مقاله پژوهشی ارزیابی نحوه بکارگيری نظام مهندسی ارزش در پروژه های بيمارستانی

 مهندسی ارزش

عنوان مقاله پژوهشی: ارزیابی نحوه بکارگيری نظام مهندسی ارزش در پروژه های بيمارستانی

دكتر محمد حسن سبط، دانشيار دانشكده مهندسي عمران و محيط‌زيست و مدير گروه مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه صنعتي ‌اميركبير

 

چكيده :
يكي از مسائل مهم جوامع امروزي مسئله درمان به شمار مي آید. از سوي ديگر با پيشرفت علم و دانش بشر هر روز بر پيچيدگي اين مبحث افزوده مي شود بطوريكه در سال‌هاي اخير اقتصاد بهداشت و درمان به طور جدي در دنيا مطرح شده است. از سويي ديگر، بيمارستان به عنوان بازوي مهم ارائه خدمات بهداشتي و درماني و اولين سطح ارجاع خدمات درماني، با قلمرو و مسئوليت‌هاي مشخص، مهم ترين مؤسسه بهداشتي و درماني در هر کشوری به شمار مي آيد. به عبارتی دیگر، محل اصلی هرگونه ایجاد هزینه برای بخش درمان اعم از پژوهش، بستری کردن و درمان، بیمارستان‌ها می‌باشند. از این رو اين تحقيق تلاشي است در جهت ارائه راهكارهاي مناسب براي بهبود، تسریع و ارزشمندتر نمودن پروژه های بیمارستانی با محوریت بکارگیری تکنیک مهندسی ارزش.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان (پيشرفته و درحال توسعه) مهندسي ارزش به عنوان روشي كارآمد در كاهش هزينه ها و افزايش كارايي پذيرفته شده و به كمك آن صرفه جويي هاي قابل توجهي در هزينه‌هاي سرمايه گذاري و بهره برداري حاصل شده است. در تحقيق حاضر که در چهارچوب فعاليت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد، چگونگی استفاده از مطالعات مهندسی ارزش در پروژه های بيمارستانی با توجه به سه عامل کيفيت، زمان و هزينه مدنظر قرارگرفته است.
در اين خصوص ضمن ارایه روشی برای اولویت بندی پروژه‌های بیمارستانی در انجام مطالعات مهندسی ارزش، راهكاري جهت اجرای این تکنیک به منظور بهبود وضعيت اجرايي پروژه هاي بيمارستاني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز ارايه كرديده است كه در اين راهكار ساختاري در بدنه وزارت بهداشت، به منظور اجراي مطالعات مهندسي ارزش، درنظر گرفته شده و دستورالعمل نحوه اجراي اين تكنيك براساس اين ساختار تدوين شده است.

1- مقدمه :
هر سال بخش بزرگي از اعتبارات و منابع مالي كشور صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ عمراني از جمله بیمارستان ها مي‌شود و اين در حالي است كه به طور متوسط اين طرح ها چه در بخش ملی و چه در بخش‌هاي استاني و منطقه‌اي، با بيش از 50 درصد تأخير در پيشرفت كار مواجه هستند. تأخير در پيشرفت كار، علاوه بر آنكه موجب طولاني شدن زمان اجرا و صرف هزينه‌هاي قابل توجه براي راه‌اندازي مجدد يا تكميل آنها مي شود، منجر به تحميل هزينه فرصت‌هاي از دست رفته بر بخش‌هاي اقتصادي بهره‌برداري و نيز توجيه ناپذيري طرح‌ها در مراحل بعد نيز، مي‌گردد.‌
وجود مشکلات عدیده در اجرای پروژه‌ها با تمرکز بر سه عامل زمان، هزینه و کیفیت، اهمیت تهیه راهکارهای اجرایی و قابل اعتماد جهت بکارگیری علوم روز دنیا را بیش از پیش ضروری می‌نماید. علاوه بر اين الزامات قانونی در بکارگیری نظام مهندسی ارزش در پروژه‌های دولتی و ملی باعث می‌شود که نیاز به وجود راهکاری جامع، فراگیر و کاربردی که بتواند راهگشای مدیران و کارشناسان این پروژه‌ها باشد، احساس گردد.
ذکر این موارد در شرایطی است که سازمان‌هاي دولتي به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در زمينه تدوين قوانين و دستورالعمل هاي مرتبط با اين روش نيز اقداماتي انجام داده‌اند اما با اين وجود هنوز مطالعاتي در اين زمينه با هدف يافتن ارائه راهكاری جهت بهبود وضعيت اجرايي پروژه هاي دولتي و ارزيابي مشكلات آنان از نظر زماني، مالي و كيفي در جامعه مهندسي كشور وجود ندارد. از اين رو در اين تحقيق تلاش شده است تا گام نخست در اين زمينه به درستي و با رعايت كليه جوانب برداشته شود و اميد است نتايج اين تحقيق به ويژه بخش‌های متمرکز بر تدوين قوانين و دستورالعمل‌ها، مورد استفاده مراجع ذيصلاح از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار گيرد.
از سويي ديگر بررسي وضعيت طرح هاي عمراني، با توجه به اطلاعات و گزارش‌هاي نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور طي سال‌هاي 1374 تا 1381 منتشر شده است، بيانگر آن است كه تحقق خاتمه پروژه‌ها طي سال‌‌هاي ياد شده، در بهترين حالت 5/49 درصد (سال 1379) بوده است. ميانگين وزني مدت اجراي پروژه‌هاي عمراني در سال‌هاي مورد اشاره، در بهترين حالت 7/7 سال ( تقريباً دو برابر پيش‌بيني هاي صورت گرفته در دوره طراحي) بوده است. از سوي ديگر، كيفيت اجراي پروژه‌ها نيز ‌مناسب نبوده و تنها 3/2 درصد از پروژه‌هاي خاتمه يافته در سال 1381، ‌درجه كيفي عالي دريافت كرده‌اند. بررسي آمار مربوط به سال 1380 (به عنوان نمونه) نشان مي دهد كه در اين سال 670 هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي 8892 پروژه در نظر گرفته شده است. در اين سال حدود 1/60 درصد اعتبارات عمراني پيش‌بيني شده، تخصيص داده شده است (10 درصد كم تر از سال 1379) و 7/59 درصد از هدف‌هاي يك ساله طرح هاي ملي ،‌تحقق يافته است‌[1] .
5/64 درصد پروژه‌ها، از برنامه زماني عقب مانده‌اند و 5/41 درصد پروژه‌هايي كه مقرر بود به بهره‌برداري برسند، به اتمام رسيدند. ارقام رديف‌هاي عمراني بودجه‌هاي سالانه، نشانگر وجود بستر مناسب براي اعمال مهندسي ارزش است. اگر صرفه‌جويي ناشي از بكارگيري مهندسي ارزش را، با توجه به تجربيات موجود، 5 درصد در نظر بگيريم، مي توان به طور تقريبي ميزان صرف‌جويي طي سال 1380 را ، معادل 4/3 هزار ميليارد ريال تخمين زد. اين در حالي است كه وضعيت طرح‌هاي عمراني كشور ما، از نظر طراحي، شيوه‌هاي اجرا و استانداردها، نامناسب تر از كشورهايي است كه اعمال مهندسي ارزش در آنها الزامي است. در صورت توجه به فاصله علمي و اجرايي جامعه مهندسي ما با اين كشورها، مي توان دريافت كه ابزار مهندسي ارزش مي‌تواند راهكاري براي كاهش هزينه هاي دولت در فعاليت هاي اجرايي باشد. [1]‌
بدون ترديد پروژه‌هاي بيمارستاني نيز در زمره همين طرح‌هاي عمراني مي‌گنجند و باتوجه به اهميت اجراي سريع و با كيفيت اينگونه پروژه‌ها و تاثير مستقيم آن در ميزان سطح بهداشت و سلامت جامعه، مسئولان وزارت بهداشت در اقدامي پژوهشي تصميم به بررسي نحوه بكارگيري روش مهندسي ارزش در اجراي پروژه‌هاي بيمارستاني و ارايه راهكاري موثر در اين خصوص را گرفتند كه اين مقاله نيز گذري بر مطالعات و نتايج بدست آمده در اين زمينه است.
البته با مطالعه نحوه بکارگیری تکنیک مهندسی ارزش در کشورهای پیشرفته در می‌یابیم که ارایه چنین راهکارهایی، تنها گام‌های نخست بهبود روش های اجرایی است لذا ذکر این موضوع علاوه بر بیان اهمیت، تسریع كاربردي نمودن و اجراي چنين راهكارهايي را نیز واجب می سازد.

