سیسکو رشد کاربران موبایل را دو برابر رشد جمعیت جهان پیش بینی نمود

رشد موبایل

در زیر پیش بینی معتبری از سیسکو در مورد رشد کاربران موبایل آمده است که برای بسیاری از کارآفرینان و مدیران می تواند مفید و قابل تامل باشد .

این پیش بینی ها چکیده ای از پیش بینی ها و نمودارهای Cisco Visual Networking Index™ (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast (2015 to 2020) است.

رشد کاربران موبایل در دنیا – مدیران ایران
– تا سال ۲۰۲۰، تعداد افرادی که تلفن همراه خواهند داشت به ۵.۴ میلیارد نفر خواهد رسید، که بیشتر از  تعداد مصرف کنندگان انرژی برق (۵.۳میلیارد نفر( ، آب آشامیدنی (۳.۵ میلیارد نفر) و اتومبیل (۲.۸ میلیارد نفر( خواهد بود.

– تا سال ۲۰۲۰، ۷۵% از ترافیک اینترنت موبایل، ویدئو خواهد بود، که این شاخه بیشترین نرخ رشد در بین نرم افزارهای موبایل خواهد داشت.

– تا سال ۲۰۲۰، ۷۲% از اینترنت موبایلی توسط شبکه های نسل چهارم (۴G) تامین خواهد شد.

– تا سال ۲۰۲۰، سرعت متوسط اینترنت موبایل از ۲ Mbps در سال ۲۰۱۵ به ۶.۵ Mbps خواهد رسید.

– تا سال ۲۰۲۰ حجم ترافیک اینترنت در ماه در دنیا به ۳۰.۶ اگزابایت خواهد رسید.

-تا سال ۲۰۲۰، تسلط تلفن های هوشمند و فبلت ها بیشترین سهم ترافیک اینترنت را خواهند داشت و همچنین تبادل اطلاعات دستگاه به دستگاه (M2M – Machine-to-Machine) مثل GPS، دستگاههای مراقبت از سلامت، هزاران دستگاه مرتبط با اینترنت اشیا و… از ۳% در ۲۰۱۵ به ۷% در ۲۰۲۰ خواهد رسید.