بررسی نهایی سند ملی توسعه فناوری لیزر و فوتونیک

739831

سند ملی توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی در جلسه اعضای شورای راهبردی ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری بررسی نهایی شد.

توسعه فناوری و نوآوری در دنیای امروز نقش اساسی در تقویت و افزایش ظرفیت توسعه اقتصادی در تمامی کشورها ایفا کرده و به‌عنوان منبع کلیدی توسعه قلمداد می‌شود. ازاین‌رو ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی با تشکیل جلسات متعدد با حضور کارشناسان و فعالان حوزه لیزر اقدام به تدوین سند ملی توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی کرده است که در این راستا پنجمین نشست شورای راهبردی لیزر فوتونیک و ساختارهای میکرونی با رویکرد بررسی تدوین سند و نقشه راه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی با حضور اعضای شورا تشکیل شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی ریاست‌جمهوری،  پنجمین نشست شورای راهبردی لیزر فوتونیک و ساختارهای میکرونی به‌منظور تدوین سند و نقشه راه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی با حضور تجلی و مهاجرتی از اعضای حقیقی شورا، احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اتابکی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقی‌زاده کارگزار سند، انصاری‌فر معاون اجرایی ستاد و رضازاده رییس پژوهشکده شرکت صنایع الکترو اپتیک ایران، نبوی رییس مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران،  همچنین عرب علی بیک معاون مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی، علوم پزشکی تهران و رضازاده از دیگر اعضای شورا، کوهیان عضو حقیقی شورا، اعضای حقیقی شورای ستاد به‌منظور بررسی و اتفاق‌نظر در مورد سند ملی توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی برگزار شد.