2- مهندسي ارزش و اهميت آن :
مطابق با تعريف انجمن مهندسي ارزش آمريكا: مهندسي ارزش روشي سيستماتيك با تكنيك هاي مشخص است كه كاركرد محصول يا خدمات را شناسايي و براي آن كاركرد، ارزش مالي ايجاد مي كند به نحوي كه آن كاركرد در كمترين هزينه با حفظ قابليت اطمينان و كيفيت مورد نظر انجام گيرد [2].
در مهندسي ارزش صرفاً هدف كاهش هزينه نيست بلكه هدفي جامع‌تر، يعني افزايش “ارزش” را پي‌گيري مي‌كند. در تعريف ارزش سه مفهوم بسيار مهم گنجانده شده‌اند که بدون درک آنها، ارايه تعريف صحيحي از ارزش امکان پذير نمي‌باشد اين سه مفهوم عبارتند از [3].
الف- کارکرد : عبارتست از آن ويژگي و خصوصيتي که منجر به درخواست يا استحصال چيزي مي‌شود. مي‌توان کارکرد را يک خواست براي برآورده نمودن يک نياز عنوان نمود که نهايتاً نتيجه اي که مطلوب بهره‌بردار پروژه خواهد بود. در واقع اصلي ترين کارکرد يک بيمارستان مي‌تواند برآوردن نياز درماني مردم منطقه‌اي خاص باشد. ولي ممکن است در ديدگاهي ديگر، کارکرد يک بيمارستان، ايجاد اشتغالزايي در آن منطقه باشد. البته بايد توجه داشت که کارکرد، فعاليت نيست بلکه هدف فعاليت محسوب مي‌شود.
کارکرد داراي دو نوع است :
1- کارکرد پايه : هدف پايه و اساسي از اجراي يک پروژه است. ويژگي‌هاي کارکرد پايه عبارتند از:
• غير قابل تغيير بودن
• محقق شدن کارکرد پايه زماني که کارکردهاي ثانويه محقق شوند
• عدم تحقق کارکرد پايه منجر به عدم تحقق نيازها و خواسته ها و درنتيجه عدم تحقق ارزش پروژه است.
2- کارکرد ثانويه : تبيين كننده تحقق کارکرد پايه است كه ‌ممكن ‌است به زيردسته‌هاي موردنياز تقسيم‌بندي شوند.
ب- عملکرد : فعاليتي است که از تعريف يک محصول انتظار مي رود. بعنوان مثال عملکرد يک تخت بيمارستاني، تاشدن، بالا و پايين رفتن و درصورت نياز حرکت کردن است ولي کارکرد آن استراحت نمودن بيمار برروي آن است. توجه به دو مفهوم کارکرد و عملکرد و درک تفاوت آن، در شناخت بهتر فرآيند مهندسي ارزش بسيار حائز اهميت است و مي‌تواند در درک بهتر مفهوم ارزش نيز کمک زيادي نمايد.
ج- هزينه : هزينه يكي از عوامل مؤثر بر ارزش يك پروژه است و عوامل ديگري همچون زمان و كاركرد و كيفيت هم بر آن مؤثر هستند. دستيابي به ارزش بالا با افزايش كاركردهاي پروژه، كاهش هزينه‌هاي پروژه و يا دستيابي توأمان به افزايش كاركرد (و يا كيفيت) و كاهش هزينه شكل مي گيرد.
حال که مفاهيم کارکرد، عملکرد و هزينه بيان گرديد، مي‌توان گفت، ارزش، ميزان کارايي عملکرد يک محصول، جهت کارکرد تعريف شده با نگرش کاهش هزينه‌ها مي‌باشد. در اينجا براي روشن شدن مفاهيم فوق، مثالي مطرح خواهد شد که به درک کامل ارزش، کارکرد و عملکرد، کمک خواهد نمود. [4]
پروژه بيمارستاني را درنظر بگيريد، فرض خواهيم کرد که بخش اورژانس ، بعنوان محصولي که مي‌خواهيم ارزش آن را اندازه‌گيري نماييم مطرح است. کارکرد اين بخش را چنين تعريف مي کنيم: “پذيرش سريع بيماران” و “درمان سرپايي بيماران” (اين تعاريف منحصر بفرد نيستند). با اين ديد، عملکرد اين بخش تلاشي است که پزشکان و پرستاران بخش اورژانس به کمک تجهيزات و فضاي موجود، جهت دستيابي به کارکرد تعريف شده انجام مي دهند. پس طبيعي است که هرچه امکانات و فضاهاي مناسب، تعداد پزشکان و پرستاران بيشتر باشد، به هدف کارکردي خود بيشتر نزديک خواهيم شد. پس اگر براي تجهيز امکانات و ساختن فضاي مناسب و قابل دسترس براي اين بخش هزينه اي صورت گيرد، عملکرد آن را بالا خواهد برد و به همين نسبت درصورتيکه حاضر نباشيم هزينه زيادي براي اين بخش انجام دهيم، ممکن است با کمبود فضا، تخت، پزشک و… مواجه شويم که مستقيماً در کارکرد تعريف شده تاثير مي گذارد. همچنين ممکن است آنقدر براي اين بخش هزينه نماييم که بعنوان مثال يک اتاق عمل کاملاً مجهز براي آن درنظر بگيريم ولي اين سوال مطرح گرددآيا اين ميزان هزينه بيشتر از انتظار ما نيست؟
پس ميزان هزينه کردن براي اين موضوع بستگي دارد که چه ميزان به کارکرد تعريف شده، نياز داريد يا به عبارتي ديگر، اين کارکرد چقدر براي ما ارزش دارد.
لازم به ياد آوری است که علاوه بر الزامات قانونی عنوان شده و سوابق موجود در کشورهای پيشرفته، از جمله علل و عواملي كه استفاده از مطالعات مهندسی ارزش را در طرح‌های مختلف عمرانی به خصوص طرح های بيمارستانی ضروري مي‌سازد، عبارتند از:
– كمبود منابع
– سطح بالاي ايمني مورد نياز در پروژه های بیمارستانی
– مشکلات فاز نظارت بر ساخت بیمارستان (به دلیل اهمیت این نوع پروژه ها و نوع خاص کنترل و بازررسی ها)
– ‌فشارهاي رو به افزايش سازمان‌هاي دولتي مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و غير دولتي با روش های هرکدام به روش های متفاوت ازجمله بخشنامه ها، قوانین، بیمارستان های خصوصی و … .
– لزوم انطباق‌پذيري با سليقه و خواست كارفرما / بهره‌بردار / بیماران (مشتری)
– ابعاد و پيچيدگي فعاليت های پروژه های بیمارستانی باتوجه به شرایط خاص ساخت و ساز در آنها (ویژگی های سالن اورژانس، اتاق های درمان سوختگی، اکوستیک و … )
– تنوع کارکردی فضاهای فیزیکی بیمارستان
– رقابت شديد و روابط متقابل پيچيده بين اركان پروژه
– شروع عمليات اجرايی پيش از اتمام مطالعات امکان سنجی اوليه
– عدم برآورد صحيح احجام اعم از مصالح و امکانات
– عدم وجود مديريت هزينه، زمان، برنامه ريزي و كنترل پروژه، ريسك و ايمني و يا عملكرد ضعيف و دور از مباني علمي
– عدم ايجاد تعادل مناسبي بين سه عامل زمان، كيفيت و هزينه
– ضعف در سيستم ارزيابي، انتخاب و نظارت بر پيمانكاران
– عدم وجود سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست

شکل 1-1 که حاصل به كارگيري مهندسي ارزش در 415 پروژه موفق بوده است نشان مي دهد که هر يک از عوامل به چه ميزان در توجيه استفاده از مهندسي ارزش در پروژه‌ها سهيم هستند.[5] .

3- تعريف مسأله و اهداف پژوهش :
مديريت، ساخت و بهره برداري پروژه هاي بيمارستاني دارای پیچیدگی‌های خاصی است. در ساخت يک بيمارستان نياز به همکاري تخصص هاي مختلفي در کنار يکديگر است. در يک پروژه بيمارستاني علاوه بر نیاز به تخصص‌های مهندسی عمران، سازه ، معماری، مکانيک و برق نياز به مشورت با پزشکان و در نظر گرفتن خواسته هاي ايشان نيز اجتناب ناپذير است. روشن است که در صورت مديريت نادرست اين پروژه ها دست‌يابي به اهداف كيفي و اتمام پروژه در زمان و با هزينه مقرر غيرممكن مي‌گردد. ولی مهم آن است که چگونه و در چه مرحله‌ای از انجام پروژه می‌توان از نظرات تمام تخصص‌ها (از جمله پزشکان) بهره برد؟ استفاده از مهندسي ارزش، مي‌تواند پاسخی به این پرسش و راهکاري در جهت بهبود وضعيت اين پروژه‌ها باشد.
با توجه به اينكه تاكنون در زمينه مهندسي ارزش و تکنیک های مشابه (مانند مهندسی مجدد) در پروژه هاي عمراني بخش دولتي به خصوص در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی كه با پروژه هاي عمراني متعددي از جمله بيمارستان ها، ساختمان هاي اداري، درمانگاه ها و000 ارتباط مستقيم دارند، مطالعات كافي انجام نگردیده است لذا این بخش همواره شاهد مشكلات فراواني، چه از نظر مالي، زماني یا كيفي در اين گونه پروژه ها بوده است.
هدف اصلی از تدوين اين تحقيق ارایه راهكار و دستورالعملی جهت استفاده از تکنیک مهندسی ارزش در پروژه های بیمارستانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بهبود وضعيت اجرايي چنين پروژه هايي و ارزيابي مشكلات آنان از نظر زماني، مالي و كيفي مي باشد.
سایر اهداف در نظر گرفته شده به هنگام تدوين اين تحقيق علاوه بر مورد ذکر شده و بعنوان اهداف ابزاری جهت دستیابی به هدف اصلی عبارتند از:
• آشنايي با مقوله مهندسي ارزش و مؤلفه های اصلي آن
• آشنايي با جايگاه مهندسي ارزش در طرح هاي عمراني
• تجزيه و تحليل وضعيت مهندسي ارزش در ايران و جهان
• تشريح نظام فني و اجرايي در پروژه‌هاي ساختمانی- عمرانی کشور، بویژه وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي
• آشنايي با عوامل اثرگذار بر هزينه، زمان و کيفيت پروژه‌هاي عمراني وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي
• آشنايي با نقش ابزارهاي مديريت پروژه در بهبود كيفيت، زمان و هزينه پروژه
• ارایه راهکاری برای استفاده از خدمات مهندسي ارزش در پروژه های بيمارستانی وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي
• ارایه نحوه اولويت بندي طرح هاي عمراني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور انجام مطالعات مهندسی ارزش

