPendik Escort BayanKurtköy Escort BayanMaltepe EscortAnadolu Yakası EscortBostancı EscortKartal EscortMaltepe EscortÜmraniye Escortbağdat caddesi escortgöztepe escortistanbul escortkartal escortkurtköy escortmaltepe escortpendik escorttuzla escortüsküdar escortataköy escortavcılar escort bayanavrupa yakası escortbahçeşehir escortbakırköy escortbeşiktaş escortbeylikdüzü escorterenköy escortetiler escortgöztepe escortikitelli escortkartal escortkurtköy escortmaltepe escortmecidiyeköy escortpendik escortşirinevler escortşişli escortsoğanlık escortataşehir escortkaynarca escortümraniye escortgebze escorttuzla escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortsex hikayeleriadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingol escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escorterkeklerde sertleşmeye iyi gelen ilaçlarsertleştirici hap eczane fiyatlarıvega 100 mg hapfuck googledolandırıcı hesap satışıbacklink alToscanello Blu Anice AnasonToscanello CappuccinoToscanello Cioccolato ÇikolataToscanello GrappaToscanello LimoncelloToscanello MacchiatoToscanello Rosso CaffeToscanello RubinoToscanello VanilyaToscanello PuroToscanello Cappuccino Puroweb postegropostegro girişAvrupa yakası escortAksaray escortAtaköy escortAtaşehir escortAvcılar escortBahçelievler escortBahçeşehir escortBakırköy escortBaşakşehir escortBeşiktaş escortBeylikdüzü escortBostancı escortBüyükçekmece escortEsenyurt escortEtiler escortFatih escortHalkalı escortKadıköy escortKartal escortKüçükçekmece escortMaltepe escortMecidiyeköy escortMerter escortPendik escortRus escortŞirinevler escortŞişli escortTaksim escortTopkapı escortümraniye escortZeytinburnu escortgaziantep escortalanya escorttekirdağ escortşanlıurfa escortşanlıurfa escortsamsun escortbolu escortbodrum escortbeylikdüzü escortyozgat escortyalova escortvan escortuşak escorturfa escorttrabzon escorttokat escorttokat escortsivas escorturfa escortsakarya escortsakarya escortrize escortniğde escortniğde escortmuğla escortmuğla escortmarmaris escortmardin escortmardin escortmaraş escortmanisa escortmanisa escortkütahya escortkocaeli escortkocaeli escortkıbrıs escortkastamonu escortkars escortısparta escortgümüşhane escortgiresun escortgaziantep escortzonguldak escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortvan escorttrabzon escorttekirdağ escortsivas escortsamsun escortordu escortmersin escortmaraş escortmalatya escortkütahya escortkuşadası escortkonya escortkayseri escortkastamonu escortısparta escorthatay escortgiresun escorteskişehir escorterzurum escorttekirdağ escortdiyarbakır escortçorum escortçeşme escortburdur escortbolu escortmalatya escortdenizli escortbodrum escortbalıkesir escortafyon escortbalıkesir escortaydın escortartvin escortantep escortantalya escortağrı escortadana escorterzurum escorterzincan escorterzincan escortedirne escortdüzce escortdüzce escortdidim escortdidim escortdenizli escortçorum escortçeşme escortçanakkale escortbursa escortburdur escortbolu escortbodrum escortrize escortordu escortmersin escortkonya escortantalya escortaydın escortartvin escortalanya escortalanya escortağrı escortafyon escortadana escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortvan escortuşak escorturfa escorttrabzon escorttekirdağ escortsivas escortsinop escortsinop escortsinop escortsamsun escortsakarya escortordu escortniğde escortnevşehir escortnevşehir escortnevşehir escortmuğla escortmarmaris escortmardin escortmaraş escortkütahya escortkuşadası escortkonya escortkocaeli escortkıbrıs escortkayseri