بیش از ۵ هزار نفر در پذیرش بدون کنکور ارشد ۹۹ ثبت‌نام کرده اند