4- روش تحقيق :
پژوهش حاضر باتوجه به بيان مسأله‌اي كه پيشترمطرح گرديد در حيطه یک تحقیق علمی مي‌باشد كه از حيث هدف، كاربردي و به نوعي توسعه‌اي است به اين معنا كه ضمن ارايه نحوه بكارگيري مهندسي ارزش در پروژه‌هاي بيمارستاني (جنبه كاربردي بودن پژوهش)، سعي در بهبود كيفيت، زمان و هزينه‌هاي پروژه‌هاي بيمارستاني و گسترش روش مهندسي ارزش در اين نوع پروژه‌ها را دارد. (جنبه توسعه‌اي بودن پژوهش)
همچنين از حيث روش انجام تحقيق و به لحاظ اينكه سعي شده است وضعيت موجود بررسي و شناخت موردنياز نسبت به شرايط موجود اجراي مهندسي ارزش و روش اجرايي فعلي بيمارستان‌هاي كشور، حاصل گردد، نوع پژوهش توصيفي است و از آنجاييكه تكنيك مهندسي ارزش، يك روش براي مديريت نمودن منابع و بهينه‌سازي آنها است، مي‌توان تحقيق حاضر را يك پژوهش مديريتي مبتني بر علوم گذشته نيز محسوب نمود.
بطوركلي محدوده پژوهش، پروژه‌هاي بيمارستاني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه باتوجه به اينكه اين پروژه‌ها زير مجموعه‌اي از پروژه‌هاي عمراني مي‌باشند، لذا بررسي پروژه‌هاي بيمارستاني نيز در قالب اين پژوهش قرار گرفته است ولي اين بررسي با ديدگاهي كاملاً معطوف به پروژه‌هاي بيمارستاني بوده است.
جامعه آماري تا زمان تحقيق بالغ بر 122 بيمارستان بوده است كه به دليل دسترسي به تمام پروژه‌هاي بيمارستاني موجود و كم بودن تعداد آنها، اساساً نيازي به نمونه گيري نبوده است. با اين توضيح اطلاعات جمع آوري شده شامل موارد جدول 2-1 مي‌باشد :

 

جدول 2-1: اطلاعات جمع آوري شده از بيمارستان‌هاي درحال ساخت
نوع پروژه احداثی
توسعه ای
زیربنا (مترمربع)
تعداد تخت
وضعیت تامین اعتبار استانی
ملی
روش اجرا پیمانی
امانی
پیمان مدیریت
سایر
مجری طرح
مشاور
پیمانکار
وضعیت فعلی پروژه مطالعات
اجرا
متوقف
بهره برداری
تاریخ شروع
تاریخ اتمام طبق برنامه
میزان تاخیر (روز)
علت تاخیر پیمانکار
مشاور
کارفرما
کمبود اعتبار
سایر
مرحله مطالعات شرایط منطقه ای لحاظ شده در مکانیابی شرایط اقلیمی
ساختگاهی
نيروي انساني بومي
تامين مصالح
تامين ماشين آلات
تامين زير ساختها
برآورد زمالی
برآورد زمانی
تایید مطالعات از سوی کارفرما مطالعات اولیه
تایید نقشه های اجرایی
برنامه زمانبندی
مرحله اجرا نحوه انتخاب پیمانکار برگزاری مناقصه
مناقصه محدود
ترک مناقصه
تاريخ عقد قرارداد
تاريخ تحويل زمين و شروع اجرا
مدت زمان اجراي پروژه
پيشرفت فيزيكي پروژه ( به در صد )
پيشرفت ريالي پروژه ( به در صد )
اطلاعات فوق در قالب فرم‌هاي طراحي شده و ارسال شده به 43 دانشگاه علوم پزشكي سراسر كشور، بدست آمده است كه صرفاً جهت آشنايي با وضعيت عمومي پروژه‌هاي بيمارستاني تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سراسر كشور، تحليل آمار بدست آمده و مقايسه با آمارهاي عمومي در سطح كلان كشور (منتشر شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) و همچنين طبقه بندي پروژه‌هاي مذكور بوده است.
از آنجاييكه هيچگونه دستورالعمل مدون و نظام اجرايي تعريف شده‌اي جهت اجراي پروژه‌هاي بيمارستاني وجود نداشته است لذا جهت آشنايي با اين مقوله از مصاحبه، جهت گردآوری اطلاعات كلي در مورد نحوه تعريف و اجراي پروژه‌های بیمارستانی استفاده گرديده است. برای این منظور پرسشنامه‌اي بصورت پرسش‌هاي كلي و استاندارد طراحي و پس از استعلام افراد واجد شرايط مصاحبه، توسط دفتر دبيرخانه تحقيقات كاربردي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پرسشنامه به تعدادي از آنها ارايه گرديد و از آنجا که لزوماً، پرسشنامه نمی تواند داده‌ها را با دقت لازم، همانند یک مصاحبه عمیق به دست دهد، برای بالا بردن دقت داده های گردآوری شده، به مصاحبه حضوري اقدام گرديده است.

4-1- تجزيه و تحليل :
در اين تحقيق، بررسي در مورد طرح هاي عمراني با هدف ارزيابي و بررسي شرایط پروژه‌های بیمارستانی برای دست یافتن به معیارها و شاخص‌هاي مهم در طبقه‌بندی پروژه های بیمارستانی و ارائه راه‌حل‌های مناسب و طرح مهندسی ارزش برای رفع مشکلات این پروژه ها، انجام گرديد.
در ابتدا و براساس مشكلاتي كه در اجراي پروژه‌هاي بيمارستاني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي احساس مي‌گرديد، موضوع تحقیق توسط دفتر مدیریت منابع فیزیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشخص شد و پس از تعریف موضوع تحقیق فرآيند تحقيق بطوركلي در 6 مرحله ذيل صورت گرفت:
1. تشكيل تيم پژوهش
2. تحليل و تببين مساله و بيان سئوالات پژوهش
3. گزينش، طراحي و تشريح روش‌هاي كار
4. جستجو و گردآوري اطلاعات و داده‌ها
5. طبقه بندي و تجزيه و تحليل داده‌ها
6. تدوين گزار تحقيق
برای دست یافتن به اهداف پژوهش، از طبقه بندي اطلاعات استفاده شده است. بطوريكه براي تجزيه و تحليل كمي، آمار توصيفي و نمودارهاي فراوانی پارامترها مشخص گرديد که از طريق آن معیارهای مهم مشخص گرديدند.
ورود داده‌ها و تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق جهت داده‌هاي كمي با استفاده از نرم‌افزار Excel و Spss صورت گرفته است. البته لازم به ذکر است که انجام تحقيقاتي از اين نوع هنوز در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي متداول نيست و اين تحقيق، در نوع خود اولين تحقيق در حوزه پروژه‌هاي بيمارستاني مي‌باشد. پس از ارسال فرم‌هاي اطلاعاتي و پيگيري هاي مكرر جهت دريافت پاسخ آنها اطلاعات دريافت شده مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
برای تحلیل داده های کیفی به دست آمده از تحقيقات كتابخانه‌اي سه فعالیت كلي انجام شده است كه عبارتند از: تلخیص داده ها، عرضه داده‌ها و نتیجه گیری.
منظور از تلخیص داده‌ها، انتخاب، تمرکز، تنظیم و تبدیل داده‌ها به صورتی خلاصه‌تر است. البته منظور از تلخیص داده‌ها صرفاً تبدیل آنها به داده‌های کمی نمی‌باشد. تلخیص داده‌های کیفی به صورت انتخاب از میان داده‌ها، خلاصه کردن عبارت‌ها یا اختیار عبارات مترادف، منظور داشتن آنها در دسته‌بندی‌های وسیع‌تر و امثال آنها مي‌باشد كه درجلسات گروهي تيم پژوهش صورت گرفته است.
فعالیت دومی که در تحلیل داده‌های کیفی انجام شده است، عرضه آنها مي‌باشد. منظور از عرضه داده‌ها، ظاهر ساختن مجموعه‌ای سازمان یافته از داده‌ها است. به طوری که بتوان به کمک آنها نتیجه‌گیری به عمل آورد. عرضه داده‌ها باعث می‌شود که به واقعیت پی برده و اقدام بعدی (تحلیل عمیق‌تر یا اقدام عملی و ارايه راهكار) را بر اساس درک حاصل از داده‌های عرضه شده به انجام رسانید.
سومین فعالیت در تحلیل داده‌های کیفی، نتیجه گیری و تائید است كه در نهايت از مطالب بیان شده سعي شده است با ارتباط بين مطالب حاصل شده، نتیجه گیری‌های مناسبی توسط تيم پژوهش در خصوص ارايه راهكار و دستورالعمل انجام گيرد و با ارايه دو راهكار كاربردي، اهداف تحقيق حاصل گردند.
با توضيحات فوق، مدل تحقيق همانند نمودار 3-1 طراحي و اقدامات براساس آن انجام گرديد.