escortkastamonu escortkars escortısparta escorthatay escortgümüşhane escortgiresun escortrize escortgiresun escorteskişehir escorterzincan escortdiyarbakır escortdidim escortburdur escortbeylikdüzü escorttokat escortmersin escortmanisa escortmalatya escortbolu escortbeylikdüzü escortmalatya escortadana escortafyon escorteskişehir escorterzurum escorterzurum escorterzincan escortelazığ escortelazığ escortelazığ escortelazığ escortedirne escortedirne escortdüzce escortdiyarbakır escortdidim escortdenizli escortçorum escortçeşme escortçeşme escortçanakkale escortçanakkale escortçanakkale escortburdur escortbolu escortbodrum escortbodrum escortbalıkesir escortaydın escortartvin escortartvin escortantep escortantep escortalanya escortağrı escortafyon escortadana escortantalya escortalanya escortalanya escortAmazon Prime izleBeIN Connect izleBlutv izleDisney Plus izleexxen izleGain TV izleNetflix izleAmazon prime izleBlutv izleDisney Plus izlebeylikdüzü escorteryaman escortcaptain blackkalpli sigarasertleştirici hap eczane fiyatlarışişme bebeksertleşme sağlayıcı ilaçlar ve isimleriviagra fiyatManchester Double Drive SigaraKing Edward imperial purobetpas girisbetpas yeni adresibetpas kayitbetbabaikimislirestbetsupertotobetsuperbetinbetsatbets10bahsegelonbahishilbetbetparktarafbetromabetbetmatiktimebetdinamobetelitbahisbetboobahigowinxbetpusulabetaresbetmobilbahisnerobetsuperbahisjetbahisbetbooadana escort1xbet kayıt1xbet casino1xbetpenis sertleştirici cinsel haplarescortAydın escortMuğla escortSinop escortTekirdağ escortYalova escortRize escortAmasya escortBalıkesir escortÇanakkale escortBolu escortErzincan escortVan escortYozgat escortZonguldak escortAfyon escortAdıyaman escortBilecik escortAksaray escortAğrı escortBitlis escortSiirt escortÇorum escortBurdur escortEdirne escortDüzce escortErzurum escortKırklareli escortGiresun escortIsparta escortTrabzon escortSivas escortŞanlıurfa escortTokat escortManisa escortOrdu escortOsmaniye escortArdahan escortKaraman escortBatman escortBayburt escortElazığ escortBingöl escortGümüşhane escortUşak escortIğdır escortBartın escortNevşehir escortKastamonu escortMaraş escortKırşehir escortMardin escortKırıkkale escortKarabük escortKars escortsertleştirici hap eczane520 kalpli sigara elmalı520 kalpli sigaras20 kalpli sigaraİstanbul escort bayanİstanbul escortİstanbul escortsEscort istanbulistanbul escort bayanİstanbul escortEscort istanbulistanbul escortEscort bayanBayan escortescortEscort bayanbayan escortescortAnkara escort bayanEscort ankaraEscort Bayan İstanbulümraniye escortüsküdar escortzeytinburnu escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortmaltepe escortkeçiören escortmanavgat escortalanya escortbodrum escortkuşadası escortdidim escortarnavutköy escortsilifke escortbelek escortşişli escortpendik escortkarşıyaka escortseyhan escortnilüfer escortesenler escortbeylikdüzü escortİstanbul escortİstanbul escort bayanEscort istanbulBayan escortEscort bayanescortseoboşalmayı geciktirici haplargeciktirici kremlergeciktirici spreylerpenis büyütücü haplarbayan azdırıcı damlabayan azdırıcı haperken boşalma geciktirici ilaçlarpenis büyütücü çeşitleribayan cinsel istek arttırıcılarcialis fiyatıviagra fiyatlarıbayan cinsel istek arttırıcılarerken boşalmayı geciktirici ilaç çeşitleripenis büyütücü ürün çeşitlerierken boşalmayı geciktirici ilaç çeşitleribayan cinsel istek arttırıcı damlageciktirici sprey çeşitlerien iyi geciktirici kremkadın istek arttırıcı damlaen iyi bayan azdırıcı ilaçcialis fiyatı eczaneviagra eczane fiyatıerken