ساختار مقاله علمی

 

ساختار مقاله نویسی علمی

ساختار مقاله علمی

ساختار مقاله علمی در بسیاری از رشته‌ها مشابه هم است. “ژورنال دواسکاوانز” اولین مجله علمی دنیا بود که در سال ۱۶۶۵ میلادی در فرانسه چاپ گردید و بیشتر به علوم زیستی و آزمایشگاهی می‌پرداخت.

پس از این اتفاق بزرگ و در قرن‌های بعد سرعت تولید علم رشد چشمگیری یافت و تعداد مجلات بسیار زیاد شد. در اواسط قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم کم کم بحث روش شناسی مقالات مطرح شد و به تدریج سردبیران مجلات از نویسندگان خواستند تا آثار خود را در قالب سازمان یافته تری بنویسند. هم اکنون بیشتر مجلات در بخش “برای نویسندگان” از پژوهشگران می‌خواهند که مقالات خود را در فرمتی که آن‌ها تنظیم کرده‌اند بنویسند.

قبل از توضیح ساختار یک مقاله شما باید با انواع مقاله علمی آشنا شوید.

انواع مقاله علمی

مقاله پژوهشی: این مقالات شامل مقالاتی هستند که حاصل فعالیت‌های پژوهشی یک پژوهشگر یا یک گروه علمی است. این نوع مقاله رایج‌ترین مقاله علمی است و بیشتر مجلات تنها مقالاتی که از نوع پژوهشی باشند را پذیرش می‌کنند.

مقاله مروری: این نوع مقالات به بررسی یک موضوع علمی می‌پردازد و بسیاری از مجلات ذکر می‌کنند که این نوع مقالات باید توسط یک فرد صاحب‌نظر در آن حیطه پژوهشی نوشته شود. برخلاف این رویه، در ایران مقالات مروری توسط بسیاری از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد نوشته می‌شود و در بیشتر همایش‌ها ارئه می‌گردند!

مقالات گزارش موردی: در این نوع از مقالات که بیشتر در علوم زیستی و پایه مورد استفاده قرار می‌گیرد یک مورد خاص و یا یک بیماری نادر معرفی می‌گردد.

گزارش کوتاه: معمولاً اگر در طی یک پژوهش یک نتیجه مهم علمی به دست آید در قالب گزارش کوتاه ارائه می‌گردد. این نوع پژوهش در بیشتر مواقع شامل پژوهش‌های در حال انجام است.

نامه به سردبیر: نامه به سردبیر معمولاً شامل نظرات تخصصی پژوهشگران در رابطه با آخرین مقالات چاپ شده در مجله است و به نقد و بررسی آن‌ها می‌پردازد.

ساختار یک مقاله پژوهشی
با توجه به آنچه گفته شد، در اینجا هدف ما ارئه ساختار مقاله پژوهشی است که بیشترین نوع مقالات چاپ شده در مجلات است. این ساختار در اصل تقریباً مشابه است اما با توجه به رشته علمی و مجله مورد نظر ممکن است تفاوت‌های مختصری در آن‌ها دیده شود.

ساختار یک مقاله پژوهشی: عنوان، مولف یا مولفان، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری، منابع.

مقالات علوم پزشکی نیز از ساختار تقریباً مشابهی پیروی می‌کنند و فقط بحث روش‌ها در این مقالات تحت عنوان مواد و روش‌ها آورده شده و مفصل تر است.

ساختار یک مقاله پژوهشی در علوم پزشکی: عنوان، مولف یا مولفان، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه گیری، تقدیر و تشکر، منابع.

در نهایت لازم به ذکر است که شما پس از تهیه مقالات خود با فرمت بالا باید به سایت مجله مورد نظر مراجعه کرده و تغییرات جزئی که هر مجله آن‌ها را درخواست می‌کند را اعمال کنید.