بازاریابی چند سطحی چیست؟

بازاریابی چند سطحی

نویسنده: دکتر مجتبی پیرزاد

آقای رابرت کیوساکی یکی از بزرگترین تئوریسین های اقتصاد نوین آمریکا و نویسنده یکی از پرفروش ترین کتابهای دنیا به نام پدر پولدار و پدر بی پول می باشند.
ایشان جدولی را به نام جدول یا چارت نقدینگی معرفی کرده اند که در آن دنیای کسب وکار به چهار ربع تقسیم می شود:
– ربع اول ربع E است که مخفف لغت Employee به معنای کارمند می باشد، که نیاز به توضیح ندارد.
– ربع دوم ربع S است که مخف لغت Self – Employee یا خویش فرما یا خود اشتغال می باشد. به عنوان مثال بازاریان , مغازه داران و… را شامل میشود. این گروه به صورت انفرادی عمل می کنند.
– ربع سوم ربع B است که مخفف لغت Big Business Owner یا صاحبان تجارت بزرگ. به عنوان مثال بیل گیتس مدیرعامل کمپانی بزرگ مایکروسافت است. این گروه از مزایای همکاری با یک تیم استفاده می کنند. (کار تیمی)
– ربع چهارم ربع I است که مخفف لغت Investors به معنای سرمایه گذاران است که افراد این ربع برعکس سه ربع قبل که همگی برای پول کار می کنند، روشهایی را انتخاب می کنند که پول برایشان کار کند.
افراد ربع اول و دوم یعنی نیمه چپ نمودار، به دنبال امنیت و آرامش هستند این افراد همیشه برای ربع سوم و چهارم کار می کنند و افراد ربع سوم و چهارم (کلاً نیمه راست نمودار) به دنبال آزادی مالی و زمانی می باشند.
صحبت در مورد این جدول (چارت) بسیار زیاد, مفصل و البته جذاب می باشد. اما هدف از این توضیحات چیست؟ فکر نمی کنم کسی باشد که به دنبال آزادی مالی و زمانی نباشد.
پدیده ای را می خواهم به شما معرفی کنم که شما را وارد ربع سوم و چهارم می کند، یعنی هم می توانید با استفاده از تجربه یک تیم موفق ساز و کار ساختن یک تجارت بزرگ را بیاموزید و هم می توانید بجای استفاده از 100% توان خود، از 1% توان صد نفر استفاده کنید و اهرمی برای موفقیت بسازید.
اسم این پدیده جهانی بازاریابی چند سطحی (Multi-Level-Marketing) یا بازاریابی شبکه ای (network marketing) است .
این طرح یک فرصت تجاری برای کسانی که مایل به کار در صنعتی پویا و درحال رشد هستند، می باشد. که می تواند به طور پاره وقت یا تمام وقت برای شما درآمد ایجاد کند. در انجام چنین عملی مهمترین نکته توانایی توضیح طرح به صورتی ساده برای همگان میباشد . در نتیجه, اینکه افراد با هر سطح معلومات و دانشی که هستند بدانند که چه شغلی را انتخاب میکنند و فعالیت در این شغل چگونه به درآمد زایی قابل توجه ای میرسد از الزامات این معقوله میباشد .

نویسنده: دکتر مجتبی پیرزاد