boşalmayı geciktirici haplargeciktirici krem çeşitleripenis büyütücü haplarcinsel gücü arttırıcı ilaçlarbayan azdırıcı ilaçlaren iyi geciktirici ilaç isimleripenis büyütücü kremen iyi bayan cinsel istek arttırıcılarhublaagramtiktok beğeni satın algeciktirici haplargeciktirici kremler çeşitlerikadın azdırıcı çeşitlerigeciktirici ilaç çeşitleripenis büyütücü çeşitlerieczane cialis fiyatıviagra eczane fiyatlarıbayan azdırıcı ilaçlaren iyi geciktiricilerpenis büyütücülerbayan uyarıcılarerken boşalmayı geciktiren ilaçlarpenis büyütücülerviagra eczane satış fiyatlarıeczane cialis fiyatıerken boşalmayı geciktirici ilaçlargeciktirici krem fiyatlarıgeciktirici sprey eczaneen etkili büyütücülerbayan istek arttırıcı çeşitlerien iyi bayan cinsel istek artırıcılarerken boşalmayı geciktirici ilaçcialis eczanecialis eczanede kaç tlADANA ESCORTANKARA ESCORTANTALYA ESCORTGAZİANTEP ESCORTHATAY ESCORTMERSİN ESCORTİZMİR ESCORTKAYSERİ ESCORTKOCAELİ ESCORTKONYA ESCORTpostegroinstagram takipçi hilesiAnadolu Yakası Escortavrupa yakası escortyoutube abone satın alcialis fiyatıcinsel ereksiyon ilaçlarıcialis fiyatlarıviagra fiyatıcialis fiyatı eczaneFlynta 20 Mgkamagra 100 mgOrcafil 20 MgLifta 5 MgHardcis 5 MgLex 20 MgLevitra 20 MgPriligy 30 MgVigaroo 100 MgHardcis 20 MgAfilta 20 MgHardcis 20 Mgdegralifta 20 mgankara escortantalya escortizmir escortmersin escortCinsel sağlık ürünleriCinsel performans ürünleriGeciktirici ürünlerSertleştirici haplarKamagra jelKamagra jel fiyatKamagra jel eczaneVega 100 mgVega 100 mg fiyatViagraViagra fiyatViagra 100 mg fiyatViagra 30 lu fiyatCialisCialis fiyatCialis 20 mg fiyatCialis 100 mg fiyatCialis 30 lu tablet fiyatCialis 5 mg fiyatankara escortantalya escortizmir escortescortAdıyaman EscortArtvin EscortBilecik EscortBingöl EScortBitlis EscortBurdur EscortÇankırı EscortÇorum EscortGiresun EscortGümüşhane EscortKars EscortKastamonu EscortKırklareli EscortKırşehir EscortNevşehir EscortErzincan EscortNiğde EscortOrdu EscortSiirt EscortSinop EscortBayburt EscortKaraman EscortKırıkkale EscortBatman EscortŞırnak EscortBartın EscortArdahan Escortığdır EscortKarabük EscortOsmaniye EscortDüzce EscortKilis EscortAdana EscortAnkara EscortAntalya EscortAydın EscortBursa EscortDenizli EscortDiyarbakır EscortEskişehir EscortAntep EscortHatay EscortMersin Escortizmir EscortKayseri EscortKocaeli EscortKonya EscortMalatya EscortMardin EscortSakarya EscortSamsun EscortTrabzon EscortYalova EscortAdıyaman EscortAfyon EscortVan EscortAğrı EscortAmasya EscortBalıkesir EscortBilecik EscortBolu EscortBurdur EscortÇanakkale EscortEdirne EscortElazığ EscortErzincan EscortErzurum Escortısparta EscortKars EscortKastamonu EscortManisa EscortKütahya EscortMuğla EscortRize EscortSivas EscortTekirdağ EscortUrfa EscortOrdu EscortNevşehir EscortMaraş EscortZonguldak Escortadana escortalanya escortankara escortantalya escortaydın escortbursa escortçorlu escortdenizli escortdiyarbakır escortelazığ escorteskişehir escortgaziantep escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmersin escortpendik escortsakarya escortsamsun escorttrabzon escortadana escortankara escortalanya escortantalya escortaydın escortbursa escortçorlu escortdenizli escortdiyarbakır escortelazığ escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortizmit escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escorttrabzon escortviagra fiyatviagra fiyatıviagra fiyatlarıviagra satışviagra siparişviagra 100 mgviagra 100 mgviagra 100 mg fiyatcialis fiyatcialiscialis fiyatıcialis fiyatlarıcialis satışcialis