نمودار 3-1 : مدل پژوهش
با بررسي‌هاي انجام شده اطلاعات زير در مورد وضعيت بيمارستان‌هاي كشور حاصل شده است :‌
• تعداد موسسات درماني فعال (بيمارستان, بيمارستان و زايشگاه, زايشگاه) كشور در سال 1384 برابر 750 واحد اعلام شده است كه در مقايسه با تعداد 738 بيمارستان در سال 1383 افزايشي معادل 63/1 درصد را نشان مي‌دهد.
• با مقايسه تعداد كل تخت‌هاي فعال كشور در سال‌هاي 1383 و 1384 به ترتيب از 91076 تخت به 93002 تخت افزايشي معادل 1926 تخت (11/ 2درصد) نسبت به سال قبل را نشان مي‌دهد .
• باتوجه به جمعيت كشور در سال 1384 كه رقمي معادل 68.467.436 نفر برآورد شده است نسبت جمعيت به تخت ثابت در سطح كشور معادل 605 نفر بوده است و نسبت جمعيت به تخت فعال در سطح كشور رقمي معادل 736 نفر را شامل مي‌شود. [6]

متأسفانه آمارهاي بالا نشان دهنده عدم كفايت امكانات درماني موجود نسبت به جمعيت كشور است. علاوه بر آن،‌ تعداد مراكز درماني به نسبت جمعيت منطقه در تمام مناطق كشور يكسان توزيع نگرديده است. در سال1384 استان يزد با رقم 399 نفر به ازاي هر تخت ثابت از وضعيت مطلوبتري نسبت به ساير استان‌هاي كشور برخوردار بوده است و استان كهگيلويه و بويراحمد با رقم 1213 نفر به ازاي هر تخت ثابت در وضعيت بسيارنامطلوبي قرار داشته است. اين ارقام نشان دهنده عدم توجه به توزيع يكنواخت و مناسب بيمارستان‌هاي در سطح كشور است كه باعث تفاوت 70 درصدي بين دو استان كشور شده است.[6]
در يك جمع بندي كلي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1382 ، 5/4 درصد از كل طرح‌ها ، 6/5 درصد از كل تعداد پروژه‌ها و 7/2 درصد از اعتبارات عمراني استاني را در كل كشور به خود اختصاص داده است. همچنين اين ميزان در سال 1381 ، 8/8 درصد از كل طرح‌ها ، 7 درصد از كل پروژه ها و 7/1 درصد از اعتبارات عمراني استاني مي‌باشد.
شايان ذكر است كه يكي از علل عمده پايين بودن كيفيت بخش درمان، پايين بودن اعتبار تخصيصي به بخش بهداشت و درمان كشور است .و اين در حالي است كه ۱۱ تا ۱۴درصد بودجه كشورهاي پيشرفته به بخش بهداشت و درمان اختصاص مي يابد.
همچنين عامل اصلي تأخيرات در پروژه‌هاي بيمارستاني، كمبود اعتبار مي‌باشد و از آنجاييكه طبق اطلاعات قسمت قبل، بيشترين سهم تامين منابع مالي از طريق اعتبارات ملي صورت مي‌گيرد (نزديك به 90 درصد كل پروژه‌هاي بيمارستاني)، نشان دهنده كسري بودجه دولت در سال‌هاي اخير است و لذا اين موضوع به‌عنوان مهمترين علت تاخيرات در طرح‌هاي بيمارستاني مطرح گرديده است لذا بايد اين مشكل به عنوان مهم‌ترين عامل تاثيرگذار در اجراي پروژه و در مطالعات مهندسي ارزش مدنظر قرارگيرد و ساير موارد براساس آن بررسي گردند. پس از مشكل كمبود اعتبار، به ترتيب پيمانكار، كارفرما و مشاور، بيشترين تاخيرات را در پروژه‌ها بوجود آورده‌اند. در اين ميان شش پروژه دو عامل، دو پروژه سه عامل و يك پروژه چهار عامل را در تاخيرات خود سهيم دانسته‌اند.
از مجموع 102 بيمارستاني كه وضعيت آنها مشخص گرديده است، تعداد 73 پروژه در مرحله اجرا و 10 پروژه در مرحله مطالعات مي‌باشند كه نشان دهنده اين واقعيت است كه قابليت بالقوه انجام مطالعات مهندسي ارزش در پروژه‌هاي بيمارستاني وجود دارد. در اين بين به دليل وجود 5 پروژه متوقف شده، مطالعات مهندسي ارزش توانايي رفع مشكلات اين پروژه‌ها را داشته و اين مطالعات در اين مرحله مي‌تواند بسيار موثر و تاثيرگذار باشد.
متوسط مقدار زيربنا در پروژه‌هاي بيمارستاني براساس 110 پروژه بيمارستاني كه متراژ آنها مشخص بوده است، 12118 مترمربع مي‌باشد. بدون ترديد متراژ يك بيمارستان براساس نياز و هدف ساخت آن، مي‌تواند يكي از فاكتورهاي مهم و اثربخش در كارايي آن بيمارستان باشد كه از منظر مطالعات مهندسي ارزش (تحليل كاركرد) قابل بررسي است.
در مجموع 94 پروژه بيمارستاني (كه به اين پرسش پاسخ داده‌اند) را بيان مي‌كند. تقريبا در بيش از 85 % پروژه‌هاي بيمارستاني، تمام مطالعات و برآوردهاي موردنياز صورت مي‌گيرد و جاي خالي انجام مطالعات مهندسي ارزش در اين نمودار بعنوان مطالعاتي موثر؛ كه به نوعي بازنگري ساير مطالعات انجام شده نيز مي‌باشد، كاملاً نمايان است. از سوي ديگر اين پرسش مطرح است كه چگونه با درنظر گرفتن تمام جوانب و مطالعات موردنياز، ولي ميزان تأخيرات و انحراف از هزينه پروژه‌هاي موجود، در مجموع از شاخص‌هاي معقول، بسيار فاصله دارد؟ بهترين پاسخ به اين پرسش مي‌تواند، عدم وجود مطالعاتي جامع، كه تمام مطالعات انجام شده را به نوعي دربربگيرد و ضمناً صحت آنها را در جهت افزايش ارزش پروژه موردبازنگري قراردهد، باشد.
باتوجه به اينكه معمولاً تعداد تخت و زيربناي پروژه، شاخص بسيار مناسبي جهت همگن نمودن اطلاعات آماري پروژه‌هاي بيمارستاني هستند در جدول 4-1 متوسط پيشرفت فيزيكي به ازاي هر تخت، متوسط پيشرفت فيزيكي به ازاي هر مترمربع، متوسط مدت زمان مطالعات و اجراي پروژه به ازاي هر تخت و متوسط مدت زمان مطالعات و اجراي پروژه به ازاي هر مترمربع زيربنا آورده شده است.

جدول 4-1 : شاخص‌هاي پيشرفت و مدت زمان اجراي پروژه‌هاي بيمارستاني
شاخص مقدار تعداد نمونه (پروژه بيمارستاني)
متوسط پيشرفت فيزيكي به ازاي هر مترمربع زيربنا 0.017 درصد 80 پروژه
متوسط پيشرفت فيزيكي به ازاي هر تخت 1.47 درصد 77 پروژه
متوسط مدت زمان اجرا به ازاي هر مترمربع زيربنا 0.26 روز 43 پروژه
متوسط مدت زمان اجرا به ازاي هر تخت 25.01 روز 38 پروژه
متوسط مدت زمان مطالعات به ازاي هر مترمربع زيربنا 0.05 روز 57 پروژه
متوسط مدت زمان مطالعات به ازاي هر تخت 5.19 روز 57 پروژه

5- نتيجه‌گيري :
همانگونه كه پيشتر عنوان گرديد، حاصل تمام اقدامات انجام شده در اين پژوهش، دستيابي به راهكارهايي اجرايي بوده است كه در وهله اول بتوان به كمك آنها پروژه‌هاي داراي اولويت انجام مطالعات مهندسي ارزش را شناسايي نمود و در گام آخر، راهكار اصلي اين تحقيق تدوين و ارايه شده است كه به كمك آن مي‌توان مطالعات مهندسي ارزش را براي پروژه‌هاي بيمارستاني انجام داد.
در اين خصوص پيشنهاد ارايه شده در دستورالعمل هاي تدوين شده، تشكيل “كميته مهندسي ارزش پروژه‌هاي بيمارستاني” بصورت واحدي ستادي در زيرمجموعه “دفتر مديريت منابع فيزيكي و امور فني” است كه به ازاي هر دستورالعمل، بصورت‌ نمودار 5 – 1 و 6 – 1 در ذيل پيشنهاد گرديدند: [7]

 

در نهايت دستورالعمل‌هاي ارايه شده داراي 7 قسمت ذيل مي‌باشند : [7]
• هدف
• دامنه كاربرد
• تعاريف
• مسئوليت‌ها و اختيارات
• زمان بكارگيري روش اجرايي
• روش اجرايي
• فرم‌ها

قسمت روش اجرايي دستورالعمل “تشریح روش اولویت بندی پروژه‌های بیمارستانی جهت انجام مطالعات مهندسي ارزش” داراي گام هاي ذيل مي‌باشد: [7]
• گام 1 : درخواست اعلام اولویت‌های مطالعاتي مهندسي ارزش در سال آتی
• گام 2 : تشکیل گروه اولویت‌بندی پروژه‌هاي بيمارستاني و طبقه‌بندي اطلاعات
• گام 3 : تکمیل اطلاعات پروژه‌هاي بيمارستاني
• گام 4 : تعریف معیارها، زیر‌معیارها و شاخص‌های اولویت‌بندی
• گام 5 : مقايسه زوجي شاخص‌ها، زير‌معيارها و معيارها و وزن دهي به آنها
• گام 6 : وارد کردن اطلاعات به نرم افزار و دريافت خروجي
• گام 7 : تعيين وزن نهایی گزینه‌ها از خروجی نرم افزار و اعلام اولویت‌هاي مطالعاتي

به همين ترتيب گام‌هاي روش اجرايي دستورالعمل ” ارائه ‌نحوه بکارگيري ‌مهندسي ارزش در پروژه‌هاي بيمارستاني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي” بصورت ذيل تعريف گرديدند: [7]
• گام 1 : طرح پيشنهاد انجام مطالعه مهندسي ارزش
• گام 2 : دعوت از اعضاي كميته مهندس ارزش جهت حضور در جلسه بررسي پيشنهاد
• گام 3 : ارجاع كار مطالعاتي و انتخاب راهبر مطالعاتي و مشاور مهندسي ارزش
• گام 4 : انجام مطالعات ارزش
• گام 5 : بررسي پيشنهادات و اعلام نظر درخصوص آنها
• گام 6 : خاتمه فرآيند مطالعات مهندسي ارزش
فرم‌هاي پيشنهادي نيز جهت تسريع و تسهيل اجراي فرآيندها ارايه گرديدند كه با توجه به شرايط موجود، قابل تغيير توسط كميته مهندسي ارزش و راهبر مطالعاتي خواهند بود.
پژوهش صورت گرفته در اين مقاله نشان دهنده محقق شدن ركن تصميم در مجموعه وزارت بهداشت، و برداشتن گامي مثبت در اين زمينه است ولي تحقق اراده و عمل، بستگي كامل به اين دارد كه زمينه سازي مناسبي جهت اجراي راهكارهاي ارايه شده در اين تحقيق فراهم گردد. بدون ترديد صرف داشتن يك دستورالعمل يا روش اجرايي، هيچ تغييري صورت نخواهد گرفت. ضمن آنكه تعيين نقاط ضعف و قوت آن نيز مشخص نخواهد شد. لذا در اولين قدم، بايد تشكيل كميته مهندسي ارزش و ايجاد جايگاهي براي آن و همچنين آموزش اعضاي كميته و گروه‌هاي مطالعاتي بالقوه در كل وزارتخانه مطبوع، مدنظر قرارگيرد.
در صورت تحقق اين مهم ترديدي نخواهد بود كه بسياري از مسيرهاي آتي هموار و نتايج آن بسيار دلچسب و پر ارزش خواهند بود.