siparişcialis 20 mgcialis 100 mgcialis 5 mgcialis jelcialis 20 mg fiyatcialis 5 mg fiyatcialis 100 mg fiyat520 Kalpli Sigara Kavunlu520 Kalpli Sigara Liçi Kral MeyvesiViagracialis eczane fiyatı 2023viagra eczane fiyatı 2023free shopCialis fiyatıbayan azdırıcılarerken boşalmayı geciktiricilerviagra fiyatı 2023cialis fiyatı 2023eczanede satılan sertleştirici ilaçlarViagra 100 mg fiyatbeylikdüzü escortpostegro girişcialiscialiscialis 100 mgviagra 30 lu tabletkadın azdırıcıereksiyon haplarıgeciktirici spreypenis büyütmeviagrakamagracinsel ilaçlarcialis 5 mgcialis 20 mgcinsel eczanebayan azdırıcı eczaneistek arttırıcı damlacinsel güç arttırıcı ilaçlareczanelerde satılan geciktiricilerkamagra jelorjinal viagracialis 5 mgviagraeczane sağlıkcialis fiyatviagra fiyatkamagra jelcialis 100 mgviagra 30 lucialis 20 mggeciktirici spreybayan azdırıcı ilaçlarkadın azdırıcı damlasertleştirici ilaçlarpenis büyütücücialis 5 mgcialiscialis 5 mgKamagra jelCialis fiyatViagra fiyatEreksiyon haplarıCinsel sağlık ürünleriCinsel ilaçlarBayan azdırıcı damlaCialis fiyatViagra fiyatKamagra jelGeciktirici spreyCinsel performans artırıcı ürünlerBayan azdırıcı hapCialis 30 lu tabletpenis sertleştirici ilaç isimlericialis fiyatı 2023 eczaneviagra eczane satış fiyatı 2023lifta fiyatı eczanepenis sertleştirici ilaç çeşitlerieczane cialis fiyatıorijinal viagra fiyatıfx15 orijinal zayıflama hapıyapay kızlık zarı siparişvajina daraltıcı kremViagra 100 mgViagra 100 mgCialisCialis 20 mgCialis 100 mgCialis 5 mgCialis jelViagrayalova escortmuğla escortaydın escorttrabzon escortkütahya escortçanakkale escortbalıkesir escortmanisa escorttekirdağ escortkahramanmaraş escortelazığ escortsivas escortşanlıurfa escorterzurum escortamasya escortvan escortrize escortgiresun escortordu escorttokat escortyozgat escortçorum escortmond sigarabayan azdırıcı damla çeşitleriCialis 5 mg nedirCialis 20 mg nedirCialis 100 mg nedirkamagra jel eczane fiyatıafyon escortbalıkesir escortkütahya escortmanisa escortbolu escortmuğla escortbodrum escortmarmaris escortedirne escortkeşan escortriz escorterzincan escorthatay escortçorlu escortbornova escortDating Escortkonya escortmersin escortadana escortbursa escortmalatya escortkayseri escortaydın escortMilano Coffee Sigara Kahve AromalıMilano Gum Sigara Sakız Aromalıoris sigaraelazığ escortkocaeli escortizmir escortkayseri escortgaziantep escortadana escortkonya escortümraniye escortizmit escorteskişehir escortbursa escortantalya escortantalya escortantalya escortbursa escortkonya escortkonya escorteskişehir escortşanlıurfa escortçanakkale escortsamsun escortafyon escortmanisa escortescortmersin escortdenizli escortkıbrıs escortbalıkesir escortaydın escorthatay escortsivas escortvan escortadana escortelazığ escortizmit escortyalova escorterzurum escortısparta escortkocaeli escortmuğla escortsakarya escorttekirdağ escortdiyarbakır escorttrabzon escortuşak escortsinop escortrize escortmardin escortnevşehir escortçorum escortbatman escortkırşehir escortaksaray escortamasya escortniğde escortağrı escortbolu escortadıyaman escortyozgat escortzonguldak escortkütahya escorttokat escortgiresun escortkahramanmaraş escortkarabük escortbilecik escortkayseri escortdüzce escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortbursa escortkonya escortkonya escortkayseri escortkayseri escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escorthatay escorthatay escortankara escortankara escortkırıkkale escortbartın escortartvin escortbingöl escortbitlis escortçankırı escortedirne escortkastamonu escortgümüşhane escortkaraman escorthakkari escortmuş escortordu escortsiirt escorttunceli escortbayburt escortşırnak escortardahan escortığdır escortkilis escortosmaniye escortdüzce escorterzincan escortkars escortburdur esortistanbul escortizmir escortankara escortbodrum escortgaziantep escorteskişehir escortkonya escortşanlıurfa escortafyon escortdenizli escortizmir escortbursa escortsamsun escortçanakkale escorthatay escortizmit escortkayseri esortantalya escortvan escortzonguldak escortbalıkesir escortmanisa escortbodrum escortkıbrıs escortsivas escortgaziantep escortmersin escortIstanbul Escortsamsun escortvan escortaydın escortedirne escortaksaray escortantalya escortescort antalyaescortAdana Escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortpung hile satın albartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortkahramanmaraş escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkıbrıs escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortşanlıurfa escortsiirt escortsinop escortsivas escortşırnak escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortbacklink sorgulamaGöğüs Büyütmememe büyültmeÜcretsiz Seo aracıAnahtar Kelime AnaliziGoogle Sıra Bulucuseo analysisescortKelime BulucuKredi Notu Öğrenmekonya escortmersin escortadana escortbursa escortmalatya escortkayseri escortaydın escortelazığ escortkocaeli escortNut roasting machineümraniye escortkartal escortmanisa escortbolu escortankara escortizmir escortistanbul escortkayseri escortkayseri escortmalatya escortsamsun escortkonya escorteskişehir escortsakarya escortmanavgat escortaydın escortafyon escortbalıkesir escortyalova escortaksaray escortcialis fiyatı kaç paraadana escort bayanankara escort bayanantalya escort bayanbursa escort bayanelazığ escort bayaneskişehir escort bayanistanbul escort bayanizmir escort bayanadıyaman escortafyon escortağrı escortamasya escortardahan escortartvin escortayvalık escortbalıkesir escortbatman escortbilecik escortçanakkale escortdidim escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortfethiye escortgebze escortgiresun escortısparta escortığdır escortkastamonu escortkırıkkale escortkütahya escortmardin escortmuğla escortosmaniye escortrize escortşanlıurfa escortsiirt escorttekirdağ escorttokat escorttunceli escortyalova escortvan escortzonguldak escortcialis fiyatcialis 100 mgcialis nedircialis 5 mg fiyatcialisviagracialis 20mgizmit escortfethiye escortçorlu escortçorlu escort bayankamagra jel satışfuck googleBacklinks Checkerbacklinkbacklink sorgulamaahrefssincan escortgebze escortalanya escortmarmaris escortkuşadası escortpendik escortgaziosmanpaşa escortkartal escortsultanbeyli escortçorlu escortmamak escortavcılar escorthacklink satışbacklink salesseo sorgulamaserver scanviagra 100 mg fiyatviagracialiscialis nedircialis 100 mgcialis fiyatviagra siparişviagrabacklink satışbacklink satışıbacklink alkaliteli backlinkbacklink seositem kaçıncı sıradaGoogle Sıra Bulucubacklink sorgulamaOrganik Hit Programıhtml kod şifrelemeyoutube 1 milyon izlenme kaç tlsıra bulucumozrankGameloopBacklink nedirSpam Skoruspam skoru sorgulamaspam skoru sorgulaistanbul escortYabancı dizi izleNetflix izlegain tv izleExxen izledisney plus izleBlutv izleBeIN Connect izleAmazon Prime izleDizi izleYabancı dizi izleNetflix izleGain TV izleexxen izleDisney Plus izleBlutv izleBeIN Connect izleAmazon prime izleVideo Akrep HaberVideo Dosdoğru HaberVideo Haber SoyVideo Bilgili Beyinler HaberVideo Haber SuitVideo Kadin Haberikadıköy escortAtaşehir escortYabancı Dizi izle