6- مراجع :

1. عبدالله پورنژدي ، شهريار، آيا مهندسي ارزش صرفاً يك نگرش است؟، اولين كنفرانس ملي مهندسي ارزش ، 1380
2. احراري، حميد ،مهندسي ارزش و جايگاه آن در برنامه طرح هاي عمراني ، دومين همايش مهندسي ارزش طرح هاي عمراني كشور ،آذر 1379.
3. انجمن مهندسي ارزش ايران، خبرنامه داخلي انجمن ارزش ايران، پيش شماره، مهر ماه 1382
4. امامی ، کامران ، روانشاد نیا ، مهدی ، برنامه ریزی ارزش و کاربردهای آن ،اولين همايش مهندسي ارزش در حمل و نقل، وزارت راه ‌و ترابري، 1384
5. حلاج نيشابوري، شهرام ، ملتي ،فهیمه ، مرادی ، ولی الله ، مهندسي ارزش و تجربه اي كاربردي در كشور، اولین کنفرانس مهندسی ارزش ، 1380 .
6. http://www.amar.hbi.ir
7. سبط، محمد حسن، بررسي نحوه بکارگيری نظام مهندسی ارزش در پروژه های بيمارستانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه راهكارهاي مناسب، 1385

کانال تلگرام conference.ac

backlinkbacklink alwso shellseoankara escortucuz sigaraMarlboro Double FusionMilano Strawberry Sigara Çilek Aromalıcaptain blackdjarum blackCavallo SigaraDunhill SigaraHarvest SigaraMarvel sigaraSenator sigaraAl Capone SigaraOme SigaraMarlboro Double FusionMarlboro ShuffleMarlboro TouchMarlboro RedMarlboro TouchMarlboro Edge SlimMarlboro Touch BlueEve SunFlower Extra Long Sigaragörükle escortyalova escorthacklinksite analizseo analizhacklink alhacklink nedirbacklinkmini shellmadspot shellwso shell txtBase 64 Encodealfa shellIndoxploit shellindoxploit shellb374k shellphp Mailleradana escortsohbet numaralarıankara escortmersin escortizmir escortantalya escortadana escortBursa Escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortbodrum escortmarmaris escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgöztepe escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escortkasımpaşa escortescortbacklink salesFile Manager shellb374k shellk2ll33d shellBypass shellMadspot shellbedava bonus1xbet girişdert hattıdert hattısohbet hattımersin escortgaziantep escortbedava bonusGoogle Sıra Bulucupubg hile alSobranie Sigaracaptain blackdjarum blackmarlboro double fusionmarlboro touch blueCavallo Sync MentollüParliament Night Bluewinston dark bluewinston slender bluekent switchkent d range bluecaptain black520 kalpli sigaramarvel sigarawinston dark blue fiyatMurattı Rosso SigaraRockets Sigara Paketi 40 Adetparliament night blue fiyatcaptain blackmarlboro double fusionolmeca tekila fiyatdjarum blackheets sigaraparliament reservemonte cristo habanaMilano Apple Sigara Elma Aromalıkent switch fiyatlucky strikeHarvest Blueberry Crush Sigara (Yabanmersini Aromalı)marlboro touch blue fiyatmarlboro double fusionmarlboro goldharvest sigarar57 shellalfa shellcaptain blackmarvel sigarawinston dark bluemarlboro touch grayparliament night blue fiyatcavallo sigaramarlboro double fusionVogue Frissonadana escortparliament night blue fiyatafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortankara escortantalya escortbursa escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortmarmaris escortbodrum escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escorthalkalı escortafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortsincan escortwso shellwso green shellJagermeisterKeno Club Sigarayalova escortşişli bayan escortşişli escortistanbul escortgörükle escortsohbet hattısohbet hatlarısohbet numaralarıkent d range bluependik escortMilano Gum Mint Sigara sakız naneparliament night blue fiyatvotka fiyatlarımarlboro double fusionCaptain Black Sweet Cherry Puroçam balı faydalarıçam balı nedirtuzla escortaydınlı escortorhanlı escorttepeoren escortyalova escortbursa escortgorukle escortbursa escort bayanbursa sinirsiz escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortnilüfer escortotele gelen escortbursa merkez escortbursa merkez escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortbursa eve gelen escortbursa otele gelen escortbursa sınırsız escortgörükle escortescort bursatuzla escorttuzla escort bayanwhmcs killer v4djarum blackmarlboro double fusiondjarum blackyalova escortçınarcık escortsertleştirici hap çeşitlerisertleştirici hap yorumlarıeczanede satılan cinsel güç ilaçlarısertleştirici hap isimlericinsel hap isimlericinsel gücü artıran ilaçlarpenis sertleştirici hap çeşitlericinsel güç artırıcı ilaç isimleriereksiyon hapı isimlerisertleştirici ilaç isimlerişişme bebek çeşitlericinsel güç arttırıcı hap isimlerieczanede satılan cinsel ilaç isimlerien iyi performans arttırıcı ilaç isimlericinsel güç arttırıcı hap çeşitleridjarum blacksertleştirici hap markalarıpenis sertleştirici ilaç çeşitlerisertleşmeye en iyi ilaçcinsel ilaç isimlerierkek cinsel gücü arttırıcı ilaç çeşitlericaptain blackcinsel gücü artıran ilaç fiyatlarıcinsel güç arttırıcı ilaç yorumlarıeczanede satılan cinsel gücü arttıran ilaç isimlericinsel güç arttırıcı ilaçcinsel gücü arttıran ilaç markalarıen iyi geciktirici hap isimlerien iyi geciktirici sprey çeşitleriCaptain Black Peach sigara (Şeftali Aromalı)Black Devil Sigaracinsel gücü artıran ilaç incelemeleridjarum blacksertleşmeye iyi gelen ilaç isimleriHEETS Amber Selectioneczanede satılan viagraHEETS Tropical Swiftwinston dark blueMarlboro Touch Graycinsel güç arttırıcı macuncaptain black bluenovagra geciktirici hapolmeca tekilaeczane cialis fiyatıBackwoods Islak Purocialis satın alerkek azdırıcı damlaviagra satış fiyatıerkek azdırıcı hap isimleriwinston dark blue fiyatiçmeler escorttepeören escortaydınlı escortorhanlı escortyalova escortCaptain Black Grape sigarayalova escortgörükle escortçınarcık escortdjarum blackabana haberagrı habertunceli haberafyon haberşişli escortşişli escort bayanmecidiyeköy escortEn İyi Geciktirici Hap İsimleri ve ÇeşitleriCinsel Gücü Artıran Macun İsimlerikent slim blackchivas regalyeşil perişişli bayan escortsisli bayan escortşişli bayan escortsisli bayan escortsincan eescortKolej escortDikmen escortBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortKızılay escortKeçiören escortEtlik escortEtimesgut escortEryaman escortYenimahalle escortOtele gelen escortRus escortankara rus escortAnkara escortEtlik escortKeçiören escortAnkara escortAnkara escortEryaman escortAnkara escortÇankaya escortmersin escortBalgat escortBeşevler escortÇankaya escortCebeci escortDikmen escortDemetevler escortEryaman escortEtimesgut escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortMaltepe escortOtele gelen escortRus escortYenimahalle escortDikmen escortElvankent escortSincan escortteknoloji haberlerihaberlerson dakika haberleriekonomi haberlerihaberlerlondon escortsescorts agencyescorts in londonlondon escort girlsSex hikayeSeks HikayeleriEnsest hikayeleradana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortSeks erotik hikayeSikiş hikayeleribayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortviagra eczane satışcialis eczane satışpenis sertleştirici hap isimleri ve çeşitleribursa escortbursa escortgorukle escortşişli escortşişli rus escortşişli iranlı escortşişli escortnilüfer escortyalova escortyalova escortyalova escort bayankurtuluş escortseoKamagra jelCialis fiyatvega 100 mgViagra fiyatViagra fiyat 2022Vega 100 mg fiyatVega 100 mgkamagra jelCialis 100 mg fiyatcialis fiyatcobra 130 mglevitra fiyatviagra fiyatonline eczaneViagra 30 lu fiyatOrijinal viagraViagra 4 lü tablet fiyatOrijinal viagra 4 lü fiyatKamagra jel fiyatKamagra jel yorumlarıbayan azdırıcılarerkek azdırıcıgeciktirici spreyviagra eczaneKamagraCinsel ürünlerViagra 30 tabletviagra 4 lü tabletcialis 4 lü tabletcinsel güç arttırıcı sertleştirici happenis sertleştirici ilaç ve haplareczanelerde satılan cinsel gücü artıran ilaçoscar sigaraMagic london escortsindependent london escortsDubai hot escortEscort girl dubaişişli escortşişli escort bayanyalova escortyalova escort bayanyalova escortyalova otele gelen escortyalova eve gelen escortaksaray escortatakent escortataköy escortataköy eve gelen escortataköy masöz escortataköy-otele-gelen-escortataköy rus escortataköy türbanlı escortataköy ucuz escortataköy üniversiteli escortataşehir escortavcılar escortavcılar eve gelen escortavcılar masöz escortavcılar otele gelen escortavcılar rus escortavcılar türbanlı escortavcılar ucuz escortavcılar üniversiteli escortavrupa yakası escortbağdat caddesi escortbahçelievler escortbahçesehir escortbakırköy üniversiteli escortbakırköy escortbakırköy eve gelen escortbakırköy masöz escortbakırköy otele gelen escortbakırköy rus escortbakırköy türbanlı escortbakırköy ucuz escortbaşakşehir escortbeşiktaş escortbeşyol escortbeykent escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü eve gelen escortbeylikdüzü masöz escortbeylikdüzü otele gelen escortbeylikdüzü rus escortbeylikdüzü türbanlı escortbeylikdüzüucuz escortbeylikdüzü üniversiteli escortbeyoğlu escortbizimkent escortbostancı escortbüyükcekmece escortesenyurt escortesenyurt eve gelen escortesenyurt otele gelen escortesenyurt rus escortesenyurt turbanlı escortesenyurt ucuz escortesenyurt üniversiteli escortetiler escorteve gelen escortfatih escorthalkalı escorthalkalı eve gelen escorthalkalı masöz escorthalkalı otele gelen escorthalkalı rus escorthalkalı türbanlı escorthalkalı ucuz escorthalkalı üniversiteli escortharamidere escortinnovia escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortküçükçekmece escortmaltepe escortmecidiyeköy escortmerter escortotele gelen escortpendik escortrus escortsarıyer escortsilivri escortşirinevler escortşirinevler türbanlışirinevler ucuzşişli escortsınırsız escorttaksim escorttesettürlü escorttopkapı escorttürbanlı escorttüyap escortucuz escortümraniye escortüniversiteli öğrenci escortyabancı escortzeytinburnu escortgaziantep escortmersin escorteczane sertleşme haplarıizmit escortkocaeli escortizmit escortkocaeli escortgebze escortgölcük escortdarica escortizmit otele gelen escortizmit eve gelen escortkocaeli evi olan escortotele gelen escortizmit sınırsız escortcialis 5 mg fiyatbedava bonus veren bahis siteleribahisgaziantep escortDubai escortsDubai escortsLondon escortskadın giyimfantezi babydollfantezi çorapfantezi giyimKadın üst giyimkadın alt giyimkadın ayakkabıkadın atletbluz bodybot bootiekadın ceketkadın çizmekadın elbiseelbise abiyekadın eşofman altıkadın eşofman takımıAnkara escort bayanizmit escortGüvenilir bahis SiteleriBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortDikmen escortEryaman escortEsat escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortRus escortSincan escortYenimahalle escortAtaşehir escortAnadolu yakası escortAtaşehir escortKadıköy escortKadıköy escortÜmraniye escortÜmraniye escortBostancı escortBostancı escortbostancı escortadana escortadana escort bayanafyon escortafyon escortalanya escort bayanalanya escortantalya escort bayanantalya escortartvin escortartvin escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbodrum escortbolu escortbolu escortburdur escortbursa escortbursa escortçanakkale escortçanakkale escortçeşme escortdidim escortdiyarbakır escortdiyarbakır escortedirne escortedirne escortelazığ escortelazığ escorterzincan escorterzincan escorterzurum escorterzurum escortbodrum escortbursa escortbursa escorteskişehir escorteskişehir escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escortgiresun escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escorthatay escortısparta escortısparta escortkars escortkastamonu escortkastamonu escortkayseri escortkayseri escortkıbrıs escortkıbrıs escortkonya escortkonya escortkuşadası escortkütahya escortkütahya escortmalatya escortmalatya escortmanisa escortmanisa escortmardin escortmardin escortmarmaris escortmersin escortnevşehir escortnevşehir escortniğde escortniğde escortordu escortordu escortrize escortrize escortsakarya escortsakarya escortsamsun escortsamsun escortşanlıurfa escortşanlıurfa escortsinop escortsinop escortsivas escortsivas escorttekirdağ escorttekirdağ escorttrabzon escorttrabzon escortuşak escortvan escortvan escortyalova escortyalova escortyozgat escortyozgat escortzonguldak escortzonguldak escortCoinbar girişSafirbet girişcratosslot girişAsyabahis girişTempobet girişMarsbahis girişBetebet girişVdcasino girişVevobahis girişBetper girişimajbet girişHoliganbet girişJojobet girişAnadolucasino girişArtemisbet girişbelugabahis girişbetvole girişinterbahis girişmilanobet girişZeytinburnu EscortYeşilköy EscortYenibosna EscortÜmraniye EscortTopkapı EscortTaksim EscortSuadiye EscortSınırsız EscortŞişman EscortŞişli EscortŞirinevler EscortSilivri EscortPendik EscortOrtaköy EscortOlgun EscortNişantaşı EscortMerter EscortMecidiyeköy EscortMaslak EscortMaltepe EscortMahmutbey EscortLevent EscortKurtköy EscortKüçükyalı EscortKüçükçekmece EscortKartal EscortKağıthane EscortKadıköy Escortİstanbul Escortİkitelli EscortHaramidere EscortHalkalı EscortGöztepe EscortGenç EscortFlorya EscortFındıkzade EscortFatih EscortEtiler EscortEsenyurt EscortEscort NumaralarıEscort BayanlarErenköy EscortElit Escortçekmeköy escortÇıtır Escortşerifali escortCihangir Escortümraniye escortüsküdar escortCevizli EscortCennet Mahallesi Escortsuadiye escortÇapa Escortkadıköy escortÇağlayan Escortgöztepe escortBüyükçekmece Escortbostancı escortgöztepe escortBostancı EscortBeyoğlu Escortsuadiye escorterenköy escortbostancı escortanadolu yakası escortavrupa yakası escortBeylikdüzü EscortBeşiktaş Escortanadolu yakası escortBayrampaşa EscortBaşakşehir Escortümraniye escortBakırköy Escortkadıköy escortBahçelievler Escortbostancı escortBağdat Caddesi Escortataşehir escortBağcılar Escortcevizli escortatalar escortmaltepe escortAvrupa Yakası Escortkartal escortmaltepe escortAvcılar EscortAtaşehir Escortümraniye escortAnkara escortUlus escortTunalı escortTandoğan escortSıhhiye escortRus escortMamak escortMamak escortGölbaşı escortsertleştirici haplarkent switch fiyatKeno Club Sigaraparliament aqua bluemarlboro double fusionGauloises Sigarakent switchdjarum blackLeader SigaraAnadolu yakası escortAtaşehir escortBostancı escortErenköy Escortavrupa yakası escortAtaköy EscortAvcılar EscortBahçeşehir Escortözel escortlaranal escortçıtır escortelit escortAnadolu Yakası escortAtaşehir escortbağdat caddesi escortBostancı escortGöztepe Escortİstanbul EscortKadıköy EscortKartal EscortKurtköy EscortMaltepe EscortPendik EscortŞerifali EscortTuzla EscortÜmraniye escortÜsküdar EscortAnadolu Yakası EscortAtaşehir escortBostancı EscortGöztepe EscortAvrupa Yakası EscortAksaray escortAtaköy EscortAvcılar Escortİstanbul EscortAtaşehir Elit EscortAtaşehir Esmer EscortAtaşehir Genç EscortAtaşehir Olgun EscortAtaşehir Sarışın EscortAtaşehir Şişman EscortAtaşehir Sınırsız EscortAtaşehir Ucuz EscortAtaşehir Yabancı EscortAteşehir Escort BayanBağdat Caddesi EscortBağdat Caddesi Olgun EscortBağdat Caddesi Sarışın EscortBağdat Caddesi Şişman EscortBağdat Caddesi Ucuz EscortBağdat Caddesi Yabancı EscortBostancı Elit EscortBostancı Çıtır EscortBostancı EscortBostancı Esmer EscortBostancı Olgun EscortBostancı Sarışın EscortBostancı Yabancı EscortGöztepe EscortGöztepe Genç EscortGöztepe Olgun EscortGöztepe Şişman EscortGöztepe Sınırsız EscortGöztepe Ucuz EscortKadıköy Anal EscortKadıköy Elit EscortKadıköy EscortKadıköy Eskort BayanlarKadıköy Genç EscortKadıköy Yabancı EscortKartal Çıtır EscortKartal EscortKartal Eskort BayanlarKartal Esmer EscortKartal Sarışın EscortKartal Sınırsız EscortKartal Ucuz EscortKaynarca EscortKaynarca Genç EscortKaynarca Olgun EscortKaynarca Şişman EscortKurtköy EscortKurtköy Escort BayanKurtköy Ucuz EscortKurtköy Yabancı Escort BayanMaltepe Anal EscortMaltepe EscortMaltepe Genç EscortMaltepe Olgun EscortMaltepe Şişman EscortPendik EskortPendik Eskort BayanlarPendik Sarışın EscortPendik Şişman EscortPendik Sınırsız EscortPendik Ucuz EscortTuzla Anal EscortTuzla Elit EscortTuzla EscortTuzla Yabancı EscortÜmraniye EscortÜmraniye Masöz EscortÜmraniye Olgun EscortÜmraniye Ucuz Escortşişli escortAcıbadem Escortİçerenköy EscortKozyatağı EscortKüçükyalı EscortKadıköy EscortKartal EscortMaltepe EscortPendik EscortKurtköy EscortŞerifali EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortKurtköy EscortAnadolu Yakası EscortAnadolu Yakası EscortAtaşehir EscortBostancı EscortKadıköy EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortBostancı EscortMaltepe EscortGöztepe EscortPendik EscortErenköy EscortGöztepe EscortSuadiye EscortGöztepe EscortMaltepe EscortŞerifali EscortKartal EscortKurtköy EscortPendik EscortKurtköy EscortPendik EscortAnadolu Yakası EscortKartal EscortMaltepe EscortAnadolu Yakası EscortKartal Escort BayanKurtköy Escort BayanMaltepe Escort BayanPendik Escort BayanAnadolu Yakası EscortKartal EscortKurtköy EscortMaltepe EscortPendik EscortTuzla EscortKurtköy EscortPendik EscortTuzla EscortAnadolu Yakası EscortMaltepe EscortKartal EscortBostancı EscortÜmraniye EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortTuzla EscortGebze EscortAydınlı EscortMutlukent EscortPendik EscortAnadolu Yakası EscortKurtköy EscortÜmraniye EscortBostancı EscortKartal Escort BayanPendik Escort BayanKurtköy Escort BayanMaltepe EscortAnadolu Yakası EscortBostancı EscortKartal EscortMaltepe EscortÜmraniye Escortbağdat caddesi escortgöztepe escortistanbul escortkartal escortkurtköy escortmaltepe escortpendik escorttuzla escortüsküdar escortataköy escortavcılar escort bayanavrupa yakası escortbahçeşehir escortbakırköy escortbeşiktaş escortbeylikdüzü escorterenköy escortetiler escortgöztepe escortikitelli escortkartal escortkurtköy escortmaltepe escortmecidiyeköy escortpendik escortşirinevler escortşişli escortsoğanlık escortataşehir escortkaynarca escortümraniye escortgebze escorttuzla escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortsex hikayeleriadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingol escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escorterkeklerde sertleşmeye iyi gelen ilaçlarsertleştirici hap eczane fiyatlarıvega 100 mg hapfuck googledolandırıcı hesap satışıbacklink alToscanello Blu Anice AnasonToscanello CappuccinoToscanello Cioccolato ÇikolataToscanello GrappaToscanello LimoncelloToscanello MacchiatoToscanello Rosso CaffeToscanello RubinoToscanello VanilyaToscanello PuroToscanello Cappuccino PuroAvrupa yakası escortAksaray escortAtaköy escortAtaşehir escortAvcılar escortBahçelievler escortBahçeşehir escortBakırköy escortBaşakşehir escortBeşiktaş escortBeylikdüzü escortBostancı escortBüyükçekmece escortEsenyurt escortEtiler escortFatih escortHalkalı escortKadıköy escortKartal escortKüçükçekmece escortMaltepe escortMecidiyeköy escortMerter escortPendik escortRus escortŞirinevler escortŞişli escortTaksim escortTopkapı escortümraniye escortZeytinburnu escortgaziantep escortalanya escorttekirdağ escortşanlıurfa escortşanlıurfa escortsamsun escortbolu escortbodrum escortbeylikdüzü escortyozgat escortyalova escortvan escortuşak escorturfa escorttrabzon escorttokat escorttokat escortsivas escorturfa escortsakarya escortsakarya escortrize escortniğde escortniğde escortmuğla escortmuğla escortmarmaris escortmardin escortmardin escortmaraş escortmanisa escortmanisa escortkütahya escortkocaeli escortkocaeli escortkıbrıs escortkastamonu escortkars escortısparta escortgümüşhane escortgiresun escortgaziantep escortzonguldak escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortvan escorttrabzon escorttekirdağ escortsivas escortsamsun escortordu escortmersin escortmaraş escortmalatya escortkütahya escortkuşadası escortkonya escortkayseri escortkastamonu escortısparta escorthatay escortgiresun escorteskişehir escorterzurum escorttekirdağ escortdiyarbakır escortçorum escortçeşme escortburdur escortbolu escortmalatya escortdenizli escortbodrum escortbalıkesir escortafyon escortbalıkesir escortaydın escortartvin escortantep escortantalya escortağrı escortadana escorterzurum escorterzincan escorterzincan escortedirne escortdüzce escortdüzce escortdidim escortdidim escortdenizli escortçorum escortçeşme escortçanakkale escortbursa escortburdur escortbolu escortbodrum escortrize escortordu escortmersin escortkonya escortantalya escortaydın escortartvin escortalanya escortalanya escortağrı escortafyon escortadana escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortvan escortuşak escorturfa escorttrabzon escorttekirdağ escortsivas escortsinop escortsinop escortsinop escortsamsun escortsakarya escortordu escortniğde escortnevşehir escortnevşehir escortnevşehir escortmuğla escortmarmaris escortmardin escortmaraş escortkütahya escortkuşadası escortkonya escortkocaeli escortkıbrıs escortkayseri escortkastamonu escortkars escortısparta escorthatay escortgümüşhane escortgiresun escortrize escortgiresun escorteskişehir escorterzincan escortdiyarbakır escortdidim escortburdur escortbeylikdüzü escorttokat escortmersin escortmanisa escortmalatya escortbolu escortbeylikdüzü escortmalatya escortadana escortafyon escorteskişehir escorterzurum escorterzurum escorterzincan escortelazığ escortelazığ escortelazığ escortelazığ escortedirne escortedirne escortdüzce escortdiyarbakır escortdidim escortdenizli escortçorum escortçeşme escortçeşme escortçanakkale escortçanakkale escortçanakkale escortburdur escortbolu escortbodrum escortbodrum escortbalıkesir escortaydın escortartvin escortartvin escortantep escortantep escortalanya escortağrı escortafyon escortadana escortantalya escortalanya escortalanya escortAmazon Prime izleBeIN Connect izleBlutv izleDisney Plus izleexxen izleGain TV izleNetflix izleAmazon prime izleBlutv izleDisney Plus izlebeylikdüzü escorteryaman escortcaptain blackkalpli sigarasertleştirici hap eczane fiyatlarışişme bebeksertleşme sağlayıcı ilaçlar ve isimleriviagra fiyatManchester Double Drive SigaraKing Edward imperial puroadana escort1xbet kayıt1xbet casino1xbetpenis sertleştirici cinsel haplarescortAydın escortMuğla escortSinop escortTekirdağ escortYalova escortRize escortAmasya escortBalıkesir escortÇanakkale escortBolu escortErzincan escortVan escortYozgat escortZonguldak escortAfyon escortAdıyaman escortBilecik escortAksaray escortAğrı escortBitlis escortSiirt escortÇorum escortBurdur escortEdirne escortDüzce escortErzurum escortKırklareli escortGiresun escortIsparta escortTrabzon escortSivas escortŞanlıurfa escortTokat escortManisa escortOrdu escortOsmaniye escortArdahan escortKaraman escortBatman escortBayburt escortElazığ escortBingöl escortGümüşhane escortUşak escortIğdır escortBartın escortNevşehir escortKastamonu escortMaraş escortKırşehir escortMardin escortKırıkkale escortKarabük escortKars escortsertleştirici hap eczane520 kalpli sigara elmalı520 kalpli sigaras20 kalpli sigaraİstanbul escort bayanİstanbul escortİstanbul escortsEscort istanbulistanbul escort bayanİstanbul escortEscort istanbulistanbul escortEscort bayanBayan escortescortEscort bayanbayan escortescortAnkara escort bayanEscort ankaraEscort Bayan İstanbulümraniye escortüsküdar escortzeytinburnu escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortmaltepe escortkeçiören escortmanavgat escortalanya escortbodrum escortkuşadası escortdidim escortarnavutköy escortsilifke escortbelek escortşişli escortpendik escortkarşıyaka escortseyhan escortnilüfer escortesenler escortbeylikdüzü escortİstanbul escortİstanbul escort bayanEscort istanbulBayan escortEscort bayanescortseoboşalmayı geciktirici haplargeciktirici kremlergeciktirici spreylerpenis büyütücü haplarbayan azdırıcı damlabayan azdırıcı haperken boşalma geciktirici ilaçlarpenis büyütücü çeşitleribayan cinsel istek arttırıcılarcialis fiyatıviagra fiyatlarıbayan cinsel istek arttırıcılarerken boşalmayı geciktirici ilaç çeşitleripenis büyütücü ürün çeşitlerierken boşalmayı geciktirici ilaç çeşitleribayan cinsel istek arttırıcı damlageciktirici sprey çeşitlerien iyi geciktirici kremkadın istek arttırıcı damlaen iyi bayan azdırıcı ilaçcialis fiyatı eczaneviagra eczane fiyatıerken boşalmayı geciktirici haplargeciktirici krem çeşitleripenis büyütücü haplarcinsel gücü arttırıcı ilaçlarbayan azdırıcı ilaçlaren iyi geciktirici ilaç isimleripenis büyütücü kremen iyi bayan cinsel istek arttırıcılargeciktirici haplargeciktirici kremler çeşitlerikadın azdırıcı çeşitlerigeciktirici ilaç çeşitleripenis büyütücü çeşitlerieczane cialis fiyatıviagra eczane fiyatlarıbayan azdırıcı ilaçlaren iyi geciktiricilerpenis büyütücülerbayan uyarıcılarerken boşalmayı geciktiren ilaçlarpenis büyütücülerviagra eczane satış fiyatlarıeczane cialis fiyatıerken boşalmayı geciktirici ilaçlargeciktirici krem fiyatlarıgeciktirici sprey eczaneen etkili büyütücülerbayan istek arttırıcı çeşitlerien iyi bayan cinsel istek artırıcılarerken boşalmayı geciktirici ilaçcialis eczanecialis eczanede kaç tlADANA ESCORTANKARA ESCORTANTALYA ESCORTMERSİN ESCORTİZMİR ESCORTKAYSERİ ESCORTKONYA ESCORTAnadolu Yakası Escortavrupa yakası escortcialis fiyatıcinsel ereksiyon ilaçlarıcialis fiyatlarıviagra fiyatıcialis fiyatı eczaneFlynta 20 Mgkamagra 100 mgOrcafil 20 MgLifta 5 MgHardcis 5 MgLex 20 MgLevitra 20 MgPriligy 30 MgVigaroo 100 MgHardcis 20 MgAfilta 20 MgHardcis 20 Mgdegralifta 20 mgankara escortantalya escortizmir escortmersin escortCinsel sağlık ürünleriCinsel performans ürünleriGeciktirici ürünlerSertleştirici haplarKamagra jelKamagra jel fiyatKamagra jel eczaneVega 100 mgVega 100 mg fiyatViagraViagra fiyatViagra 100 mg fiyatViagra 30 lu fiyatCialisCialis fiyatCialis 20 mg fiyatCialis 100 mg fiyatCialis 30 lu tablet fiyatCialis 5 mg fiyatankara escortantalya escortizmir escortAdıyaman EscortArtvin EscortBilecik EscortBingöl EScortBitlis EscortBurdur EscortÇankırı EscortÇorum EscortGiresun EscortGümüşhane EscortKars EscortKastamonu EscortKırklareli EscortKırşehir EscortNevşehir EscortErzincan EscortNiğde EscortOrdu EscortSiirt EscortSinop EscortBayburt EscortKaraman EscortKırıkkale EscortBatman EscortŞırnak EscortBartın EscortArdahan Escortığdır EscortKarabük EscortOsmaniye EscortDüzce EscortKilis EscortAdana EscortAnkara EscortAntalya EscortAydın EscortBursa EscortDenizli EscortDiyarbakır EscortEskişehir EscortAntep EscortHatay EscortMersin Escortizmir EscortKayseri EscortKocaeli EscortKonya EscortMalatya EscortMardin EscortSakarya EscortSamsun EscortTrabzon EscortYalova EscortAdıyaman EscortAfyon EscortVan EscortAğrı EscortAmasya EscortBalıkesir EscortBilecik EscortBolu EscortBurdur EscortÇanakkale EscortEdirne EscortElazığ EscortErzincan EscortErzurum Escortısparta EscortKars EscortKastamonu EscortManisa EscortKütahya EscortMuğla EscortRize EscortSivas EscortTekirdağ EscortUrfa EscortOrdu EscortNevşehir EscortMaraş EscortZonguldak Escortadana escortalanya escortankara escortantalya escortaydın escortbursa escortçorlu escortdenizli escortdiyarbakır escortelazığ escorteskişehir escortgaziantep escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmersin escortpendik escortsakarya escortsamsun escorttrabzon escortadana escortankara escortalanya escortantalya escortaydın escortbursa escortçorlu escortdenizli escortdiyarbakır escortelazığ escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortizmit escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escorttrabzon escort520 Kalpli Sigara Kavunlu520 Kalpli Sigara Liçi Kral Meyvesicialis eczane fiyatı 2023viagra eczane fiyatı 2023free shopbayan azdırıcılarerken boşalmayı geciktiricilerviagra fiyatı 2023cialis fiyatı 2023eczanede satılan sertleştirici ilaçlarbeylikdüzü escortcialiscialiscialis 100 mgviagra 30 lu tabletkadın azdırıcıereksiyon haplarıgeciktirici spreypenis büyütmeviagrakamagracinsel ilaçlarcialis 5 mgcialis 20 mgcinsel eczanebayan azdırıcı eczaneistek arttırıcı damlacinsel güç arttırıcı ilaçlareczanelerde satılan geciktiricilerkamagra jelorjinal viagracialis 5 mgviagraeczane sağlıkcialis fiyatviagra fiyatkamagra jelcialis 100 mgviagra 30 lucialis 20 mggeciktirici spreybayan azdırıcı ilaçlarkadın azdırıcı damlasertleştirici ilaçlarpenis büyütücücialis 5 mgcialiscialis 5 mgKamagra jelCialis fiyatViagra fiyatEreksiyon haplarıCinsel sağlık ürünleriCinsel ilaçlarBayan azdırıcı damlaCialis fiyatViagra fiyatKamagra jelGeciktirici spreyCinsel performans artırıcı ürünlerBayan azdırıcı hapCialis 30 lu tabletpenis sertleştirici ilaç isimlericialis fiyatı 2023 eczaneviagra eczane satış fiyatı 2023lifta fiyatı eczanepenis sertleştirici ilaç çeşitlerieczane cialis fiyatıorijinal viagra fiyatıfx15 orijinal zayıflama hapıyapay kızlık zarı siparişvajina daraltıcı kremyalova escortmuğla escortaydın escorttrabzon escortkütahya escortçanakkale escortbalıkesir escortmanisa escorttekirdağ escortkahramanmaraş escortelazığ escortsivas escortşanlıurfa escorterzurum escortamasya escortvan escortrize escortgiresun escortordu escorttokat escortyozgat escortçorum escortmond sigarabayan azdırıcı damla çeşitlerikamagra jel eczane fiyatıafyon escortbalıkesir escortkütahya escortmanisa escortbolu escortmuğla escortbodrum escortmarmaris escortedirne escortkeşan escortriz escorterzincan escorthatay escortçorlu escortDating Escortkonya escortmersin escortadana escortbursa escortmalatya escortkayseri escortaydın escortMilano Coffee Sigara Kahve AromalıMilano Gum Sigara Sakız Aromalıoris sigaraelazığ escortkocaeli escortizmir escortkayseri escortgaziantep escortadana escortkonya escortümraniye escortizmit escorteskişehir escortmersin escortIstanbul Escortsamsun escortvan escortaydın escortedirne escortaksaray escortantalya escortescort antalyaescortAdana Escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortpung hile satın albartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortkahramanmaraş escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkıbrıs escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortşanlıurfa escortsiirt escortsinop escortsivas escortşırnak escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortbacklink sorgulamaGöğüs Büyütmememe büyültmeÜcretsiz Seo aracıAnahtar Kelime AnaliziGoogle Sıra Bulucuseo analysisescortKelime BulucuKredi Notu Öğrenmekonya escortmersin escortadana escortbursa escortmalatya escortkayseri escortaydın escortelazığ escortkocaeli escortNut roasting machineümraniye escortkartal escortmanisa escortbolu escortankara escortizmir escortistanbul escortkayseri escortkayseri escortmalatya escortsamsun escortkonya escorteskişehir escortsakarya escortmanavgat escortaydın escortafyon escortbalıkesir escortyalova escortaksaray escortcialis fiyatı kaç paraadana escort bayanankara escort bayanantalya escort bayanbursa escort bayanelazığ escort bayaneskişehir escort bayanistanbul escort bayanizmir escort bayanadıyaman escortafyon escortağrı escortamasya escortardahan escortartvin escortayvalık escortbalıkesir escortbatman escortbilecik escortçanakkale escortdidim escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortfethiye escortgebze escortgiresun escortısparta escortığdır escortkastamonu escortkırıkkale escortkütahya escortmardin escortmuğla escortosmaniye escortrize escortşanlıurfa escortsiirt escorttekirdağ escorttokat escorttunceli escortyalova escortvan escortcialis fiyatcialis 100 mgcialis nedircialis 5 mg fiyatcialisviagracialis 20mgizmit escortfethiye escortçorlu escortçorlu escort bayankamagra jel satışfuck googleBacklinks Checkerbacklinkbacklink sorgulamaahrefssincan escortgebze escortalanya escortmarmaris escortkuşadası escortpendik escortgaziosmanpaşa escortkartal escortsultanbeyli escortçorlu escortmamak escortavcılar escorthacklink satışbacklink salesseo sorgulamaserver scanviagra 100 mg fiyatviagracialiscialis nedircialis 100 mgcialis fiyatbacklink satışbacklink satışıbacklink alkaliteli backlinkbacklink seositem kaçıncı sıradaGoogle Sıra Bulucubacklink sorgulamaOrganik Hit Programıhtml kod şifrelemeyoutube 1 milyon izlenme kaç tlsıra bulucumozrankGameloopBacklink nedirSpam Skoruspam skoru sorgulamaspam skoru sorgulaistanbul escortYabancı dizi izleNetflix izlegain tv izleExxen izledisney plus izleBlutv izleBeIN Connect izleAmazon Prime izleDizi izleYabancı dizi izleNetflix izleGain TV izleexxen izleDisney Plus izleBlutv izleBeIN Connect izleAmazon prime izleVideo Akrep HaberVideo Dosdoğru HaberVideo Haber SoyVideo Bilgili Beyinler HaberVideo Haber SuitVideo Kadin Haberikadıköy escortAtaşehir escortYabancı Dizi izleEn Güvenilir Bahis Siteleribetnanobahis tahminleritotobosekabetda pa sorgulada pa sorgulamaspam skoru sorgulamada pa checkerescortbahçeşehir escort bayanmarmaris escortbacklink salesbacklinkhacklinkhacklink panelhacklink nedirhacklinkhacklink satışhacklink satışısertleştirici ilaçlar ve fiyatlarıhacklink satışhacklinkhacklink satışhacklink satışEscorthacklink satışhacklink satışhacklink satışhacklink satışhacklink satışbuy backlinkkartal escortpendik escortmaltepe escortataşehir escortsex hikayependik escortkartal escortsertleştirici hap isimlericialis fiyatıviagra fiyatıseoescort bayanviagraorcafilflynta 20 mgcombo 100 mgsildegravigrandejeligrasinegralifta 5 mglifta 20 mgdegraviagra 100 mgviagra fiyatıviagra nedirviagra siparişkamagra jelviagra fiyatviagracialis 20 mg eczane fiyatıcialis 5 mg fiyatcialis fiyatviagra fiyatviagra nedircialis 5 mgcialis 20 mgcialis 100 mgcialis jelkamagra nedirerken boşalmacialis 5 mgcialis 20 mg siparişbuy backlinksataşehir escortkurtkoy escorthacklinkhacklink satışbacklink satışbacklink satışıseo nedirgonderi takibikargo takiptuzla escortwso shellpendik escortAnadolu yakası escortAtaşehir escortBostancı escortümraniye escortBostancı escortBostancı escortDizi izleaugenoperationorgu modelleribotox bruisingis fikirleripara kazanmaknasil yapilirEn Güvenilir Bahis Siteleribetnanobetnano